Yleiset sopimusehdot

PDF

Nämä yleiset sopimusehdot koskevat Care.com/fi-fi -verkkosivustoa, johon jäljempänä viitataan nimityksellä "verkkosivusto", yritysnimellä "Care.com Europe" tai verkkotunnuksella "Care.com/fi-fi" ja joita edustaa toiminnanharjoittaja "Care.com Europe GmbH".

§1 Soveltamisala

(1) Alla olevat yleiset sopimusehdot määrittelevät Care.com Europe GmbH:n sekä sen internetpalveluiden käyttäjien ja niitä käyttävien yritysten välisen sopimussuhteen ("jäsenet" ja "käyttäjät").

(2) "Jäsenet" jaetaan niihin, jotka tarjoavat jotakin palvelua ("palveluntarjoaja") tai jotka hakevat jotakin palvelua ("palvelunsaaja").

(3) "Kuluttaja" määritellään näissä sopimusehdoissa siten kuin käsite määritellään Saksan siviilioikeuslakikirjassa (BGB) (§ 13 BGB). "Kuluttaja" on tällöin luonnollinen henkilö, joka on Care.com Europein kanssa liikesuhteessa, mutta jonka ei kuitenkaan katsota harjoittavan kaupallista toimintaa tai elinkeinoa. "Yrittäjä" määritellään näissä sopimusehdoissa siten kuin käsite määritellään Saksan siviilioikeuslakikirjassa (BGB) (§ 14 BGB). "Yrittäjä" on tällöin luonnollinen ja oikeushenkilö tai oikeuskelpoinen henkilöyhtiö, joka on Care.com Europein kanssa liikesuhteessa harjoittaessaan kaupallista toimintaa tai elinkeinoa.

(4) Nämä yleiset sopimusehdot koskevat kaikkia käyttäjiä myös sellaisessa tilanteessa, jossa käyttö tai pääsy sivustolle tapahtuu Saksan liittotasavallan rajojen ulkopuolella. Käyttäjien toisin muotoillut sopimusehdot eivät ole voimassa, vaikka Care.com Europe GmbH ei yksittäistapauksessa niitä kiistäisikään.

§1a Yrityslisenssit

(1) Yritys, joka on joko "palvelunsaaja" ja/tai "palveluntarjoaja", tarvitsee yrityslisenssin.

(2) Myös yritys, joka haluaa muodostaa kontakteja joko "palvelunsaajiin" ja/tai "palveluntarjoajiin", tarvitsee yrityslisenssin.

(3) Liittyminen Care.com Europe GmbH yritysjäseneksi ilman yrityslisenssiä ei ole sallittua. Maissa joissa yrityslisenssiä ei ole haettavissa normaalin online-rekisteröitymisen kautta, voit pyytää lisenssiä Care.com Europe GmbH:lta ottamalla yhteyttä: infoFI@care.com. Yrityslisenssit myönnetään tapauskohtaisesti ja Care.com Europe GmbH pidättää oikeuden kieltäytyä myöntämästä yrityslisenssiä ilman perusteluja.

(4) Rikkomuksien varalta molemmat osapuolet sopivat sopimussakosta, joka määritellään ennakkoehtojen ja sopimuksen §:n 4 kohdan (5) mukaan.

§2 Sopimuksen muodostuminen

(1) Care.com/fi-fi -palveluun pääsy ja käyttö edellyttää rekisteröitymistä.

(2) Luonnolliset henkilöt saavat rekisteröityä, mikäli ovat täysi-ikäisiä.

(3) Käyttäjä hyväksyy rekisteröitymällä tässä olevat yleiset sopimusehdot. Rekisteröityminen muodostaa sopimussuhteen yrityksen Care.com/fi-fi ja rekisteröityneen käyttäjän välille. Sopimussuhde noudattaa näitä yleisiä sopimusehtoja.

