Yleiset sopimusehdot

PDF

Nämä yleiset sopimusehdot koskevat Care.com/fi-fi -verkkosivustoa, johon jäljempänä viitataan nimityksellä "verkkosivusto", yritysnimellä "Care.com Europe" tai verkkotunnuksella "Care.com/fi-fi" ja joita edustaa toiminnanharjoittaja "Care.com Europe GmbH".

§1 Soveltamisala

(1) Alla olevat yleiset sopimusehdot määrittelevät Care.com Europe GmbH:n sekä sen internetpalveluiden käyttäjien ja niitä käyttävien yritysten välisen sopimussuhteen ("jäsenet" ja "käyttäjät").

(2) "Jäsenet" jaetaan niihin, jotka tarjoavat jotakin palvelua ("palveluntarjoaja") tai jotka hakevat jotakin palvelua ("palvelunsaaja").

(3) "Kuluttaja" määritellään näissä sopimusehdoissa siten kuin käsite määritellään Saksan siviilioikeuslakikirjassa (BGB) (§ 13 BGB). "Kuluttaja" on tällöin luonnollinen henkilö, joka on Care.com Europein kanssa liikesuhteessa, mutta jonka ei kuitenkaan katsota harjoittavan kaupallista toimintaa tai elinkeinoa. "Yrittäjä" määritellään näissä sopimusehdoissa siten kuin käsite määritellään Saksan siviilioikeuslakikirjassa (BGB) (§ 14 BGB). "Yrittäjä" on tällöin luonnollinen ja oikeushenkilö tai oikeuskelpoinen henkilöyhtiö, joka on Care.com Europein kanssa liikesuhteessa harjoittaessaan kaupallista toimintaa tai elinkeinoa.

(4) Nämä yleiset sopimusehdot koskevat kaikkia käyttäjiä myös sellaisessa tilanteessa, jossa käyttö tai pääsy sivustolle tapahtuu Saksan liittotasavallan rajojen ulkopuolella. Käyttäjien toisin muotoillut sopimusehdot eivät ole voimassa, vaikka Care.com Europe GmbH ei yksittäistapauksessa niitä kiistäisikään.

§1a Yrityslisenssit

(1) Yritys, joka on joko "palvelunsaaja" ja/tai "palveluntarjoaja", tarvitsee yrityslisenssin.

(2) Myös yritys, joka haluaa muodostaa kontakteja joko "palvelunsaajiin" ja/tai "palveluntarjoajiin", tarvitsee yrityslisenssin.

(3) Liittyminen Care.com Europe GmbH yritysjäseneksi ilman yrityslisenssiä ei ole sallittua. Maissa joissa yrityslisenssiä ei ole haettavissa normaalin online-rekisteröitymisen kautta, voit pyytää lisenssiä Care.com Europe GmbH:lta ottamalla yhteyttä: mcimprint-en@care.com. Yrityslisenssit myönnetään tapauskohtaisesti ja Care.com Europe GmbH pidättää oikeuden kieltäytyä myöntämästä yrityslisenssiä ilman perusteluja.

(4) Rikkomuksien varalta molemmat osapuolet sopivat sopimussakosta, joka määritellään ennakkoehtojen ja sopimuksen §:n 4 kohdan (5) mukaan.

§2 Sopimuksen muodostuminen

(1) Care.com/fi-fi -palveluun pääsy ja käyttö edellyttää rekisteröitymistä.

(2) Luonnolliset henkilöt saavat rekisteröityä, mikäli ovat täysi-ikäisiä.

(3) Käyttäjä hyväksyy rekisteröitymällä tässä olevat yleiset sopimusehdot. Rekisteröityminen muodostaa sopimussuhteen yrityksen Care.com/fi-fi ja rekisteröityneen käyttäjän välille. Sopimussuhde noudattaa näitä yleisiä sopimusehtoja.

