Generelle vilkår og forretningsbetingelser

PDF

Dette er de generelle vilkår og forretningsbetingelsene til Care.com/no-no – også under referert til som «Siden». Tilbudet er laget av Care. Com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin, hetter også referert til som «Care.com Europa» og/eller «Care.com».

§1 Omfang

(1) Nedenstående alminnelige forretningsbetingelser regulerer kontraktsforholdet mellom Care.com Europe GmbH og de forbrukere og bedrifter som benytter seg av Care.com sitt internettilbud («medlemmer», «brukere»)

(2) Ved «medlemmene» skilles det mellom medlemmer som tilbyr en tjeneste («tjenesteleverandører») og medlemmer som søker en tjeneste («tjenestesøker»).

(3) I disse forretningsbetingelser defineres «forbrukere» i henhold til § 13 i BGB, Tysk privatrett, som fysiske personer eller individer, som inngår et forretningssamarbeid med Care.com Europe GmbH, uten at dette kan settes i forbindelse eller tilbakeføres til deres kommersielle forretningsvirksomhet eller personlige yrkesvirksomhet. I disse forretningsbetingelser defineres «næringsdrivende» i henhold til § 14 i BGB, Tysk privatrett, som fysiske og juridiske personer eller partnerskap med en myndig person med rettslig handleevne, som i forbindelse med utøvelsen av sin kommersielle eller selvstendig næringsdrivende forretningsvirksomhet går inn i et forretningssamarbeid med Care.com Europe GmbH.

(4) Bare følgende Generelle forretningsbetingelser gjelder for alle brukere av nettstedet, selv om webområdet blir benyttet eller tilgangen skjer fra et sted utenfor Forbundsrepublikken Tyskland. Brukeres betingelser som avviker fra dette er ikke lovhjemlet, selv om de ikke er uttrykkelig motsagt av Care.com Europe GmbH.

§1a Firmaets lisenser

(1) Det kreves en firmalisens når «tjenestesøker» og / eller «tjenesteleverandør» er næringsdrivende.

(2) Det kreves likeledes en firmalisens når en bruker på nettsiden ønsker å kontakte en «tjenesteleverandør» og / eller en «tjenestesøker» som er næringsdrivende.

(3) Å registrere seg på Care.com Europe GmbH som virksomhet uten den påkrevde informasjon om virksomheten, herav firmalisens, er ikke tillatt. En slik lisens kan ikke innhentes gjennom en normal prosess for registrering. Det krever at man kontakter Care.com Europe GmbH via mcimprint-en@care.com. En slik firmalisens gis etter individuell autorisasjon og Care.com Europe GmbH forbeholder seg retten til å avvise en slik anmodning og forespørsel om en firmalisens uten å måtte legge til grunn hvorfor en slik firmalisens ikke ble gitt.

(4) I tilfelle overtredelser avtaler partene en bot samsvarende til de gitte forutsetninger og betingelser i henhold til § 4, stk. (5).

§2 Kontraktsinngåelse

(1) Å registrere seg er en forutsetning for å få tilgang til bruken av tjenestene Care.com tilbyr.

(2) Kun myndige, fysiske personer kan registrere seg.

(3) Ved å registrere seg samtykker og anerkjenner brukeren følgende Generelle forretningsbetingelser og vilkår. Når man registrerer seg inngås et kontraktsforhold eller avtaleforhold mellom Care.com/no-no og den registrerte bruker, hvor bestemmelsene i disse generelle forretningsbetingelser gjelder.

(4) Ved bestilling av en avgiftsbelagt tjeneste inngår den registrerte brukeren ytterligere et avtaleforhold med Care.com/no-no som er separat fra registreringen. Innen brukeren inngår dette avtaleforholdet om den avgiftsbelagte tjenesten som er aktuell, informeres denne om betalingsvilkårene. Avtaleforholdet trer i kraft når bruker klikker bekreftende på ordren/bestillingen og betalingsforpliktelsen.

