Personverninformasjon


Innledning: Personvern og sikkerhet hos Care.com

Care.com Europe GmbH (heretter: Care.com) håndterer personvern og sikkerhet på en ansvarlig måte og overholder de juridiske bestemmelsene. Hos Care.com foregår det ikke salg eller annen uautorisert bruk av personopplysninger og informasjon. Dine personopplysninger vil ikke bli overført til andre firma eller organisasjoner uten samtykke. Dine data er og blir dine data.

Care.com iverksetter ulike tiltak for å beskytte opplysninger som du tiltror oss mot uberettiget tilgang: Et differensiert system av tilgangsrettigheter og tekniske beskyttelsestiltak som kryptering med SSL/TLS og flere brannmurer sikrer stor informasjonssikkerhet. Du skriver inn konto- eller kredittkortinformasjon først etter at du har byttet til en spesielt sikker internettforbindelse.

1. Kontaktperson

Kontaktperson og såkalt ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i henhold til personvernlovgivningen er

Care.com Europe GmbH,
Rotherstr. 17,
10245 Berlin,
mcimprint-en@care.com.

Har du spørsmål om personvern hos Care.com kan du når som helst ta kontakt med bedriftens personvernansvarlige. Denne kan nås med postadressen nevnt over, og på e-post på privacy-no@care.com.

2. Juridiske bestemmelser

Pleieforhold er relasjoner er basert på tillit. I sin drift overholder Care.com de juridiske personvernbestemmelsene, spesielt forordningen (EU) 2016/679 (Personvernforordningen eller GDPR).

3. Behandling av personopplysninger

Når du bruker vårt nettsted eller interagerer med vårt nettsted (f.eks. fyller ut og sender inn kontaktskjemaet eller logger inn med brukernavn og passord) utføres en behandling av personopplysninger.

Personopplysninger er informasjon som refererer til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Dette omfatter først og fremst opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg, for eksempel navn, telefonnummer, adresse eller e-postadresse. En fysisk person anses som identifiserbar når vedkommende kan identifiseres direkte eller indirekte.

Statistiske data, som vi for eksempel innhenter når du besøker vårt nettsted, og som ikke kan knyttes direkte til din person, omfattes ikke av begrepet personopplysninger.

3.1. Bruk til informasjonsformål

Hvis du bruker nettstedet kun til informasjonsformål, altså hvis du ikke har logget inn eller sender informasjon til oss på annen måte, innhenter vi ingen personopplysninger med unntak av data som din nettleser sender for at du skal kunne bruke nettstedet. Dette er:

  IP-adresse
  Dato og klokkeslett for forespørselen
  Innholdet i forespørselen (konkret side)
  Nettstedet forespørselen kommer fra
  Antall sider som er besøkt og antall søk som er utført
  Nettlesertype, språk og versjon
  Operativsystem og versjon
  Enhet (PC, nettbrett, mobil)

Brukernes IP-adresser slettes eller anonymiseres når du forlater nettstedet. Ved en anonymisering endres IP-adressene slik at enkeltopplysninger om personlige eller materielle forhold ikke kan knyttes til en bestemt eller identifiserbar fysisk person eller der dette medfører uforholdsmessig mye tid, kostnad og arbeidskraft. Vi analyserer data i såkalte loggfiler anonymisert for å videreutvikle og gjøre Care.com mer brukervennlig, samt for å finne og utbedre feil raskere. I tillegg brukes de til å styre serverkapasiteten for å kunne øke datamengden ved behov.

Behandlingen av dataene er nødvendig for at du skal kunne finne informasjon om innholdet på Care.com. Det juridiske grunnlaget er Art. 6 avs. 1. f.) i GDPR, på bakgrunn av at Care.com har legitim interesse i å gjøre kunder og potensielle kunder oppmerksom på gratis og betalingspliktige tilbud. Behandlingen av de nevnte dataene er nødvendig for å gjøre innholdet tilgjengelig. Hvis ikke kan du ikke bruke nettstedet slik du ønsker.

3.2. Innloggede brukere

For å yte tjenester for hjelp og omsorg i hjemmet må Care.com behandle dine personopplysninger i samsvar med personvernlovgivningen. Dette utføres bare når du har samtykket til at Care.com eller firma som Care.com har gitt oppdrag til, behandler personopplysninger relatert til bruken av tjenestene og som kreves for å utføre dem, eller hvis den bruken av dataene som er nevnt over allerede er tillatt av juridiske årsaker, for eksempel hvis dette er nødvendig for å oppfylle avtalen.

Når du registrerer deg som bruker av vårt nettsted, ber vi deg om å fylle inn spesifikke detaljer som etternavn, fornavn, postnummer og sted og din e-postadresse.

Hvis du søker hjelp og tjenester og oppretter en jobb profil, vil du ha muligheten til å legge til relevant informasjon, som for eksempel hva slags tjenester du ønsker ( f.eks barnevakt eller eldreomsorg osv.), en detaljert jobb-beskrivelse, ditt barns navn og fødselsdato, ditt telefonnummer, i tillegg til et bilde. Dette er data du oppgir direkte på egenhånd. DU har muligheten til å se hva slags data og informasjon som er prosessert for diverse omsorgsrelaterte tjenester under "Mine jobber".