(4) Tilaamalla maksullisen palvelun rekisteröitynyt käyttäjä solmii lisäksi, rekisteröitymisestä erillisen, sopimussuhteen yrityksen Care.com/fi-fi kanssa. Käyttäjälle ilmoitetaan ennen kyseisen sopimussuhteen syntymistä kaikista maksullisista palveluista ja maksuehdoista. Sopimussuhde muodostuu, kun käyttäjä vahvistaa tilauksen ja maksuehdot napsauttamalla.

§3 Tarjottujen palvelujen kuvaus / Tilattujen Premium-palvelujen erääntymisaika

(1) The Care.com Europe GmbH operoi verkkosivua mistä rekisteröityneet palvelunhakijat ja palveluntarjoajat löytyvät seuraavista portaaleista:

 • www.care.com (Rekisteröity nimellä Care.com Inc., 816 Congress Avenue, Suite 800, Austin, Texas 78701 USA))
 • www.betreut.de (Rekisteröity nimellä Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.betreut.at (Rekisteröity nimellä Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/de-ch (Rekisteröity nimellä Care.com Switzerland AG, Konstanzerstrasse 60, 8274 Tägerwilen)
 • www.care.com/en-gb (Rekisteröity nimellä Care.com Europe LTD., Suite 4, 7th Floor, 50 Broadway, London SW1H 0DB)
 • www.care.com/en-ca (Rekisteröity nimellä CareZen Family Solutions, Inc. 20th Floor, 250 Howe Street, Vancouver, BC V6C 3R8 Canada)
 • www.care.com/en-au (Rekisteröity nimellä Care.com Australia Pty Ltd, PO Box 629, North Sydney NSW 2059)
 • www.care.com/en-nz (Rekisteröity nimellä Care.com Australia Pty Ltd, PO Box 629, North Sydney NSW 2059)
 • www.care.com/en-ie (Rekisteröity nimellä Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fr-fr (Rekisteröity nimellä Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/es-es (Rekisteröity nimellä Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fr-be (Rekisteröity nimellä Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/nl-be (Rekisteröity nimellä Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/nl-nl (Rekisteröity nimellä Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/sv-se (Rekisteröity nimelläCare.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fi-fi (Rekisteröity nimellä Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/da-dk (Rekisteröity nimellä Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/no-no (Rekisteröity nimellä Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)

Yllä mainitut palvelut tallentavat keskitetysti palveluja etsivien ja palveluja tarjoavien profiilidataa mahdollistaakseen hakutoiminnon ja käyttäjien yhteen sovittamisen.

(2) Kaikki palveluntarjoajat ja palveluja etsivät käyttäjät voivat aluksi rekisteröityä maksutta ja käyttää portaalia rajoitetusti, mutta varsinkin palveluja etsivien käyttäjien on tilattava maksullinen premium-palvelu voidakseen ottaa yhteyttä palveluntarjoajiin. Betreut.de pidättää itsellään oikeuden muuttaa näiden ilmaisten rekisteröintien rajoitettua käyttölaajuutta rekisteröintipaikasta ja -ajankohdasta riippuen.

(3) Käyttäjillä on lisäksi mahdollisuus rekisteröityä maksullisiin premium-palveluihin. Näiden premium-palvelujen laajuus ja kesto määräytyvät varaushetkellä voimassa olevan tarjouksen mukaan. Jos maksullinen palvelu lopetetaan, nämä maksulliset palvelut eivät ole enää käytettävissä. Tämän vuoksi esimerkiksi sähköpostilaatikon sisältämiä yhteystietoja ja viestejä ei ole enää mahdollista tarkastella.

(4) Missä Care.com Europe GmbH tarjoaa Premium-palveluaan hankittavien ostosten muodossa (”kolikot”) aikamääritteisen palvelun sijaan, oikeus lunastaa nämä palvelut umpeutuu kolmannen kalenterivuoden päättyessä niiden ostamisesta.

§4 Maksuton perusjäsenyys / maksulliset Premium-palvelut / yrityslisenssit

(1) Sivuston Care.com käyttö edellyttää rekisteröintiä. Kun palveluiden etsijä tai palveluiden tarjoaja rekisteröityy sivustolle Care.com, hän saa ensin maksuttoman jäsenyyden.