§3 Beskrivelse av omfanget av tjenester / Opphør av bestilte Premium tjenester

(1) Care.com Europe GmbH drifter en nettside hvor både arbeidsgivere og jobbsøkere, som er registrerte, kan finnes på følgende portaler:

 • www.care.com (Registrert som Care.com Inc., 816 Congress Avenue, Suite 800, Austin, Texas 78701 USA)
 • www.betreut.de (Registrert som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.betreut.at (Registrert som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/de-ch (Registrert som Care.com Switzerland AG, Konstanzerstrasse 60, 8274 Tägerwilen)
 • www.care.com/en-gb (Registrert som Care.com Europe LTD., Suite 4, 7th Floor, 50 Broadway, London SW1H 0DB)
 • www.care.com/en-ca (Registrert som CareZen Family Solutions, Inc. 20th Floor, 250 Howe Street, Vancouver, BC V6C 3R8 Canada)
 • www.care.com/en-au (Registrert som Care.com Australia Pty Ltd, PO Box 629, North Sydney NSW 2059)
 • www.care.com/en-nz (Registrert som Care.com Australia Pty Ltd, PO Box 629, North Sydney NSW 2059)
 • www.care.com/en-ie (Registrert som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fr-fr (Registrert som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/es-es (Registrert som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fr-be (Registrert som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/nl-be (Registrert som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/nl-nl (Registrert som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/sv-se (Registrert som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fi-fi (Registrert som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/da-dk (Registrert som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/no-no (Registrert som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)

De registrerte tjenestene listet ovenfor oppbevarer sentralt profildata om tjenestesøkere og tjenesteleverandører for å bedre kunne muliggjøre søk og matching av tjenester/services.

(2) Alle tjenesteleverandører og brukere som søker tjenester, kan i utgangspunktet registrere seg gratis og gjøre begrenset bruk av portalen (mer spesifikt må brukere som søker tjenester, abonnere på en betalt Premium-tjeneste for å kontakte tjenesteleverandører). Betreut.de forbeholder seg retten til å variere det begrensede omfanget av bruken av disse gratis registreringene avhengig av sted og tidspunkt for registrering.

(3) I tillegg er det mulighet til å registrere seg for Premium-tjenester som det belastes et gebyr for. Omfanget og varigheten av disse Premium-tjenestene bestemmes av tilbudet som er gyldig ved bestilling. Hvis den betalte tjenesten avsluttes, skal disse betalte tjenestene slutte å gjelde. Dette er grunnen til at det for eksempel ikke lenger er mulig å se kontaktdataene og e-posten i postkassen.

(4) Der Care.com Europe GmbH tilbyr en Premium tjeneste i form av et antall kjøpte handlinger på nettsiden (dvs. «kreditt») og ikke for tidsbestemte Premium-perioder, hevder Care.com Europe GmbH at retten til å kreve disse kjøpte tjenestene forfaller ved slutten av det tredje kalenderåret etter de er kjøpt.

§4 Kostnadsfritt basismedlemskap / kostnadspliktige premiumtjenester / firmalisenser

(1) Det er nødvendig å registrere seg for å bruke Care.com. Service-søkende og service-tilbydere oppnår først kostnadsfritt medlemskap gjennom å registrere seg.

(2) Ved å velge en kostnadsfri premium-tjeneste (f.eks. premium-medlemskap) kan «service-søkende» eller «service-tilbyder» utvide tjenestens omfang. Dersom brukeren ønsker å benytte seg av en kostnadspliktig tjenesten, vil vedkommende først gjøres oppmerksom på betalingsplikten. Vedkommende vil især få informasjon om de gjeldende ekstra ytelsene, kostnadene som påløper og betalingsmåten. Ved å trykke på knappen «Bestill mot betaling» aksepteres dette av brukeren.

(3) Operatøren forbeholder seg retten til å beregne ulike betalingsmodeller for ulike bestillingstidspunkt, brukergrupper og især ulike bruksperioder samt å tilby ulike tjenesteomfang. Care.com forbeholder seg retten til å ikke stille de ulike løpetidsmodellene til rådighet til alle tidspunkt og/eller ikke for alle kundegrupper.

(4) Bedrifter som er «service-søkende» og «service-tilbydere», eller den som ønsker å kontakte bedrifter som er «service-søkende» og/eller «service-tilbydere», trenger en uttrykkelige registrering for firmalisens (se § 1a).