(4) Tilaamalla maksullisen palvelun rekisteröitynyt käyttäjä solmii lisäksi, rekisteröitymisestä erillisen, sopimussuhteen yrityksen Care.com/fi-fi kanssa. Käyttäjälle ilmoitetaan ennen kyseisen sopimussuhteen syntymistä kaikista maksullisista palveluista ja maksuehdoista. Sopimussuhde muodostuu, kun käyttäjä vahvistaa tilauksen ja maksuehdot napsauttamalla.

§3 Tarjottujen palvelujen kuvaus / Tilattujen Premium-palvelujen erääntymisaika

(1) The Care.com Europe GmbH operoi verkkosivua mistä rekisteröityneet palvelunhakijat ja palveluntarjoajat löytyvät seuraavista portaaleista:

 • www.care.com (Rekisteröity nimellä Care.com Inc., 1501 S Mopac Expressway, Barton Skyway One, Suite 340, Austin, TX 78746 USA))
 • www.betreut.de (Rekisteröity nimellä Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.betreut.at (Rekisteröity nimellä Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/de-ch (Rekisteröity nimellä Care.com Switzerland AG, Limmatquai 94, 8001 Zurich)
 • www.care.com/en-gb (Rekisteröity nimellä Care.com Europe LTD., Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire RG7 1NT)
 • www.care.com/en-ca (Rekisteröity nimellä CareZen Family Solutions, Inc. 20th Floor, 250 Howe Street, Vancouver, BC V6C 3R8 Canada)
 • www.care.com/en-au (Rekisteröity nimellä Care.com Australia Pty Ltd, PO Box 629, North Sydney NSW 2059)
 • www.care.com/en-nz (Rekisteröity nimellä Care.com Australia Pty Ltd, PO Box 629, North Sydney NSW 2059)
 • www.care.com/en-ie (Rekisteröity nimellä Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fr-fr (Rekisteröity nimellä Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/es-es (Rekisteröity nimellä Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fr-be (Rekisteröity nimellä Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/nl-be (Rekisteröity nimellä Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/nl-nl (Rekisteröity nimellä Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/sv-se (Rekisteröity nimelläCare.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fi-fi (Rekisteröity nimellä Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/da-dk (Rekisteröity nimellä Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/no-no (Rekisteröity nimellä Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)

Yllä mainitut palvelut tallentavat keskitetysti palveluja etsivien ja palveluja tarjoavien profiilidataa mahdollistaakseen hakutoiminnon ja käyttäjien yhteen sovittamisen.

(2) Kaikki palveluntarjoajat ja palvelunsaajat voivat rekisteröityä ilmaiseksi, luoda tarjoajaprofiilin tai hakuilmoituksen ja saavat yksilöllisiä ehdotuksia sopivilta palvelunhakijoilta tai palveluntarjoajilta sekä ohjeita ja tietoja siitä, miten voivat käyttää Care.com/fi-fi -sivustoa parhaalla mahdollisella tavalla. Palveluntarjoajien ja palvelunsaajien profiilit ovat keskitetyssä tietokannassa. Palveluntarjoajat ja palvelunsaajat voivat tarkastella muiden palveluntarjoajien ja palvelunsaajien profiileita ja ottaa heihin yhteyttä kirjoittamalla viestejä tai pyytämällä lisätietoja.

(3) Care.com/fi-fi ei takaa, että sopimusaikana välitetyt kontaktit johtavat yhteistyöhön

(4) Missä Care.com Europe GmbH tarjoaa Premium-palveluaan hankittavien ostosten muodossa (”kolikot”) aikamääritteisen palvelun sijaan, oikeus lunastaa nämä palvelut umpeutuu kolmannen kalenterivuoden päättyessä niiden ostamisesta.

§4 Hinnat

(1) Lukuunottamatta kohdissa (3) ja (4) mainittuja sääntöjä on rekisteröityminen, profiilien julkaiseminen ja niiden muuttaminen kaikille jäsenille maksutonta.