(2) Valitsemalla maksulliset Premium-palvelut (ts. Premium-jäsenyyden) palveluiden etsijä tai palveluiden tarjoaja voi laajentaa sivustolla käytettävissä olevien palveluiden valikoimaa. Mikäli käyttäjä haluaa ottaa käyttöön maksullisen palvelun, hänelle kerrotaan palvelun maksullisuudesta. Hänelle esitellään kyseisen lisäpalvelun laajuus, sen käyttöönotosta aiheutuvat kulut sekä maksutavat. Käyttäjä hyväksyy nämä napsauttamalla painiketta ”Tilaa maksullinen palvelu”.

(3) Sivuston ylläpitäjä pidättää oikeuden soveltaa erilaisiin kirjausaikoihin ja käyttäjäryhmiin sekä erityisesti erilaisiin käyttöaikoihin erilaisia maksumalleja samoin kuin oikeuden vaihdella palveluiden valikoimaa. Care.com pidättää myös oikeuden olla tarjoamatta eri voimassaoloaikoja kaikkina aikoina ja/tai kaikille käyttäjäryhmille.

(4) Palveluita etsivien tai tarjoavien yritysten tai yritysten, jotka haluavat ottaa yhteyttää palvelun etsijään tai palvelun tarjoajaan, tulee ottaa käyttöön erillinen yrityslisenssi (ks. § 1a).

(5) Kohdassa (4) mainittujen sääntöjen tuottamuksellinen rikkominen oikeuttaa Care.com Europe GmbH:n vaatimaan kyseiseltä käyttäjältä, mikäli tämä on yritys, 100,00 €:n suuruisen sopimussakon maksamista ensimmäisestä rikkomuksesta ja 500,00 €:n suuruisen sopimussakon maksamista jokaisesta lisärikkomuksesta. Tämä ei vaikuta vahingonkorvausvaatimuksen esittämiseen, mutta mahdolliset toteutuneet sopimussakot on otettava huomioon.

§5 Sopimuksen voimassaoloaika, sopimuksen jatkuminen automaattisesti

(1) Käyttäjä voi valita eri voimassaoloaikojen välillä (esim. 1 kuukausi, 3 kuukautta, 6 kuukautta, 12 kuukautta).

(2) Kun valittu voimassaoloaika on kulunut umpeen, jatkuu sopimus automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana. Sopimuksen päättäminen edellyttää siis nimenomaista irtisanomisilmoitusta.

§6 Maksuehdot, eräpäivät

(1) Maksullisen palvelun maksuvälit määräytyvät käyttäjän valitseman sopimuksen voimassaoloajan mukaan.

(2) Veloitettavat maksut tulee suorittaa etukäteen vähentämättöminä Care.com:lle. Maksut käsittelee maksupalveluntarjoaja, jonka kuluista vastaa Care.com.

(3) Kun sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, alkuperäiset maksuvälit pysyvät ennallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjältä laskutetaan jatkossakin summa, joka on alun perin sovittu valitulle voimassaoloajalle. Mahdollisia sopimuksentekohetkellä voimassa olleita alennuksia, etukuponkeja tai muita hinnanalennuksia ei huomioida toistamiseen. Selvennyksen vuoksi: Premium-palvelu, jonka alkuperäinen vähimmäiskesto on yksi (1) kuukausi, veloitetaan jatkossa yhden (1) kuukauden välein. Jos palvelun alkuperäinen kesto on kolme (3) kuukautta, veloitetaan myös automaattisesti jatkuvasta sopimuksesta etukäteen kolmen (3) kuukauden maksu. Vuosipaketeista veloitetaan vastaavasti vuosipaketin hinta. Jos asiakas irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, maksetaan hyvitys § 7:n mukaisesti ajan mukaan suhteutettuna.

(4) Premium-palvelun tilatessaan käyttäjä luovuttaa ylläpitäjälle maksujen hoitamiseen tarvittavat tiedot sekä valtuutuksen sovitun summan veloittamiseen.

