Personvern

Behandlingsansvarlig:

Care.com Europe GmbH
Rotherstr. 19
DE-10245 Berlin

Sikkerhet og anonymitet
Care.com/no-no håndterer sikkerhetsspørsmål med en svært høy ansvarsfølelse, og forplikter seg derfor også til under alle omstendigheter å følge lovpålagtebestemmelser om datasikkerhet uten forbehold.

Care.com/no-no forplikter seg og anstrenger seg for å beskytte de opplysningene du oppgir til oss mot uautorisert tilgang: et differensiert system av blantannet tilgangsautorisasjoner og tekniske beskyttelsestiltak som SSL-kryptering og cascading brannmurer garanterer høy datasikkerhet. Inntasting av bankkorteller kredittkortinformasjon skjer kun etter en switch-over til en spesielt sikker internettilkobling.

Ingen videresending av data
Den informasjonen du har betrodd oss, er trygg hos oss. Hos Care.com/no-no foregår det ingen kjøp, utveksling, bytte eller annen uautorisert bruk avpersonopplysninger og informasjon Vi sørger for at dine personopplysninger ikke vil bli delt eller overføres til et annet selskap eller organisasjon utentillatelse.

Erklæring om databeskyttelse (personvernerklæring)

 1. Beskyttelse og sikkerhet
  Beskyttelse og verning av sikkerheten til alle kundedata og personopplysninger er et særdeles viktig anliggende for Care.com/no-no. I driften av sin tjenesteoverholder Care.com/no-no de lovpålagte bestemmelsene for datasikkerhet i samsvar med lovgivning i Forbundsrepublikken Tyskland, særlig den Tyske, føderale,loven om databeskyttelse (BDSG), den tyske loven om telemedia (TMG) og kringkastingsloven/ den tyske statlige radioavtale (RStV)
 2. Registrering av nødvendige personopplysninger
  For at Care.com/no-no kan tilby sine tjenester, er det nødvendig at Care.com/no-no innhenter, lagrer og behandler visse personopplysningene som blir oppgitttil Care.com/no-no, og behandler disse i henhold til betingelsene for datasikkerhet. Vi bruker dine personlige data, som vi får når du besøker våreinternettsider, kun i full overensstemmelse med de lover som gjelder i de landene der internettsidene administreres. Videre, dette skjer kun når du hargodkjent at Care.com/no-no eller representanter for Care.com/no-no kan innhente, lagre og behandle de personopplysningene som er relevante eller nødvendigeog relevante for bruken av tjenestene eller til gjennomføringen av Care.com/no-no, eller når de ovennevnte personopplysningene allerede er tillatt pågrunnlag av lovbestemte begrunnelser, for eksempel når dette er nødvendig for oppfyllelsen av en kontrakt, se § 28 par. 1 s. 1 punkt 1 BDSG. Samtykket blirregistrert av Care.com/no-no. Personopplysninger er opplysninger eller data som inneholder informasjon om personlige og faktiske anliggender om enidentifisert eller identifiserbar bruker. Spesielt er følgende detaljer bedt om under registrering: etternavn, fornavn, gate, sted eller bosted ogpostnummer, telefon, kjønn, e-postadresse og fødselsdato. Videre, ved kjøp av betalingstjenester vil eventuell betalingsinformasjon bli samlet for å kunnegjennomføre transaksjonen ved kjøpet.

  Vi bruker dine personlige opplysninger, som du aktivt formidler til oss (for eksempel ved registrering av profilinformasjon) og i forbindelse medregistreringen (for eksempel oppkoblet datamaskins vertsnavn, IP-adresse, dato, klokkeslett for respektive registrering) og eventuelle bruker-ID for sikkergjennomføring av ønsket tilbud. Dessuten bruker vi disse dataene muligens til nyhetsbrev, sider som anbefales til andre og ved vurderinger av leverandører.Om vi bruker data for et formål som ifølge loven krever ditt samtykke vil vi be om ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake det samtykket du hartidligere gitt eller motsette deg fremtidig bruk av din informasjon og dine personopplysninger.
 3. Videre bruk av opplysninger
   3.1 Bruk av sosiale programtillegg fra Facebook.
   Nettstedet Care.com/no-no bruker sosiale programtillegg («plugins») fra det sosiale nettverket facebook.com, drevet av Facebook Inc. 1601 Willow Road, MenloPark, California, 94025 USA («Facebook»). Programtilleggene kan identifiseres av Facebook-logoen eller av meldingen «Facebook Social Plugin».