(5) Et skyldig brudd mot reglene i avsnitt (4) gir Care.com Europe GmbH rett til å kreve en avtalebot på 100 € for første tilfelle av brudd og en avtalebot på 500 € for hvert videre brudd fra brukeren det gjelder, såfremt denne er en bedrift. Skademangelansvaret forblir uberørt av dette, og eventuelle tapte avtalebøter skal påregnes dette.

§5 avtalens løpetid, stilltiende forlengelse av avtalen

(1) Brukeren kan velge mellom ulike løpetider (f.eks. 1 måned, 3 måneder, 6 måneder, 12 måneder).

(2) Etter utløp av den opprinnelige avtaleløpetiden forlenger avtaleforholdet seg stilltiende på ubestemt tid. Det kreves altså en uttrykkelig oppsigelse for å avslutte avtalen.

§6 betalingsbetingelser, utløp

(1) Betalingsintervallet for en kostnadspliktig tjeneste tilsvarer avtaletiden brukeren har valgt ved avtaleslutning.

(2) Et påløpende vederlag skal betales på forhånd og uten fradrag til Care.com (=utløp). Avviklingen gjennomføres over en betalingstjeneste, hvis kostnader overtas av Care.com.

(3) Ved stilltiende avtaleforlengelse på ubestemt tid vil det opprinnelige betalingsintervallet beholdes. Det betyr at brukeren fortsatt vil bli trukket et bruksvederlag tilsvarende det for den opprinnelige avtaleløpetiden. Eventuelle enkeltrabatter som gjelder når avtalen sluttes, rabatter, saldo eller andre prisreduksjoner vil ikke bli tatt hensyn til igjen.

For informasjon: En premium-tjeneste med en opprinnelig minsteløpetid på 1 måned vil fortsatt trekkes i 1-måneders intervaller. Ved en opprinnelig løpetid på 3 måneder vil det også etter stilltiende avtaleforlengelse trekkes 3 måneder for forhånd. Ved en årspakke vil det være tilsvarende beløpet for en årspakke. Ved en oppsigelse under den ubestemte avtaleløpetiden vil dette tilbakebetales pro rata etter reglene i §7.

(4) Gjennom registrering for en premiumtjeneste som gir ut nødvendig informasjon for betalingsmetoden, samtykker brukeren til at operatøren kan belaste det tilsvarende beløpet.

§7 Oppsigelse

(1) Brukere av de kostnadspliktige premium-tjenestene kan først si opp den kostandspliktige tjenesten når den første avtalte avtaletiden utløper.

Deretter, altså når den kostnadspliktige tjenesten har blitt forlenget på ubestemt tid, er det mulig med en ordinær oppsigelse av premium-tjenestene på følgende måte:

 • Brukere hvis resterende, forhåndsbetalte løpetid iht. § 6 avsnitt 3 er mindre eller lik 1 måned, kan når som helst si opp ved utløpet av denne resterende løpetiden.
 • Brukere hvis resterende, forhåndsbetalte løpetid iht. § 6 avsnitt 3 er mer enn 1 måned, kan når som helst si opp med en frist på 1 måned.

Medlemskapet vil så videreføres som et basis-medlemskap, såfremt ikke også dette avsluttes uttrykkelig.

(2) Basismedlemmer kan når som helst si opp medlemskapet sitt.

(3) Oppsigelsen kan, uten å oppgi årsak, sendes skriftlig per post eller e-post eller gjøres per telefon. Ved utelukkende bruk av det kostnadsfrie basismedlemskapet har man muligheten til selv å deaktivere dette fullstendig i dato og innstillinger i brukerkontoen.

For at oppsigelsen skal kunne tilordnes, vil da det fulle navnet, den lagrede e-postadressen og postadressen til kunden angis. Ved oppsigelse per telefon kreves det individuelle telefon-passordet.