§7 Sopimuksen päättäminen

(1) Maksullisen Premium-palvelun käyttäjät voivat irtisanoa maksullisen palvelun vasta ensimmäisen sopimuskauden päättyessä. Tämän jälkeen, kun siis maksullinen Premium-palvelu on muuttunut toistaiseksi voimassaolevaksi, Premium-palvelun irtisanominen on mahdollista seuraavasti:

 • Käyttäjä, jonka § 6:n kohdan 3 mukaista etukäteen maksettua voimassaoloaikaa on jäljellä yksi (1) kuukausi tai vähemmän, voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa jäljellä olevan voimassaoloajan päättyessä.
 • Käyttäjä, jonka § 6:n kohdan 3 mukaista etukäteen maksettua voimassaoloaikaa on jäljellä enemmän kuin yksi (1) kuukausi, voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

Jäsenyys jatkuu perusjäsenyytenä, jollei myös tätä nimenomaisesti lopeteta. (2) Perusjäsenet voivat irtisanoa jäsenyytensä milloin tahansa.

(3) Irtisanomisilmoituksen voi tehdä ilman perusteluja puhelimitse tai kirjallisesti postitse tai sähköpostilla. Maksuttoman perusjäsenyyden käyttöoikeuteen sisältyy mahdollisuus poistaa tili käytöstä itse ja kokonaan käyttäjätilin tiedoista ja asetuksista. Jotta irtisanomisilmoitus voidaan käsitellä, tulee siinä mainita käyttäjän koko nimi, sähköpostiosoite sekä postiosoite. Puhelimitse hoidettavaan irtisanomiseen tarvitaan yksilöllinen puhelinsalasana.

(4) Care.com voi oman harkintansa mukaan irtisanoa sopimuksen milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta ja ilman perusteluja. Care.com pidättää edelleen oikeuden poistaa käyttäjän profiilin ja/tai kaiken sisällön, jonka käyttäjä on julkaissut verkkosivustolla. Care.com ei ole velvollinen ilmoittamaan käyttäjälle tämän rekisteröitymisen irtisanomisesta eikä käyttäjän profiilin tai käyttäjän julkaiseman sisällön poistamisesta eikä irtisanomisen tai poistamisen perusteista.

(5) Jos käyttäjän tili suljetaan ja/tai sopimussuhde päätetään tuottamuksellisen sopimusrikkomuksen takia, käyttäjällä on maksettava sopimuksen jäljellä olevalta ajalta vahingonkorvaus, jonka suuruus on sama kuin sopimuksessa määritelty veloitus vähennettynä säästyneillä kuluilla, vähintään kuitenkin 25 euroa. Säästyneiden kulujen kertasumma on 10 % veloituksesta. Kummallakin sopimusosapuolella on oikeus osoittaa todeksi, mikäli vahingot ja/tai säästyneet kulut ovat todellisuudessa korkeammat tai matalammat.

(6) Care.com poistaa sopimussuhteen päättymisen jälkeen kaikki käyttäjän tiedot, jolleivät sopimukselliset tai lakisääteiset säilyttämisen määräajat edellytä toisin.

(7) Care.com pidättää jokaisen yksilöllisen palvelunkäytön päättymisen jälkeen oikeuden ilmoittaa käytön päättymistä muille rekisteröidyille käyttäjille, joiden Care.com olettaa olleen yhteydessä kyseiseen käyttäjään. Care.com:n päätös sulkea käyttäjän tili ja/tai ilmoittaa siitä muille käyttäjille, joihin Care.com olettaa kyseisen käyttäjän olleen yhteydessä, ei tarkoita missään nimessä sitä, että Care.com antaisi tietoja yksilön luonteesta, yleisestä maineesta, henkilön luonteenpiirteistä tai elämäntavoista.

§8 Kirjautuminen

(1) Lisäksi käyttäjä vakuuttaa, että häntä eikä hänen tietojensa mukaan myös ketään hänen talouteensa kuuluvista ei ole aikaisemmin rangaistu, Saksan liittotasavallan yleisessä rikoslaissa (StGB) määritellystä, kolmannen osapuolen turvallisuuteen kohdistuneesta tahallisesta rikoksesta; erityisesti koskien seksuaalista itsemääräämisoikeutta (§§ 174 ff. StGB), henkirikosta (§§ 211 ff. StGB), ruumiillista koskemattomuutta koskevaa rikosta (§ 223 ff. StGB), vapauteen kohdistuvaa rikosta (§§ 232 ff. StGB) tai varkautta tai kavallusta (§§ 242 ff. StGB) tai ryöst&aoml;ä ja kiristystä (§§ 249 ff. StGB) tai huumeiden väärinkäyttöä.