   Når du besøker en side på nettstedet vårt som inneholder et sosialt programtillegg, etablerer nettleseren din en direkte forbindelse til Facebooks tjenere.Facebook overfører innholdet i programtillegget direkte til nettleseren din, som inkorporerer dette på nettstedet slik at Facebook kan motta informasjon omat du har gått inn på de respektive sidene på nettstedet vårt. For dette formålet blir Internettadressen til nettstedet du besøker (inkludert IP-adressendin) overført til en USA-basert Facebook-tjener, der dataene lagres. Dette skjer selv om du ikke har noen Facebook-konto eller ikke er logget inn på Facebookpå det aktuelle tidspunktet.

   Hvis du er logget inn på Facebook, kan besøket ditt bli tilordnet til Facebook-kontoen din. Hvis du samhandler med programtillegget, for eksempel ved åklikke på «Liker», eller legger ut en kommentar, blir den korresponderende informasjonen overført fra nettleseren din direkte til Facebook, som lagrer den.Opplysningene kan også bli publisert på Facebook og vist til Facebook-vennene dine.

   Hvis du er medlem på Facebook og ikke ønsker at Facebook skal knytte opplysninger vedrørende besøket ditt på vårt nettsted til medlemsopplysningene Facebookallerede har om deg, må du logge det ut fra Facebook før du går inn på nettstedet vårt. For opplysninger om hensikten med og omfanget av Facebooksinformasjonsinnhenting og hvordan informasjonen behandles og brukes, samt rettighetene dine og innstillingsalternativene for beskyttelse avpersonopplysningene dine, kan du se Facebook sin personvernerklæring.

   3.2 Bruk av sosiale programtillegg fra Google+
   Nettstedet Care.com/no-no bruker sosiale programtillegg («plugins») fra det sosiale nettverket plus.google.com, som drives av Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»). Programtilleggene kan identifiseres av Google-logoen eller av meldingen «Google Social Plugin». Når dubesøker en side på nettstedet vårt som inneholder et sosialt programtillegg, etablerer nettleseren din en direkte forbindelse til Googles tjenere. Googleoverfører innholdet i programtillegget direkte til nettleseren din, som inkorporerer dette på nettstedet slik at Google kan motta informasjon om at du hargått inn på de respektive sidene på nettstedet vårt. Om du er logget inn på Google, kan Google legge til besøket på din Google-konto. Når du anvenderprogramtillegget, ved for eksempel å trykke på «+1-knappen» eller legger igjen en kommentar, blir den korresponderende informasjonen overført fra nettleserendin direkte til Google, som lagrer den. For opplysninger om hensikten med og omfanget av Googles informasjonsinnhenting og hvordan informasjonen behandles ogbrukes, samt rettighetene dine og innstillingsalternativene for beskyttelse av personopplysningene dine, se Googles sikkerhetspolicy. Dersom du ikke ønskerat Google skal knytte opplysninger vedrørende besøket ditt på vårt nettsted må du logge ut fra Google før du går inn på nettstedet vårt.

   3.3 Bruk av sosiale programtillegg fra Twitter
   Videre, Care.com/no-no bruker sosiale programtillegg («plugins») fra mikrobloggtjenesten som drives av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, SanFrancisco, CA 94103, USA («Twitter»). Disse programtilleggene er merket med en Twitter-logo. Når du besøker en side på nettstedet vårt som har et sliktprogramtillegg, oppretter nettleseren en direktetilkobling til Twitters servere. Innholdet i programtillegget overføres av Twitter direkte til nettleseren ogintegreres i siden. Denne integreringen gjør at Twitter får informasjon om at nettleseren har åpnet den aktuelle siden på vårt nettsted, selv om du ikke haren Twitter-profil eller ikke er logget på Twitter for øyeblikket. Hvis du er logget på Twitter, kan Twitter koble besøket på vårt nettsted til Twitter-profilen din. Hvis du bruker programtilleggene, for eksempel ved å trykke på «Tweet»-knappen, blir denne informasjonen også overført direkte til en Twitter-server og lagret der.