Hvis du vil benytte deg av en tjeneste som det koster å benytte, eller som har en kostnad, vil betalingsinformasjon bli inhentet og behandles for å utføre handelen.

Dersom du tilbyr tjenester og hjelp, vil vi også be deg om hvilket kjønn du identifiserer deg som og fødelsdato. I tillegg kan data som hva slags tjenester du tilbyr (f.eks barnevakt, vaskehjelp osv.), beskrivelse av deg selv, timesats, erfaring, spesielle evner eller kvalifikasjoner (f.eks. førerkort, språk), bilde og referanser (valgfritt). Du legger selv inn opplysningene direkte på egenhånd. Derfor kan du se de enkelte opplysningene som er behandlet for de forskjellige tjenestene for hjelp og omsorg i hjemmet på "Mine profiler".

For kommersielle brukere spør vi i tillegg om ca. firmastørrelse, firmanavn og firmaets adresse.

For å øke mulighetene for å finne en jobb eller passende hjelp, kan andre brukere se deler av din profil. Konkret er bare opplysningene fornavn, bilde og alder, og, av personvernhensyn, bare den første bokstaven i etternavnet synlige for andre brukere av Care.com. Evalueringer du har skrevet eller som andre har skrevet om deg er også synlige. Disse evalueringene kan sendes i vårt nyhetsbrev, i tillegg til på nettsiden (se pkt. 9) for å øke mulighetene for å finne en jobb eller for å anbefale hjelpere som ser etter oppdrag.

I tillegg er naturligvis innholdet i jobbprofiler og jobbannonser du har opprettet synlige. Her har du betydelig påvirkning på hvor mye informasjon du deler om deg selv. Naturligvis øker nyttige opplysninger mulighetene til å finne en passende jobb eller hjelp. Av personvernhensyn forbeholder vi oss retten til å slette sensitive opplysninger fra profilene og annonsene iht. § 3 i Generelle forretningsvilkår.

Behandling av opplysninger er nødvendig for å inngå en avtale mellom deg og Care.com, dvs. for å utføre tiltak før avtalen inngås, og deretter for å oppfylle avtalen. Det juridiske grunnlaget er derfor Art. 6 avs. 1. b.) i GDPR. Hvis du ikke angir opplysningene nevnt over, kan du ikke legge inn eller finne jobber.

3.3. Care for Business-program

Vårt "Care for Business-program" (eller "Care@Work") retter seg mot firmaer. Med våre løsninger kan disse firmaene gjøre det enklere for sine medarbeidere å balansere familie og arbeid. Som en del av dette kan det være felt i skjemaene på vårt nettsted eller sidene til de samarbeidende firmaene, der du må angi opplysninger en gang. Hvis du deltar som medarbeider i vårt Care for Business-program kan du for eksempel få spørsmål om barn du har passet eller deg som foreldre. For faktureringsformål kan det også registreres data om din arbeidsgiver. For å kunne ha nok hjelpere tilgjengelig for firmaer, kan også andre tilbydere av slike tjenester kontaktes ved behov, og de nødvendige opplysningene videresendes til denne ved et oppdrag (f.eks. fornavn, navn, kontaktinformasjon, antall barn, spesielle forhold ang. oppdraget).

Hvis du deltar i vårt Care for Business-program som hjelper, kan din kontaktinformasjon (fornavn, etternavn, kontaktinformasjon) sendes til interesserte familier/private husholdninger som en del av våre tjenester.

Opplysningene behandles bare for det opprinnelige formålet, som her formidling, utførelse og fakturering av oppdrag for hjelp i hverdagen, og slettes når tjenestene er utført og det ikke er noen juridiske oppbevaringsfrister som hindrer at de slettes. Behandling av opplysninger er nødvendig for å inngå en avtale mellom firmaet og Care.com, dvs. for å utføre tiltak før avtalen inngås, og deretter for å oppfylle avtalen. Det juridiske grunnlaget er derfor Art. 6 avs. 1. b.) i GDPR.

3.4. Bruk på mobil

Hvis du åpner Care.com med nettleseren på en mobil enhet eller laster ned og installerer appen vår fra en app store (f.eks. Google Play Store eller Apple App Store), får du samme brukeropplevelse som på en enhet som ikke er mobil. Dvs. de samme personopplysningene blir behandlet.

Vær oppmerksom på at du først må registrere deg for å opprette en brukerkonto i en app store, og inngå en brukeravtale med denne. Dette har vi ingen påvirkning på, og vi er ikke part av en slik brukeravtale. Når du laster ned og installerer appen overføres den nødvendige informasjonen til den aktuelle app store, mer spesifikt brukernavn, e-postadresse og kundenummeret til kontoen din, tidspunktet for nedlastingen og enhetens individuelle identifikasjonsnummer. Vi kan ikke påvirke denne datainnsamlingen og har ikke ansvar for den. Vi behandler bare disse dataene hvis det er nødvendig for å laste ned og installere appen på din mobile enhet (f.eks. smarttelefon, nettbrett).