(2) Käyttäjätili on tarkoitettu käyttäjän yksinomaiseen ja henkilökohtaiseen käytt&louml;ön eikä käyttäjä saa valtuuttaa kolmatta osapuolta käyttää kyseistä tiliä. Käyttäjä ei saa siirtää tiliään kolmannelle osapuolelle. (3) Käyttäjä on, poikkeuksena kohdassa 4 mainittu sääntö, oikeutettu milloin tahansa irtisanomaan tilinsä kirjallisesti kirjeitse, sähköpostitse tai puhelimitse ilman perusteluja. Irtisanominen tarkoittaa, että Care.com/fi-fi poistaa käyttäjän profiilitiedot. Tällöin aikaisemmin solmittu sopimussuhde päättyy.

(3) Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hän ei anna profiilissaan tai portaalin muillakaan alueilla tarkoituksella tai huijausmielessä vääriä tietoja. Kyseisten tietojen antaminen saattaa johtaa siviilioikeudellisiin toimenpiteisiin. Toiminnanharjoittaja varaa itselleen lisäksi oikeuden purkaa sellaisessa tapauksessa olemassaoleva sopimussuhde välittömällä vaikutuksella.

§9 Care.com/fi-fi -palvelun vastuu

(1) Care.com/fi-fi ei vastaa käyttäjien rekisteröitymis- ja profiilitiedoissa olevien tietojen sisällöstä ja oikeellisuudesta sekä muista käyttäjien luomista sisällöistä. Care.com/fi-fi ei myöskään vastaa tietojen mahdollisesta väärinkäytöstä.

(2) Haluttua tai tarjottua palvelua koskeva sopimus syntyy ainoastaan kulloistenkin palvelussa osallisina olevien käyttäjien välille. Tästä johtuen Care.com/fi-fi ei vastaa osapuolina olevien käyttäjien suorituksista. Vastaavasti kaikki asiat, jotka liittyvät palveluihin, jotka palvelunsaaja on ottanut vastaan, tai maksut, joihin palveluntarjoajalla on oikeus – koskien saajan ja tarjoajan välistä suhdetta – on poikkeuksetta osoitettava suoraan joko kyseiselle saaja- tai tarjoajaosapuolelle. Care.com/fi-fi ei voi tällaisessa tilanteessa kantaa vastuuta ja kiistää nimenomaisesti kaikki mahdolliset vastuuvaatimukset niiden luonteesta riippumatta, mukaanlukien vaatimukset, suoritukset, kaikenlaiset suorat tai epäsuorat vauriot; tahalliset tai tahattomat, ennakoidut tai ennakoimattomat, näkyvät tai näkymättömät sekä tavasta riippumatta nimettyjen toimien yhteydessä.

(3) Care.com Europe vastaa kuolemantapauksista, ruumiinvammoista tai terveysvaaroista vain siinä tapauksessa, kun ne aiheutuvat huolimattomuudesta johtuvasta velvollisuuksien laiminlyönnistä Care.com Europein taholta tai tahallisesta tai huolimattomuudesta johtuvasta velvollisuuksien laiminlyönnistä laillisen Care.com Europein edustajan tai toteutukseen osallistuvien tahojen toimesta.
Care.com Europe vastaa muista vaurioista vain, kun ne aiheutuvat räikeästä huolimattomuudesta johtuvasta velvollisuuksien laiminlyönnistä Care.com Europein taholta tai ne aiheutuvat tahallisesta tai räikeästä huolimattomuudesta johtuvien velvollisuuksien laiminlyönnistä laillisen Care.com Europein edustajan tai toteutukseen osallistuvien auttavien tahojen toimesta; eivätkä vauriot johdu olennaisten velvollisuuksien (sellaiset velvollisuudet, joiden toteutus on mahdollista vasta, kun sopimuksen täytäntöönpano on asianmukainen, ja joiden säännölliseen toimitukseen sopimusosapuoli voi luottaa) laiminlyömisestä.