   Formålet og omfanget av datainnsamlingen og den videre behandlingen og bruken av disse dataene hos Twitter samt dine rettigheter i forbindelse med dette ogtilgjengelige innstillinger for personvern finner du i Twitters personvernerklæring.

   Hvis du vil hindre at Twitter knytter dataene som samles inn via vårt nettsted, direkte til Twitter-kontoen din, må du logge av Twitter før du besøkernettstedet vårt.

   3.4 Bruk av Facebook Connect
   Care.com/no-no gir deg muligheten til å logge inn på våre tjenester med din eksisterende Facebook-konto (Facebook Connect). Hvis du benytter deg av dennetjenesten, vil vi bare få tilgang til informasjon som er strengt nødvendig for at du skal få tilgang til våre tjenester, og vi har absolutt ikke tilgang tildin innloggingsinformasjon. Bruken av Facebook Connect vil ikke gi oss tilgang til ytterligere informasjon på din Facebook-profil. Informasjonen vil kun blibenyttet til å opprette en ny Care.com/no-no brukerkonto idet du trykker på «Logg inn med Facebook». Det vil bli etablert en permanent forbindelse mellom deto kontoene (Facebook og Care.com/no-no). Ved hjelp av Facebook Connect, vil du være koblet direkte med Facebook Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park,California, 94025 USA («Facebook»). For videre informasjon om Facebook Connect og konfigurasjonsmuligheter for personvern kan du finne i personverninstruksjoner du kan finne på Facebook.

   3.5 Publisering på Google og i andre offentlige søkemotorer så vel som på tredjeparts nettsteder.
   Jeg gir herved mitt samtykke til at utvalgt informasjon som finnes i jobbtilbud, profiler av familier og hjelpere (bilde, fornavn, den første bokstaven ietternavnet, alder, by, stat, beskrivelse av jobben/omsorgsperson/hjelper, publiseringsdato, kategori, timelønn) vil bli delt med eksterne søkemotorer ogandre eksterne tjenesteleverandører som står bak og driver reklamebedrifter så vel som andre eksterne nettsteder. For ytterligere å bedre sjansene dine for åfinne en hjelper eller en jobb, kan valgte informasjonen vises i søkeresultatene til tredjeparter (for eksempel Google) og på de eksterne nettstedene somgjør denne informasjonen tilgjengelig for allmennheten og kan knyttes, ved forespørsel om dette, til Care.com. Private kontaktdata som telefonnummer, adresseeller e-postadresse vil aldri bli videresendt. Medlemmer kan slå av denne tjenesten ved å konfigurere dine innstillinger og preferanser på siden underfølgende link.

   3.6 Verifisering av identitet
   Pleieforhold er relasjoner er basert på tillit. For å sikre dette, gjennomfører vi identitetsverifikasjoner på medlemmer som er registrert hos oss. For atCare.com skal kunne angi gjennom markeringen «Verifisert» at du har registrert deg med din egen/ekte identitet, og dermed være troverdig, vil navn og adresseblir verifisert. Som et alternativ kan medlemmer tillate verifisering av deres e-postadresse, personopplysninger og telefonnummer. Vi sender navn og adresserfor dette formålet til tjenestefirmaet Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn og telefonnummeret til tjenesteleverandøren Nexmo Inc., 217Second Street, 4th Floor, San Francisco, California 94105, USA.

   Ved minimale forskjeller i navn og adresse, forbeholder vi oss retten til å foreta en automatisk korrigering av dataene. Formålet og omfanget avdatainnsamlingen og den videre behandling og bruk av data fra våre leverandører samt dine relevante rettigheter og konfigurasjonsmuligheter for beskyttelseav den private sfære kan fås fra retningslinjene i Nexmo Inc og Deutsche Post databeskyttelse AG.

   3.7 Deling av data
   Personlige data og personopplysninger vil ikke bli delt av oss med mindre du har gitt oss tillatelse til dette eller delingen er tillatelig i samsvar medgjeldende bestemmelser i loven. For gebyr-baserte tjenester vil opplysningene som er nødvendige for transaksjonen bli delt med betalingstjenesten (foreksempel PayPal, ClickandBuy, Wirecard) som er valgt av brukeren. For å implementere og optimalisere våre tjenester, vil vi også gjøre dine brukerdatatilgjengelig for Care.com, Inc., moderselskapet vårt i USA.