(2) ”Avunhakija” tai ”palveluntarjoaja” voi laajentaa palvelun kattavuutta ainoastaan valitsemalla Premium-palvelun (esim. Premium-jäsenyyden tai ”kolikkojen” kautta). (Maksulliset) Premium-palvelut ulotetaan ainoastaan niihin ”avunhakijoihin” tai ”palveluntarjoajiin”, jotka tilaavat Premium-jäsenyyden tai ostavat ”kolikkoja”. Mikäli käyttäjä haluaa käyttää Premium-palvelua, hänelle osoitetaan hänen maksuvelvollisuutensa palvelun käyttöön ottamiseksi ja listataan kukin lisäpalvelu, aiheutuva kustannus sekä maksutapa. Käyttäjä hyväksyy nämä klikkaamalla ”Tilaa Premium-jäsenyys”-painiketta.

(3) Palveluntarjojalle portaalin käyttö on maksutonta, mikäli palveluntarjoaja ei ole yritys ja se on yhteydessä vain palvelunsaajiin. Muussa tapauksessa palveluntarjoajan tulee myös hakea ennalta yrityslisenssiä ottamalla yhteyttä osoitteeseen infoFI@care.com.

(4) ”Avunhakijoilta” ja ”palveluntarjoajilta”, jotka käyttävät Care.com Europe GmbH yrityksensä kautta, vaaditaan erillisen liittymisprosessin kautta tarjottava yrityslisenssi (katso § 1a).

(5) Kohdassa (4) määriteltyjen sääntöjen tarkoituksenmukainen rikkominen oikeuttaa Care.com Europe GmbH vaatimaan sopimussakon suuruudeltaan 100,00 € ensimmäisen rikkomuskerran osalta ja 500,00 € jokaisen sitä seuraavan rikkomuskerran osalta. Oikeus vaatia sopimussakkoa säilyy muuttumattomana myös niiden rikkeiden osalta, joissa vaatimukset hylätään.

(6) Mikäli palvelunsaaja haluaa käyttää tietokantaa sen täydessä laajuudessa ja ilman rajoituksia, lukea saapuvat viestit ja vastata niihin, hän voi tehdä näin maksavana käyttäjänä (premium-jäsenyys). Kyseisten maksullisten palveluiden aktivoimiseksi käyttäjä hyväksyy niihin liittyvät maksuvelvollisuudet napsauttamalla tällöin näkyvissä olevaa vahvistuskenttää.

(7) Mikäli käyttäjä haluaa ottaa käyttöönsä maksullisen palvelun, ilmoitetaan hänelle ennalta palvelun maksullisuudesta. Aiheutuneet kulut ja maksulliset palvelut sekä maksutavat selitetään.

(8) Toiminnanharjoittaja varaa itselleen oikeuden laskuttaa eri käyttäjäryhmiä ja erityisesti eri käyttöaikoina erilaisilla korvausmalleilla.

§5 Maksuehdot, Eräpäivä, Automaattinen uusiutuminen / Tilaus

(1) Kaikki maksut tulee maksaa etukäteen eräpäivänä kokonaisuudessaan Care.com Europe GmbH. Maksun välittäjänä toimii maksupalveluntarjoaja, jonka kustannukset kantaa Care.com Europe GmbH.

Käyttäjät voivat valita maksavansa 1 viikon tai 1, 3, 6 tai 12 kuukauden Premium-jäsenyydestä (saatavuudesta riippuen). Care.com Europe GmbH pidättää oikeuden muuttaa tai muokata yllä mainittuja kestoja koska tahansa.

”Kolikkoja” ostettaessa käyttäjä voi valita kertaoston tai tilauksen. Kun käyttäjä valitsee tilauksen ja yrittää käyttää kolikkoja maksullisiin palveluihin liian vähillä kolikoilla, hänen ostoksensa uusitaan automaattisesti alkuperäisen tilauksen hinnalla ja kolikot lisätään käyttäjän tilille.

(2) Maksullinen palvelu uusiutuu automaattisesti alun perin valitun tilausjakson lopussa (tilaus) tai uusiutuu automaattisesti kun ostettu määrä (”kolikkoja”) on käytetty, ellei käyttäjä ole peruuttanut tilausta ilmoittamalla puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse. Maksullisten palvelujen peruuttamisesta, katso § 6.