(4) Vahingonkorvausvaatimukset rajoittuvat koskemaan ennalta arvattavia, sopimukselle tyypillisiä vaurioita, paitsi kohdassa 3 mainituissa tapauksissa. Viivästymistapauksessa vaatimukset ovat korkeintaan 5 % sopimusarvosta.

(5) Vahingonkorvausvaatimukset, jotka johtuvat kuolemantapauksesta, ruumiinvammoista, terveysvaaroista tai vapauden loukkauksesta, vanhenevat 30 vuoden jälkeen; muutoin vanhenemisaika on 1 vuosi, jolloin vanhenemisaika alkaa sen vuoden päättyessä, jona vaatimus on syntynyt ja saamapuoli saa tietoonsa vaatimuksiin oikeuttavista olosuhteista sekä velallisen henkilöllisyyden, tai mikäli kyseessä ei ole räikeä huolimattomuus, tulisi saada tietoonsa (Saksan siviilioikeuslakikirja (BGB): § 199 kohta 1 BGB).

(6) Toiminnanharjoittaja ei vastaa henkilökohtaisten käyttäjätietojen luvattomasta tietoonsaannista kolmannen osapuolen toimesta (esim. tietokantaa hakkeroimalla). Toiminnanharjoittaja ei myöskään vastaa käyttäjien tietojen väärinkäytöstä kolmannen osapuolen toimesta, mikäli käyttäjä itse on sallinut kolmannen osapuolen päästä käsiksi tietoihinsa.

(7) Toiminnanharjoittaja varaa itselleen oikeuden – mutta ei velvollisuutta – tarkistaa käyttäjän laatiman tekstin sekä lataamien tiedostojen (kuvat, videot) lainmukaisuuden ja, mikäli tarpeellista, poistaa sisältö kokonaan tai osittain.

§10 Care.com/fi-fi -portaalin käytettävyys

Care.com/fi-fi -verkkosivuston käytettävyys on 97 % koko vuoden aikana. Käytettävyys on todellisen ajan (IZ) ja ohjeajan (SZ) välinen suhde. VF(%) = (IZ / SZ) *100. Todellinen aika (IZ) on ajanjakso, jona järjestelmä on tosiasiallisesti Care.com/fi-fi -reitittimen ulostulossa käytettävissä. Ohjeaikaan ei lasketa järjestelmän ylläpitoon tarvittavia ylläpitoaikoja ja offline-varmistusten keskeytyksiä kulloinkin kohtuullisissa puitteissa (teollisuusstandardi) sekä ylivoimaisesta esteestä tai muista Care.com/fi-fi i -sivustosta johtumattomista, tarkoituksellisesta tai räikeästä huolimattomuudesta, aiheutuneista syistä.

§11 Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

(1) Käyttäjä on yksin vastuussa niistä sisällöistä, jotka koskevat hänen rekisteröitymistään ja siten niistä tiedoista, jotka hän antaa käytettäväksi. Care.com/fi-fi ei ole vastuussa vaatimuksista, jotka koskevat käyttäjän antamia vääriä, sopimattomia tai epätäydellisiä tietoja. Käyttäjä vakuuttaa, että hänen Care.com/fi-fi -portaalissa antamansa tiedot ovat tosia. Käyttäjä vakuuttaa tämän lisäksi, että hän ei käytä hänelle luovutettuja kolmannen osapuolen tietoja portaalin käyttötarkoituksen ylittäviin kaupallisiin tarkoituksiin, mukaanlukien mainostarkoitukset. Edellä mainittua rajoittamatta käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on oikeus julkaista antamansa tiedot verkkosivustolla. Tämä koskee mukaanlukien ja poikkeuksetta huoltajan tai holhoojan käyttäjälle antamaa valtuutusta tai lupaa julkaista sisältö.