 4. Brukerprofil
  Innenfor lovens retningslinjer kan vi evaluere brukerprofiler under et pseudonym, dvs. ikke personlig identifiserbar, men anonymisert, for i reklameøyemed,markedsundersøkelser og forbedring av våre tjenester. Men dette vil bli gjort når du ikke har gjort bruk av din juridiske rett til å protestere mot dennebruken av dine data.

 5. Bruk av informasjonskapsler
  Care.com/no-no bruker såkalte informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt. Det innebærer at ulike typer data lagres lokalt på din enhet via nettleserendin. Slike lokalt lagrede data kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser dubruker, hvilke annonser du har blitt vist og tilsvarende atferd hos nettsteder vi har et samarbeid med. Informasjonskapsler er små filer som lagres påmaskinen din og lagrer bestemte innstillinger og data for kommunikasjon med vårt system gjennom nettleseren din. Noen av informasjonskapslene vi bruker,slettes etter hver nettleserøkt – det vil si når du lukker nettleseren (såkalte sesjonskapsler). Andre informasjonskapsler lages på enheten og gjør det muligfor oss og våre partnere å gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk (permanente informasjonskapsler). Dette hjelper oss med å tilpasse nettstedet til deg,og det gjør det enklere for deg å bruke nettstedet, for eksempel ved at enkelte data du oppgir, lagres slik at du slipper å oppgi dem gjentatte ganger.Cookies blir ikke brukt til å kjøre programmer eller å laste virus på datamaskinen din. De fleste nettlesere er innstilt på en slik måte at de godtarinformasjonskapsler, men du kan begrense bruken av informasjonskapsler eller slette dem i innstillingene i nettleseren. Du finner informasjon om hvordan dugjør dette i hjelpen i de fleste nettlesere. Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan det påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

  Vi bruker selv cookies for å samle inn brukerdata fra deg og til å behandle og bruke disse. Vi bruker hovedsakelig sesjons cookies som slettes nårnettleseren lukkes. Sesjons cookies brukes når å godkjenne din innlogging og for utjevning av belastningen på systemet (loadbalancing). Vi plasserer cookiesfor å samle inn, behandle og benytte brukerinformasjon. Bruken av cookies er ment å gjøre Care.com både brukervennlig og brukerrettet, i tillegg til at åuforme siden på en effektiv og sikker måte. Videre bruker vi cookies når du bruker våre nettsider via en ekstern annonseringsplattform (for eksempel forreklame verktøy for ZANOX.de, Netslave GmbH, Affilinet GmbH, Google Inc., Sociomantic labs GmbH, Criteo SA. Disse informasjonskapslene inneholder ikkepersonopplysninger fra deg.)

  Vi bruker permanente cookies for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt. For eksempel kan vi lagre historikken over hvilke annonser duhar sett i din nettleser, og se hvilke kategorier du har vist interesse for den siste uken, og automatisk skille om du allerede har deltatt i en undersøkelseeller har eller sett en kunngjøring eller reklamekampanje plassert på nettsiden - slik at slike ikke vises igjen ved neste besøk på nettsiden.

  Care.com bruker forskjellige markedsføringsverktøy for å gjøre brukere oppmerksomme på våre produkter. Blant andre vi anvende søkemotormarkedsføring,partnerprogrammer (affiliate marketing) og remarketingkampanjer. For å kontrollere og optimalisere disse kampanjene bruker vi informasjonskapsler og ulikesporingsteknologier. Særlig når vi bruker remarketing, hvor vi når personer som faktisk har vært inne og kikket på vår nettside. Det gir oss muligheten til åskreddersy annonser spesifikt mot grupper som har gjort en bestemt handling. Dette gjør at vi kan skape mer relevante annonser og ikke minst treffe segmentersom vil være interessert vårt tilbud gjennom for eksempel partnernettsider. Overlappingen av markedsføringen/reklamen oppstår her på grunnlag av en cookie-basert analyse av tidligere brukeratferd.