(3) Ilmoituksella, jossa mainitaan maksumenettelyyn sekä maksullisen palvelun käyttöön vaadittavat tiedot, antaa käyttäjä toiminnanharjoittajalle valtuutuksen kyseessä olevan summan veloittamiseen.

§6 Rekisteröityminen ja irtisanominen

(1) Lisäksi käyttäjä vakuuttaa, että häntä eikä hänen tietojensa mukaan myös ketään hänen talouteensa kuuluvista ei ole aikaisemmin rangaistu, Saksan liittotasavallan yleisessä rikoslaissa (StGB) määritellystä, kolmannen osapuolen turvallisuuteen kohdistuneesta tahallisesta rikoksesta; erityisesti koskien seksuaalista itsemääräämisoikeutta (§§ 174 ff. StGB), henkirikosta (§§ 211 ff. StGB), ruumiillista koskemattomuutta koskevaa rikosta (§ 223 ff. StGB), vapauteen kohdistuvaa rikosta (§§ 232 ff. StGB) tai varkautta tai kavallusta (§§ 242 ff. StGB) tai ryöst&aoml;ä ja kiristystä (§§ 249 ff. StGB) tai huumeiden väärinkäyttöä.

(2) Käyttäjätili on tarkoitettu käyttäjän yksinomaiseen ja henkilökohtaiseen käytt&louml;ön eikä käyttäjä saa valtuuttaa kolmatta osapuolta käyttää kyseistä tiliä. Käyttäjä ei saa siirtää tiliään kolmannelle osapuolelle. (3) Käyttäjä on, poikkeuksena kohdassa 4 mainittu sääntö, oikeutettu milloin tahansa irtisanomaan tilinsä kirjallisesti kirjeitse, sähköpostitse tai puhelimitse ilman perusteluja. Irtisanominen tarkoittaa, että Care.com/fi-fi poistaa käyttäjän profiilitiedot. Tällöin aikaisemmin solmittu sopimussuhde päättyy.

(4) Käyttäjän on peruutettava tilauksensa viimeistään 7 kalenteripäivää ennen kuluvan tilauksen päättymistä. Muutoin tilausta jatketaan aiemmin valitun tilausjakson keston verran ja peruutus ei astu voimaan ennen jakson päättymistä. ”Kolikkojen” tilauksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa.

Maksullisten palvelujen peruuttamista voi pyytää puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse ja vahvistamme peruutuksen kirjallisesti. Käyttäjän koko nimi, sähköpostiosoite ja osoite vahvistetaan peruutusvahvistuksessa. Peruutettaessa tilaus puhelimitse, käyttäjältä vaaditaan tämän puhelinsalasanaa.

(5) Care.com Europe GmbH voi purkaa sopimuksensa käyttäjien kanssa harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta ja ilman syytä milloin tahansa. Care.com Europe GmbH pidättää myös oikeuden poistaa profiileja ja/tai sen tai sen käyttäjien verkkosivuilla julkaisemaa sisältöä. Jos Care.com Europe GmbH peruuttaa käyttäjän jäsenyyden ja/tai poistaa profiileja tai käyttäjän julkaisemaa sisältöä, Care.com Europe GmbH ei ole velvollisuutta ilmoittaa käyttäjälle syistä ja perusteista.

(6) Jokaisen yksittäisen Care.com/fi-fi -palvelun käytön päättämisen yhteydessä Care.com/fi-fi varaa itselleen oikeuden lähettää tästä tiedon muille rekisteröityneille käyttäjille, joista Care.com/fi-fi olettaa, että he ovat olleet yhteydessä käyttäjään. Se, että Care.com/fi-fi päättää lopettaa käyttäjän rekisteröinnin ja/tai ilmoittaa siitä niille käyttäjille, joiden Care.com/fi-fi olettaa olleen käyttäjän kanssa yhteydessä, ei tarkoita, että Care.com/fi-fi esittäisi väitteitä kenenkään luonteesta, maineesta yleisesti, henkilökohtaisista luonteenpiirteistä tai elämäntyylistä.