(2) Käyttäjällä on oikeus ja hän ilmoittaa täten Care.com/fi-fi -yritykselle ja sen yhteyteen kuuluville yhtiöille, kumppaniyrityksille, lisenssinsaajille ja seuraajille peruutettavissa olevan, ei-yksinoikeudellisen, ilmaisen ja maailmanlaajuisen oikeuden käyttää, kopioida, hyödyntää, ilmoittaa, jäljentää, soveltaa, muokata ja jakaa sisältöjä, joita käyttäjä on julkaissut verkkosivustolla. Käyttäjä vakuuttaa, että hän ei loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai riko niitä antamalla Care.com/fi-fi -palvelimelle sisältöjä julkaistavaksi ja käytettäväksi.

(3) Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Care.com/fi-fi saa kohtuullisen arvioinnin perusteella tarkastaa ja/tai poistaa toistaiseksi tai lopullisesti kaiken käyttäjän julkaiseman sisällön kokonaisuudessaan tai osia siitä. Tämä erityisesti, mikäli Care.com/fi-fi on sitä mieltä, että ne rikkovat yleisiä sopimusehtoja tai eivät ole sopivia siinä mielessä, että ne ovat loukkaavia tai laittomia tai muulla tavoin rikkovat kolmannen osapuolen oikeuksia tai turvallisuutta.

(4) Käyttäjän velvollisuuksiin kuuluu vapauttaa Care.com Europe sellaisista valituksista, vahingoista, menetyksistä tai vaatimuksista, jotka syntyvät tuottamuksellisesta ja asiattomasta käyttäjän rekisteröitymisestä ja/tai palvelun käyttämisestä. Tämä tarkoittaa erityisesti niitä lankeavia kuluja, jotka vaaditaan vaatimusten asianmukaiseen torjumiseen.

(5) Käyttäjän velvollisuus on käsitellä sähköposteja ja muita viestejä luottamuksellisesti ja saattaa niitä kolmannen osapuolen tietoon vain lähettäjän nimenomaisesti ennalta antamalla luvalla. Tämä koskee myös nimiä, puhelin- ja faksinumeroita, osoitetietoja, sähköpostiosoitteita sekä URL-osoitteita.

(6) Käyttäjän velvollisuus on välttää palvelun väärinkäyttöä, erityisesti Care.com/fi-fi ei saa olla halventavan, törkeän tai muulla tavoin lainvastaisen materiaalin tai sellaisen tiedon kohteena. Tämä tarkoittaa erityisesti pornograafisia, rasistisia, kansanosaa vastaan kiihottavia tai niihin verrattavia sisältöjä. Käyttäjän velvollisuus on olla käyttämättä Care.com/fi-fi -sivustoa muiden käyttäjien uhkailuun, häirintään tai kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamiseen.
Käyttäjän velvollisuus on olla käyttämättä mekanismeja, ohjelmistoja, script-tiedostoja tai muita apuvälineitä palvelujen käytön yhteydessä, jotka rajoittavat tai estävät Care.com/fi-fi -sivuston toiminnallisuutta tai saatavuutta. Käyttäjällä ei ole lupa muuttaa, päällekirjoittaa, poistaa tai muulla tavoin manipuloida sisältöjä, jotka Care.com/fi-fi on laatinut. Käyttäjän velvollisuus on olla sieppaamatta muille tarkoitettuja järjestelmäviestejä tai sähköposteja ja olla yrittämättä tätä. Käyttäjällä on velvollisuus olla laatimatta tai lähettämättä sähköposteja tai ketjukirjeitä tai tuote- tai palvelutarjouksia, jotka eivät suoraan liity Care.com/fi-fi -käyttötarkoitukseen.
Rajoittamatta edeltävää, tulee Care.com Europe -verkkosivun ja/tai -palvelun käyttö käyttäjän toimesta ja erityisesti hänen laatimansa sisältö, olla sovellettavien lakien ja säädösten mukainen.