 6. Google Analytics
  Som en viktig del av å utvikle et brukervennlig nettsted, så samler Care.com/no-no inn bruksmønster og statistikk ved hjelp av nettanalyseverktøyet Google Analytics, utviklet av Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Disse

  verktøyene bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Vi bruker anonymizeIP, en funksjon som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har. Google Analytics gir oss verdifull informasjon om bruken av nettsidene: hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, når og hvor lenge de besøker sidene. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. Dersom du ikke ønsker å la deg spore av dette verktøyet kan du bruke denne linken for å velge deg ut av Google Analytics bruk av anonyme data.

  Du finner detaljert informasjon om dette her.

  Eller her (generell informasjon om Google Analytics og datasikkerhet). Vær oppmerksom på at på denne nettsiden har Google Analytics har blitt byttet ut med «gat._anonymizelp» for å tillate den anonymiserte oppfangingen av IP-adresser (såkalt IP-maskering).

 7. Monetate
  Dette nettstedet bruker analyse- og tilpasningstjenester som tilbys av Monetate Inc. Monetate bruker cookies som er lagret på din datamaskin og som tillater oss å gjøre en analyse av din bruk av våre nettsider og skreddersyr innholdet for dine behov. Informasjonen som cookien samler inn om din bruk av dette nettstedet blir overført til en Monetate server i USA eller EU og lagres og behandles der for oss. Før videre behandling, blir IP-adressen anonymisert og erstattet med en generisk en som ikke kan tilbakeføres til noen. Dermed er det utelukket at man kan henvise tilbake til en person. Du kan blokkere lagring av cookies ved å velge de riktige innstillingene på nettleseren din, men vær oppmerksom på at hvis du gjør dette vil du kanskje ikke kunne bruke alle funksjonene på dette nettstedet. Du kan også blokkere samling av data generert av cookien som refererer til din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse) og behandlingen av disse dataene hos Monetate ved å klikke her. Mer informasjon om hvordan Monetate samler og behandler data finnes her.

 8. Sletting og korrigering av data
  Du har rett til å undersøke, korrigere, supplere eller slette lagrede personlige opplysninger om din person og innstillingene på din brukerkonto. På samme måte har du rett til enhver tid å avslutte eller trekke tilbake din godkjenning av innsamling og lagring gjort av operatøren av ytterligere frivillig informasjon eller data. For å gjøre dette må du sende en e-post til Care.com (infoNO@care.com). Ved et slikt ønske om kansellering av lagring og behandling av personopplysninger, kan vi ikke lenger tilby deg noen tjenester.

 9. Intet ansvar for nettsteder og samarbeidspartnere
  På våre nettsider henviser vi til ulike samarbeidspartnere som i sin tur tilbyr nettsteder og tjenester. De har som regel egne erklæringer om beskyttelse av personopplysninger. Disse erklæringene om vern og beskyttelse av personopplysninger har ikke noen sammenheng med oss, og vi tar derfor ikke noe ansvar for disse. Vennligst vær klar over eget ansvar for å informer deg selv om de aktuelle og relevante erklæringene for vern og beskyttelse av personopplysninger.

 10. Informasjon om lagrede opplysninger
  Du har rett til når som helst å se den personlige informasjonen og de personopplysningene vi har lagret om deg, uten noen kostnader. Denne informasjonen er gitt skriftlig. Vennligst send en forespørsel om informasjon, med en kopi av et identifikasjonsdokument vedlagt i tekstformat (for eksempel brev, faks, e-post) til Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin. Kopien av identifikasjonen din må vise ditt navn, adresse, fødselsdato og gyldighetsdato. Du kan selvfølgelig sverte ut og dekke til andre opplysninger.

  Datasikkerhet gjennom overføringer på internett kan fortsatt ikke bli fullstendig garantert på grunnlag av nåværende teknologi. I denne forbindelse er også du ansvarlig for sikkerheten til opplysningene du har overført til oss over internett.

  Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen. Den nyeste og oppdaterte versjonen av personvernerklæringen er alltid tilgjengelig på denne nettadressen.

  Sist oppdatert: Januar 2017

  Care.com Europe GmbH/ Berlin / Tyskland