(4) Care.com kan når som helst si opp avtalen etter eget skjønn, med eller uten varsel og uten å oppgi årsak. Care.com forbeholder seg retten til å fjerne profiler og/eller ethvert innhold som har blitt publisert av brukeren på nettstedet. Dersom Care.com sier opp registreringen av brukeren eller fjerner innhold som er publisert av brukeren, har Care.com ingen forpliktelse til å informere brukeren om dette, eller til å oppgi årsak for oppsigelsen eller fjerningen.

(5) Dersom brukerens konto sperres grunnet brudd på avtalen og/eller dersom avtaleforholdet blir oppsagt, skal brukeren betale erstatning for den resterende avtaleløpetiden i henhold til det avtalte vederlaget med fradrag for oppsparte ytelser, men minst til et beløp av 25 euro. Beløpet til de oppstarte ytelsene beregnes til 10 % av vederlaget. Begge avtaleparter har rett til å bevise at skadene og/eller de oppstarte ytelsene faktisk er større og eller lavere.

(6) Etter at avtaleforholdet er oppsagt, vil samtlige av brukerens data på Care.com slettes, med mindre dette strider mot lovbestemmelser og eller juridiske oppbevaringsplikter.

(7) Etter enhver oppsigelse av enhver individuell bruk av tjenestene til Care.com, forbeholder Care.com seg retten til å sende informasjon om dette til andre brukere av Care.com som Care.com antar hadde kontakt med brukeren. Care.coms avgjørelse om å si opp registreringen av brukeren og/eller varsle andre brukere som Care.com antar hadde kontakt med brukeren, impliserer ikke eller innebærer ikke at Care.com uttaler seg om dennes individuelle karakter, generelle rykte, personlige karakteristikker eller livsstil.

§8 Registrering

(1) Brukeren erklærer videre, at han/hun – og så vidt han/hun vet at ingen medlemmer av hans/hennes husholdning – ikke er tidligere straffet for en forsettlig lovovertredelse, som brakte tredjeparters sikkerhet i fare, særlig ikke for en lovovertredelse av den seksuelle selvbestemmelsesrett (§§ 174 ff. i den tyske straffelov (StGB), en lovovertredelse, som var rettet mot personers liv (§§ 211 ff. StGB), en lovovertredelse, som var rettet mot personers legeme (§ 223 ff. StGB), en lovovertredelse mot den personlige frihet (§§ 232 ff. StGB), tyveri og underslag (§§ 242 ff. StGB), tyveri og utpressing (§§ 249 ff. StGB) eller grunnet stoffmisbruk.

(2) En brukerkonto er utelukkende til eget og personlig bruk, og en bruker har ikke lov til å gi tredjeparter lov til å bruke kontoen eller tilgang til sin konto. En bruker kan ikke overdra sin konto til tredjeparter.

(3) Brukerne er forpliktede til å ikke forsettlig eller uredelig/svikaktig oppgi falske opplysninger i deres profil og andre steder på nettsiden. Slike opplysninger kan medføre en rettslig forfølgelse av saken og eventuelle søksmål. Nettsideinnehaver forbeholder seg videre retten til i et slikt tilfelle å kunne oppheve det eksisterende kontraktsforhold med øyeblikkelig virkning.

§9 Care.com/no-no sitt ansvar

(1) Care.com påtar seg intet ansvar for innholdet og riktigheten av opplysningene og informasjon tilgjengelig i brukernes registrering og i deres profildata eller annet innhold generert av brukeren. Likeledes påtar ikke Care.com/no-no seg noe ansvar i tilfelle det forekommer misbruk av informasjon.

(2) I forhold til den ønskede eller tilbudte tjeneste, skal avtalen kun tre i kraft mellom de respektive deltakende brukerne. Følgelig påtar ikke Care.com/no-no ikke noe ansvar for tjenestene til de deltakende brukerne. Videre, alle saker relatert til forholdet mellom Tjenestesøker og Tjenesteleverandør, inkluderende, og uten unntak, tjenestene en Tjenestesøker har innhentet eller betalinger som skyldes til Tjenesteleverandør er mellom disse respektive partene, og blir derfor henvist direkte til disse – det være seg Tjenestesøker eller Tjenesteleverandør. Care.com/no-no kan ikke gjøres ansvarlig for dette og vil uttrykkelig motsette seg alle former for erstatningskrav inkluderende fordringer, krav, tjenester, direkte eller direkte skader av alle typer, forsettlig eller ikke, antatt eller ikke, bevisst eller ikke ubevisst, ventet eller uventet, rapportert eller ikke, i hvilken som helst form, i forbindelse med de nevnte forhold.