(7) Siinä tapauksessa, että jotakin yllämainittua menettelytapaa ei noudateta, voi se johtaa sekä sopimuksen irtisanomiseen Care.com/fi-fi -sivuston toimesta sekä myös siviili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin käyttäjälle itselleen. Care.com/fi-fi varaa erityisesti oikeuden poistaa käyttäjä portaalista, mikäli hän rikkoo rekisteröityessään tai myöhempänä ajankohtana ohjeita.

(8) Käyttäjän velvollisuus on ottaa selvää lakisääteisistä määräyksistä koskien perhe- ja kotitalouspalvelujen toimittamista ja palkkionmaksua (esim. vero-, sairausvakuutus-, eläkevakuutus- ja ammattiliittomaksut) ja ottaa ne huomioon. Care.com Europe tarjoaa tässä suhteessa neuvontaa ja haluaa siten ehdottomasti taistella pimeää työvoimaa vastaan.

§12 Kolmannen osapuolen mukaanottaminen

Care.com/fi-fi on oikeutettu antamaan toimeksiantoja kolmannelle osapuolelle palveluntarjonnan tuottamiseksi osittain tai kokonaan.

§13 Oikeuspaikka, sovellettava laki ja salvatorinen lauseke

(1) Yritysten kanssa oikeuspaikaksi sovitaan Care.com Europe GmbH:n kotipaikka.

(2) Sovellettava laki on Saksan liittotasavallan laki poislukien YK:n kansainvälinen kauppalaki.

§14 Peruutussäännöt

Kuluttajalla on oikeus seuraavaan peruutusoikeuteen:

Sopimuksen voi perua kirjallisesti 14 päivän sisällä perustelematta.

Peruutusoikeus on voimassa 14 päivää sopimuksen alkamispäivästä lähtien.

Käyttääksesi peruutusoikeutta lähetä meille viesti

sähköpostitse osoitteeseen:
mcimprint-en@care.com

tai kirjeitse osoitteeseen:
Care.com Europe GmbH
Rotherstr. 17
10245 Berlin
Tel: 0800 912 973
Fax: +49 30 29 36 38 99

Ilmoita viestissäsi (sähköposti tai kirje) haluavasi käyttää peruutusoikeuttasi. Halutessasi voit käyttää oheista valmista peruutuslomaketta.
Peruutusajan noudattamiseksi riittää ajoissa tehty peruutusilmoituksen lähettäminen.

Peruutuksen seuraukset

Peruutettuasi sopimuksen palautamme kaikki aiemmin veloitetut maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuunottamatta lisäkustannukset, mikäli olette valinneet muun kuin standardimaksun/-toimitustavan) viimeistään 14 päivän sisällä peruutusilmoituksen vastaanottamispäivästä. Takaisinmaksu tapahtuu käyttäen samaa maksutapaa, jolla maksu alunperin on tapahtunut, ellei kuluttaja nimenomaisesti ole toisin pyytänyt. Tällöin kuluttaja on velvollinen maksamaan mahdolliset takaisinmaksusta koituvat maksutavan vaihtoon liittyvät lisäkustannukset.

Mikäli kuluttaja ei kykene palauttamaan tai luovuttamaan saamiaan suorituksia ja etuja (esim.käyttöedut) tai palauttaa ne osittain tai sopimattomassa kunnossa, tulee kuluttajan tältä osin korvata niiden arvo.

--- Liitteenä malli peruutuslomakkeesta ---

Peruutuslomakemalli

(Jos haluat peruuttaa sopimuksesi, voit täyttää tämän lomakkeen ja lähettää sen meille.)

Care.com Europe GmbH
Rotherstrasse 17
10245 Berlin
Germany
E-Mail: mcimprint-en@care.com
Fax: +49 30 29 36 38 99

- Peruutan voimassaolevan sopimukseni, joka koskee seuraavaa tuotetta/palvelua (*)

- Tilauksen aloituspäivämäärä

- Käyttäjänimi

- Käyttäjän osoite

- Käyttäjän allekirjoitus (vain jos paperiversio)

- Päivämäärä

_____________

(*) Yliviivaa tarpeeton

Viimeksi päivitetty: 15. maaliskuuta 2023