(7) Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hän ei anna profiilissaan tai portaalin muillakaan alueilla tarkoituksella tai huijausmielessä vääriä tietoja. Kyseisten tietojen antaminen saattaa johtaa siviilioikeudellisiin toimenpiteisiin. Toiminnanharjoittaja varaa itselleen lisäksi oikeuden purkaa sellaisessa tapauksessa olemassaoleva sopimussuhde välittömällä vaikutuksella. (8) Mikäli käyttäjän pääsy portaaliin on estetty ja/tai sopimussuhde on purettu johtuen käyttäjän tuottamuksellisesta sopimusrikkomuksesta, on käyttäjä velvollinen maksamaan ylijäävästä sopimusajasta vahingonkorvausta sovitun maksun verran, josta vähennetään säästetyt kulut, vähintään kuitenkin 25 euroa. Säästettyjen kulujen kertakorvauksen suuruudeksi määritellään 10 % palvelusta sovitusta veloituksesta. Osapuolilla on oikeus todistaa, että vahinko ja/tai säästetyt kulut ovat todellisuudessa suuremmat tai pienemmät.

(9) Sopimussuhteen päätyttyä Care.com/fi-fi -käyttäjän kaikki tiedot poistetaan, paitsi jos lainsäädöllinen tai sopimuksellinen säilytysaika estää poistamisen.

§7 Care.com/fi-fi -palvelun vastuu

(1) Care.com/fi-fi ei vastaa käyttäjien rekisteröitymis- ja profiilitiedoissa olevien tietojen sisällöstä ja oikeellisuudesta sekä muista käyttäjien luomista sisällöistä. Care.com/fi-fi ei myöskään vastaa tietojen mahdollisesta väärinkäytöstä.

(2) Haluttua tai tarjottua palvelua koskeva sopimus syntyy ainoastaan kulloistenkin palvelussa osallisina olevien käyttäjien välille. Tästä johtuen Care.com/fi-fi ei vastaa osapuolina olevien käyttäjien suorituksista. Vastaavasti kaikki asiat, jotka liittyvät palveluihin, jotka palvelunsaaja on ottanut vastaan, tai maksut, joihin palveluntarjoajalla on oikeus – koskien saajan ja tarjoajan välistä suhdetta – on poikkeuksetta osoitettava suoraan joko kyseiselle saaja- tai tarjoajaosapuolelle. Care.com/fi-fi ei voi tällaisessa tilanteessa kantaa vastuuta ja kiistää nimenomaisesti kaikki mahdolliset vastuuvaatimukset niiden luonteesta riippumatta, mukaanlukien vaatimukset, suoritukset, kaikenlaiset suorat tai epäsuorat vauriot; tahalliset tai tahattomat, ennakoidut tai ennakoimattomat, näkyvät tai näkymättömät sekä tavasta riippumatta nimettyjen toimien yhteydessä.

(3) Care.com Europe vastaa kuolemantapauksista, ruumiinvammoista tai terveysvaaroista vain siinä tapauksessa, kun ne aiheutuvat huolimattomuudesta johtuvasta velvollisuuksien laiminlyönnistä Care.com Europein taholta tai tahallisesta tai huolimattomuudesta johtuvasta velvollisuuksien laiminlyönnistä laillisen Care.com Europein edustajan tai toteutukseen osallistuvien tahojen toimesta.
Care.com Europe vastaa muista vaurioista vain, kun ne aiheutuvat räikeästä huolimattomuudesta johtuvasta velvollisuuksien laiminlyönnistä Care.com Europein taholta tai ne aiheutuvat tahallisesta tai räikeästä huolimattomuudesta johtuvien velvollisuuksien laiminlyönnistä laillisen Care.com Europein edustajan tai toteutukseen osallistuvien auttavien tahojen toimesta; eivätkä vauriot johdu olennaisten velvollisuuksien (sellaiset velvollisuudet, joiden toteutus on mahdollista vasta, kun sopimuksen täytäntöönpano on asianmukainen, ja joiden säännölliseen toimitukseen sopimusosapuoli voi luottaa) laiminlyömisestä.