(3) For skader som oppstår ut ifra skader på liv, kropp eller helse, skal Care.com Europa være ansvarlig kun når dette skyldes forsettlig eller uaktsom overtredelse etter Care.com Europa eller en forsettlig eller uaktsom overtredelse av forpliktelsene av en lovfestet representant eller agent av Care.com Europa.

For andre skader, når disse ikke innebærer mislighold eller kontraktsbrudd (de forpliktelser som danner grunnlaget for kontraktens gjennomførelse, og som kontraktspartene kan forvente og har forutsetning for å tro blir overholdt), skal Care.com Europa være ansvarlig kun hvis dette skyldes forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av forpliktelsene til Care.com Europa eller forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av forpliktelsene til en lovfestet representant eller agent for Care.com Europa.

(4) Krav om skadeserstatning er, i tillegg til de tilfellene omtalt i par. 3, begrenset til skader som er forutsigbare og særlig typiske for denne type kontrakt. De beløper seg, i tilfelle mislighold, til maksimalt 5% av verdien av inngått kontrakt.

(5) Krav om erstatning som følge av skader på liv, kropp, helse eller frihet, har en foreldelsesfrist på 30 år; i motsetning til andre krav, som har ett år; hvor foreldelsesfristen begynner i slutten av året da kravet ble pådratt og fordringshaver har blitt klar over eller burde fått kunnskap om de faktiske forhold som begrunner kravet og skyldneren, eller skulle kjent til om han ikke har vist grov uaktsomhet (§ 199 par. 1 BGB).

(6) Operatøren av nettsiden er ikke erstatningspliktige for uautorisert tilgang til personlige data om brukeren av tredjeparter (for eksempel på grunn av "hacking" av databank). Likeledes, operatøren kan ikke holdes ansvarlig for misbruk av informasjon om brukere gjennom tredjeparter, hvor informasjon er blitt gjort tilgjengelig av disse brukerne selv, til tredjeparter.

(7) Operatøren forbeholder seg retten – imidlertid tar ikke på seg ansvaret og operatøren tar heller ikke på seg noen forpliktelser - til å vurdere innholdet i en tekst utarbeidet av en bruker, samt opplastede data (bilder, video) med hensyn til oppfyllelse av lover og regelverk, og når det eventuelt er nødvendig å slette disse delvis eller fullstendig.

§10 Care.com/no-no sin tilgjengelighet

Sett over ett år har Care.com/no-no en tilgjengelighet på 97 %. Tilgjengeligheten henviser i den henseende til forholdet mellom reell tid (RT) og nominell tid (NT): Tilgjengelighet (%) =(RT / NT) *100. Den reelle tiden (RT) er det tidsrommet, hvor det er faktisk og reell adgang til Care.com/no-no sitt datasenters system på ruter-utgangen. Den reelle eller faktiske tid omfatter ikke vedlikeholdelsestid, som er nødvendig for systemets vedlikeholdelse, og avbrytelser av hensyn til offline-sikringer innenfor passende rammer (industriell standard) og avbrytelser som følge av Force Majeure og andre årsaker som ikke kan føres tilbake til Care.com/no-no sitt forsett eller grove uaktsomhet.

§11 Brukerens ansvar og forpliktelser

(1) Brukeren er alene og utelukkende ansvarlig for innholdet i hans registrering og med det, for de opplysninger som han har gitt om seg selv. Care.com/no-no er ikke ansvarlig for eventuelle krav i forhold til falske, upassende eller ufullstendige opplysninger som er gjort tilgjengelige av brukeren. Brukeren garanterer at data og informasjon som han har gitt Care.com/no-no er sannferdig. Videre garanterer bruker at dataene betrodd ham av tredjeparter som ikke skal benyttes til kommersielle formål, inkludert reklameformål, utover det som er fastsatt av plattformens formål. Uten å begrense det ovenstående, bekrefter bruker at han/hun har retten til å publisere den informasjonen og det innholdet de oppgir og deler på nettsiden; inkluderende og uten unntak, at bruker har alle lovlige rettigheter og/eller autorisasjonen fra en verge, til å publisere innholdet de publiserer.