(4) Vahingonkorvausvaatimukset rajoittuvat koskemaan ennalta arvattavia, sopimukselle tyypillisiä vaurioita, paitsi kohdassa 3 mainituissa tapauksissa. Viivästymistapauksessa vaatimukset ovat korkeintaan 5 % sopimusarvosta.

(5) Vahingonkorvausvaatimukset, jotka johtuvat kuolemantapauksesta, ruumiinvammoista, terveysvaaroista tai vapauden loukkauksesta, vanhenevat 30 vuoden jälkeen; muutoin vanhenemisaika on 1 vuosi, jolloin vanhenemisaika alkaa sen vuoden päättyessä, jona vaatimus on syntynyt ja saamapuoli saa tietoonsa vaatimuksiin oikeuttavista olosuhteista sekä velallisen henkilöllisyyden, tai mikäli kyseessä ei ole räikeä huolimattomuus, tulisi saada tietoonsa (Saksan siviilioikeuslakikirja (BGB): § 199 kohta 1 BGB).

(6) Toiminnanharjoittaja ei vastaa henkilökohtaisten käyttäjätietojen luvattomasta tietoonsaannista kolmannen osapuolen toimesta (esim. tietokantaa hakkeroimalla). Toiminnanharjoittaja ei myöskään vastaa käyttäjien tietojen väärinkäytöstä kolmannen osapuolen toimesta, mikäli käyttäjä itse on sallinut kolmannen osapuolen päästä käsiksi tietoihinsa.

(7) Toiminnanharjoittaja varaa itselleen oikeuden – mutta ei velvollisuutta – tarkistaa käyttäjän laatiman tekstin sekä lataamien tiedostojen (kuvat, videot) lainmukaisuuden ja, mikäli tarpeellista, poistaa sisältö kokonaan tai osittain.

§8 Care.com/fi-fi -portaalin käytettävyys

Care.com/fi-fi -verkkosivuston käytettävyys on 97 % koko vuoden aikana. Käytettävyys on todellisen ajan (IZ) ja ohjeajan (SZ) välinen suhde. VF(%) = (IZ / SZ) *100. Todellinen aika (IZ) on ajanjakso, jona järjestelmä on tosiasiallisesti Care.com/fi-fi -reitittimen ulostulossa käytettävissä. Ohjeaikaan ei lasketa järjestelmän ylläpitoon tarvittavia ylläpitoaikoja ja offline-varmistusten keskeytyksiä kulloinkin kohtuullisissa puitteissa (teollisuusstandardi) sekä ylivoimaisesta esteestä tai muista Care.com/fi-fi i -sivustosta johtumattomista, tarkoituksellisesta tai räikeästä huolimattomuudesta, aiheutuneista syistä.

§9 Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

(1) Käyttäjä on yksin vastuussa niistä sisällöistä, jotka koskevat hänen rekisteröitymistään ja siten niistä tiedoista, jotka hän antaa käytettäväksi. Care.com/fi-fi ei ole vastuussa vaatimuksista, jotka koskevat käyttäjän antamia vääriä, sopimattomia tai epätäydellisiä tietoja. Käyttäjä vakuuttaa, että hänen Care.com/fi-fi -portaalissa antamansa tiedot ovat tosia. Käyttäjä vakuuttaa tämän lisäksi, että hän ei käytä hänelle luovutettuja kolmannen osapuolen tietoja portaalin käyttötarkoituksen ylittäviin kaupallisiin tarkoituksiin, mukaanlukien mainostarkoitukset. Edellä mainittua rajoittamatta käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on oikeus julkaista antamansa tiedot verkkosivustolla. Tämä koskee mukaanlukien ja poikkeuksetta huoltajan tai holhoojan käyttäjälle antamaa valtuutusta tai lupaa julkaista sisältö.