(2) Brukeren har retten, og hermed gir Care.com/no-no og de selskapene, partner selskap, lisensholdere og etterfølgere en gjenkallelig, ikke-eksklusiv, gratis, global rett til å bruke, kopiere, anvende, offentliggjøre, reprodusere, endre i og utbre det innhold, som er stilt til rådighet og gjort tilgjengelig av brukeren til nettsiden. Brukeren bekrefter og erklærer at hun/han, gjennom publiseringen av innhold og bruken av dette av Care.com/no-no, ikke forårsaker skade på tredjeparters rettigheter eller krenkelser av disse.

(3) Brukeren forstår og aksepterer at Care.com/no-no, etter eget rimelig forgodtbefinnende, skal gjennomgå alt innholdet som brukeren publiserer og/eller midlertidig eller permanent kan slette deler av eller innholdet i sin helhet, særlig når dette ifølge oppfattelsen til Care.com/no-no er at dette innholdet krenker og / eller bryter med våre generelle vilkår eller betingelser, eller når vi finner at innholdet, deler eller i sin helhet, ikke er hensiktsmessig eller passende fordi dette er støtende eller ulovlig, eller dette krenker rettighetene eller sikkerheten til tredjeparter på noen som helst måte.

(4) Brukeren forplikter seg til å frita Care.com Europa fra klager, skader, tap eller krav som vil oppstå som følge av en klanderverdig, feilaktig eller ukorrekt registrering av brukeren og / eller bruk av tjenestene. Dette gjelder spesielt for de relevante kostnader som er nødvendig for å ordentlig motsette seg og forsvare seg mot kravene.

(5) Brukeren forplikter seg til å behandle e-post og andre meldinger konfidensielt og først etter at uttrykkelig samtykke fra bruker er gitt, at disse gjøres tilgjengelige for tredjeparter. Dette gjelder også for navn, telefon- og faksnummer, adresser, e-postadresser og internettadresser.

(6) Brukeren forplikter seg til å ikke misbruke tjenesten, da særlig: ikke spre gjennom Care.com/no-no innhold som er krenkende, støtende, eller på annen måte ulovlig materiale eller informasjon. Dette gjelder spesielt pornografiske, rasistiske eller hets mot folkegrupper eller lignende type informasjon og innhold. Bruker forplikter seg til å ikke bruke Care.com/no-no med det formål å true andre brukere, trakassere dem eller skade eller krenke rettighetene til tredjeparter.

Brukeren forplikter seg til å ikke bruke mekaniser, programvare, skript eller andre verktøy sammen med bruk av tjenesten, som skal begrense eller deaktivere funksjonaliteten eller tilgjengeligheten til Care.com. Brukeren har ikke tillatelse til å endre, overskrive, slette eller på andre måter, manipulere innhold postet av Care.com/no-no. Brukeren forplikter seg til å ikke fange opp eller få tilgang til systemmeldinger og e-poster som er beregnet for

andre brukere, eller å forsøke å gjøre dette. Brukeren forplikter seg til å ikke poste, eller sende e-poster eller kjedebrev eller tilbud om produkter eller tjenester som ikke er direkte relatert til det tiltenkte formålet med Care.com/no-no. Uten å begrense det ovennevnte, bruken av nettsiden og/eller tjenestene til Care.com Europe til en bruker, da særlig innholdet han/hun har publisert, bør være i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter.

(7) Dersom en av de ovennevnte forpliktelser knyttet til oppførsel og bruk av siden ikke følges, kan dette føre til en oppsigelse av kontrakten med Care.com/no-no eller til sivile og kriminelle konsekvenser for brukeren selv. Care.com/no-no forbeholder seg retten til å ekskludere brukere fra plattformen i tilfelle han/hun begår et brudd på retningslinjene i løpet av registreringen eller på et senere tidspunkt.