(2) Käyttäjällä on oikeus ja hän ilmoittaa täten Care.com/fi-fi -yritykselle ja sen yhteyteen kuuluville yhtiöille, kumppaniyrityksille, lisenssinsaajille ja seuraajille peruutettavissa olevan, ei-yksinoikeudellisen, ilmaisen ja maailmanlaajuisen oikeuden käyttää, kopioida, hyödyntää, ilmoittaa, jäljentää, soveltaa, muokata ja jakaa sisältöjä, joita käyttäjä on julkaissut verkkosivustolla. Käyttäjä vakuuttaa, että hän ei loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai riko niitä antamalla Care.com/fi-fi -palvelimelle sisältöjä julkaistavaksi ja käytettäväksi.

(3) Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Care.com/fi-fi saa kohtuullisen arvioinnin perusteella tarkastaa ja/tai poistaa toistaiseksi tai lopullisesti kaiken käyttäjän julkaiseman sisällön kokonaisuudessaan tai osia siitä. Tämä erityisesti, mikäli Care.com/fi-fi on sitä mieltä, että ne rikkovat yleisiä sopimusehtoja tai eivät ole sopivia siinä mielessä, että ne ovat loukkaavia tai laittomia tai muulla tavoin rikkovat kolmannen osapuolen oikeuksia tai turvallisuutta.

(4) Käyttäjän velvollisuuksiin kuuluu vapauttaa Care.com Europe sellaisista valituksista, vahingoista, menetyksistä tai vaatimuksista, jotka syntyvät tuottamuksellisesta ja asiattomasta käyttäjän rekisteröitymisestä ja/tai palvelun käyttämisestä. Tämä tarkoittaa erityisesti niitä lankeavia kuluja, jotka vaaditaan vaatimusten asianmukaiseen torjumiseen.

(5) Käyttäjän velvollisuus on käsitellä sähköposteja ja muita viestejä luottamuksellisesti ja saattaa niitä kolmannen osapuolen tietoon vain lähettäjän nimenomaisesti ennalta antamalla luvalla. Tämä koskee myös nimiä, puhelin- ja faksinumeroita, osoitetietoja, sähköpostiosoitteita sekä URL-osoitteita.

(6) Käyttäjän velvollisuus on välttää palvelun väärinkäyttöä, erityisesti Care.com/fi-fi ei saa olla halventavan, törkeän tai muulla tavoin lainvastaisen materiaalin tai sellaisen tiedon kohteena. Tämä tarkoittaa erityisesti pornograafisia, rasistisia, kansanosaa vastaan kiihottavia tai niihin verrattavia sisältöjä. Käyttäjän velvollisuus on olla käyttämättä Care.com/fi-fi -sivustoa muiden käyttäjien uhkailuun, häirintään tai kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamiseen.
Käyttäjän velvollisuus on olla käyttämättä mekanismeja, ohjelmistoja, script-tiedostoja tai muita apuvälineitä palvelujen käytön yhteydessä, jotka rajoittavat tai estävät Care.com/fi-fi -sivuston toiminnallisuutta tai saatavuutta. Käyttäjällä ei ole lupa muuttaa, päällekirjoittaa, poistaa tai muulla tavoin manipuloida sisältöjä, jotka Care.com/fi-fi on laatinut. Käyttäjän velvollisuus on olla sieppaamatta muille tarkoitettuja järjestelmäviestejä tai sähköposteja ja olla yrittämättä tätä. Käyttäjällä on velvollisuus olla laatimatta tai lähettämättä sähköposteja tai ketjukirjeitä tai tuote- tai palvelutarjouksia, jotka eivät suoraan liity Care.com/fi-fi -käyttötarkoitukseen.
Rajoittamatta edeltävää, tulee Care.com Europe -verkkosivun ja/tai -palvelun käyttö käyttäjän toimesta ja erityisesti hänen laatimansa sisältö, olla sovellettavien lakien ja säädösten mukainen.

(7) Siinä tapauksessa, että jotakin yllämainittua menettelytapaa ei noudateta, voi se johtaa sekä sopimuksen irtisanomiseen Care.com/fi-fi -sivuston toimesta sekä myös siviili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin käyttäjälle itselleen. Care.com/fi-fi varaa erityisesti oikeuden poistaa käyttäjä portaalista, mikäli hän rikkoo rekisteröityessään tai myöhempänä ajankohtana ohjeita.

(8) Käyttäjän velvollisuus on ottaa selvää lakisääteisistä määräyksistä koskien perhe- ja kotitalouspalvelujen toimittamista ja palkkionmaksua (esim. vero-, sairausvakuutus-, eläkevakuutus- ja ammattiliittomaksut) ja ottaa ne huomioon. Care.com Europe tarjoaa tässä suhteessa neuvontaa ja haluaa siten ehdottomasti taistella pimeää työvoimaa vastaan.

§10 Kolmannen osapuolen mukaanottaminen

Care.com/fi-fi on oikeutettu antamaan toimeksiantoja kolmannelle osapuolelle palveluntarjonnan tuottamiseksi osittain tai kokonaan.

§11 Oikeuspaikka, sovellettava laki ja salvatorinen lauseke

(1) Yritysten kanssa oikeuspaikaksi sovitaan Care.com Europe GmbH:n kotipaikka.

(2) Sovellettava laki on Saksan liittotasavallan laki poislukien YK:n kansainvälinen kauppalaki.

§12 Peruutussäännöt

Kuluttajalla on oikeus seuraavaan peruutusoikeuteen:

Sopimuksen voi perua kirjallisesti 14 päivän sisällä perustelematta.

Peruutusoikeus on voimassa 14 päivää sopimuksen alkamispäivästä lähtien.

Käyttääksesi peruutusoikeutta lähetä meille viesti

sähköpostitse osoitteeseen:
infoFI@care.com

tai kirjeitse osoitteeseen:
Care.com Europe GmbH
Rother Str. 19
10245 Berlin
Tel: 0800 912 973
Fax: +49 30 29 36 38 99

Ilmoita viestissäsi (sähköposti tai kirje) haluavasi käyttää peruutusoikeuttasi. Halutessasi voit käyttää oheista valmista peruutuslomaketta.
Peruutusajan noudattamiseksi riittää ajoissa tehty peruutusilmoituksen lähettäminen.

Peruutuksen seuraukset

Peruutettuasi sopimuksen palautamme kaikki aiemmin veloitetut maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuunottamatta lisäkustannukset, mikäli olette valinneet muun kuin standardimaksun/-toimitustavan) viimeistään 14 päivän sisällä peruutusilmoituksen vastaanottamispäivästä. Takaisinmaksu tapahtuu käyttäen samaa maksutapaa, jolla maksu alunperin on tapahtunut, ellei kuluttaja nimenomaisesti ole toisin pyytänyt. Tällöin kuluttaja on velvollinen maksamaan mahdolliset takaisinmaksusta koituvat maksutavan vaihtoon liittyvät lisäkustannukset.

Mikäli kuluttaja ei kykene palauttamaan tai luovuttamaan saamiaan suorituksia ja etuja (esim.käyttöedut) tai palauttaa ne osittain tai sopimattomassa kunnossa, tulee kuluttajan tältä osin korvata niiden arvo.

--- Liitteenä malli peruutuslomakkeesta ---

Peruutuslomakemalli

(Jos haluat peruuttaa sopimuksesi, voit täyttää tämän lomakkeen ja lähettää sen meille.)

Care.com Europe GmbH
Rotherstrasse 19
10245 Berlin
Germany
E-Mail: infoFI@care.com
Fax: +49 30 29 36 38 99

- Peruutan voimassaolevan sopimukseni, joka koskee seuraavaa tuotetta/palvelua (*)

- Tilauksen aloituspäivämäärä

- Käyttäjänimi

- Käyttäjän osoite

- Käyttäjän allekirjoitus (vain jos paperiversio)

- Päivämäärä

_____________

(*) Yliviivaa tarpeeton

Viimeksi päivitetty: 19. huhtikuuta 2021