(8) Brukeren forplikter seg til å gjøre seg kjent med lovens bestemmelser og krav om levering av og kompensasjon for familie- og husholdningsrelaterte tjenester (for eksempel hos et regnskapsbyrå, skatterådgivere som Skatteetaten, NAV, hos helseforsikringstjenester, pensjonskasser og yrkesorganisasjoner) og ta hensyn til disse bestemmelser og regler. Care.com Europe GmbH gir støtte i forbindelse med dette og dermed distanserer seg således uttrykkelig fra svart arbeid.

§12 Inkludering av tredjeparter

Care.com/no-no har rett til å gi tredjeparter oppdrag for levering av deler eller hele tjenestespekteret.

§13 Verneting

Verneting ved tvister er med kunder, som ikke er forbrukere, som ikke er juridiske personer under offentlig rett, og er ikke særlige midler under offentlig lov, er leverandørs bosted. For alle andre kunder gjelder også dette for tvister som kommer av eller som er relatert til ordren, likeledes når kunden, etter transaksjonen av kontrakten, overfører sitt bosted eller vanlige bosted til en annet enn Forbundsrepublikken Tyskland, eller når land eller vanlig bosted, i tilfelle en klage, ikke er kjent.

§14 Instruksjoner angående kansellering og angrerett

Brukere har følgende angrerettigheter:

Rett til å kansellere

Du har rett til å kansellere og benytte deg av angreretten din på denne avtalen innen 14 dager uten å begrunne din avgjørelse.

Fristen for å benytte deg av angreretten er 14 dager, fra og med den dagen kontrakten ble inngått.

For å benytte deg av din rett til å kansellere, ber vi deg om å informere oss på

Care.com Europe GmbH
Rotherstrasse 17
10245 Berlin
Germany

E-post: mcimprint-en@care.com

med en erklæring hvor du er klar på din beslutning om å kansellere denne kontrakten innen angrefristen (for eksempel via brev sendt i posten, faks eller e-post) Du kan benytte den vedlagte avbestillingsmalen, men dette er ikke nødvendig. For å overholde angrefristen er det nok at du sender meldingen om at du vil benytte deg av din angrerett for å avbestille kontakten før angrefristen er gått ut.

Følger av kansellering

Om du kansellerer denne kontrakten, vil vi tilbakebetale alle betalinger du har overført til oss, inkluderende leveringsomkostninger (med unntak av de ekstra omkostninger du har fått fordi du har valgt andre leveringsformer enn den billigste standardløsningen som vi anbefaler) som du omgående vil få tilbake eller senest 14 dager fra den dagen vi mottok din beskjed om at du ville benytte deg av angreretten for kontrakten du inngikk hos oss.

For denne tilbakebetalingen vil vi benytte samme betalingsmåte som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig blitt avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil det tilkomme deg ekstra kostnader grunnet denne tilbakebetalingen.

Dersom du har bedt om at vår service/tjenester skal begynne før angrefristen har gått ut, skal du betale et passende beløp til oss som dekker mengden av tjenester du har hatt tilgang til, til den tiden da du informerte oss om at du ønsker å benytte deg av din rett til å kansellere kontrakten innen angrefristen har gått ut, i henhold til det omfang av prosjekterte tjenester som er knyttet til tjenesten i kontrakten du godtok.

-- Vedlagt standard mal for oppsigelse i henhold til angrefristen –-

-- Angreskjema –-

(Fyll ut og returner dette skjemaet bare dersom du ønsker å gå fra avtalen)

Utfylt skjema sendes til:
Care.com Europe GmbH
Rotherstr. 17
10245 Berlin
E-post: mcimprint-en@care.com

- Jeg/vi (*) underretter herved om at jeg/vi (*) ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjenester (*)

-Avtalen ble inngått den (*) / mottatt den (*) (ved kjøp av varer)

-Forbrukerens/forbrukernes navn:

-Forbrukerens/forbrukernes adresse:

-Dato:

_____________

(*)(*) Fjern om ikke relevant.

_____________

Versjon sist oppdatert: 13. mars 2023