4. Videresending

Opplysningene som Care.com har samlet inn sendes bare videre til tredjepart hvis dette er nødvendig for å oppfylle avtalen eller for å gjøre den tekniske funksjonaliteten på Care.com tilgjengelig, eller hvis det foreligger et annet juridisk grunnlag for videresending av opplysningene.

Opplysninger som vi sender videre til tjenesteleverandører kan tjenesteleverandørene bare bruke til å utføre sin oppgave. Vi har vært svært nøye med utvelgelsen av disse, og de har fått et skriftlig oppdrag. De er bundet av våre instruksjoner og vi kontrollerer dem regelmessig. Annen bruk av informasjonen er ikke tillatt, og utføres ikke av noen av våre tjenesteleverandører.

I tillegg til tjenesteleverandørene som er nevnt spesielt i denne personvernerklæringen, overføres den angitte betalingsinformasjonen til den leverandøren av betalingstjenester som brukeren har valgt ved betalingspliktige tjenester. I tillegg bruker vi eksterne tjenesteleverandører for hosting og infrastruktur, utviklingsmiljø, leverandører av spørreundersøkelser og leverandører av tjenester for hjelp og omsorg i hjemmet. Hvis du ønsker å bli au pair i utlandet eller hvis du vil invitere en au pair til deg, deles opplysninger med andre plattformer i Care.com-konsernet for å yte våre tjenester. Du kan når som helst se en liste over Konsernselskaper. For å utføre og forbedre våre tjenester gjør vi dine brukerdata (se pkt. 3.2) tilgjengelig for morselskapet Care.com, Inc., 1501 S Mopac Expressway, Barton Skyway One, Suite 340, Austin, TX 78746 USA. Passende tiltak har blitt implementer av Care.com, Inc. for å beskytte data subjekter. Forøvrig videresender vi ikke personopplysninger til tredjepart, hvis ikke du har samtykket til dette på forhånd, eller hvis en slik videresending allerede er tillatt på grunn av juridiske årsaker.

For en fullstendig liste over mottakere må du gjerne ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen angitt under "Kontaktperson".

For å svare på forespørsler om brukerinformasjon i samsvar med avsnitt 14 nedenfor, bruker vi OneTrust, LLC, 1200 Abernathy Road, Atlanta, Georgia 30328, USA ("OneTrust"). I tilfelle personopplysninger blir overført til USA eller andre land, som i tråd med den Europeiske kommisjonen, ikke tilbyr et tilfredstillende nivå av beskyttelse, er passende beskyttelse eller instrumenter for å beskytte datasubjekter implementert.

5. Oppbevaring og sletting

IP-adresser (se pkt. 3.1) slettes eller anonymiseres senest etter sju dager.

Brukerkontoer (se pkt. 3.2) brukes til å lagre informasjon for å finne tilbud eller jobber for hjelp og omsorg i hjemmet i framtiden. De inkluderte dataene slettes senest ett år etter at du har sagt opp brukerkontoen din iht. Generelle forretningsvilkår eller straks hvis du henvender deg til oss med et ønske om å få slettet dem, forutsatt at avtalemessige eller juridiske plikter ikke hindrer dette, eller at vi er forpliktet til å oppbevare dataene eller deler av dataene (f.eks. på grunn av skatte- eller handelsjuridiske plikter).

6. Bruk av informasjonskapsler

Noen av våre tjenester krever at vi bruker såkalte informasjonskapsler (cookies). En informasjonskapsel er en tekstfil som lagres enten midlertidig ("session cookie") eller permanent ("persistent cookie") på harddisken. Informasjonskapsler brukes ikke for å utføre programmer eller for å infisere datamaskinen med virus. Hovedhensikten med informasjonskapsler er å kunne lage et skreddersydd tilbud og å utforme bruken av tjenesten så tidseffektiv som mulig. De fleste nettlesere er som standard konfigurert slik at de godtar informasjonskapsler. Men du kan endre nettleseren slik at den avviser informasjonskapsler eller krever at du godkjenner dem på forhånd. Hvis du avviser informasjonskapsler vil ikke alle tjenestene våre fungerer feilfritt.

Vi bruker informasjonskapsler til å utforme og optimalisere brukeropplevelsen spesielt for deg. Vi bruker i hovedsak "session cookies" som slettes når du avslutter nettleseren. Session cookies brukes til autentisering ved innlogging og for load balancing (lastbalansering). Vi oppretter selv informasjonskapsler for å kunne samle inn, bearbeide og bruke brukerdata om deg. Bruken av disse informasjonskapslene brukes til å utforme Care.com på en brukervennlig og brukerrelatert måte.

Vi bruker "persistent cookies" for å lagre språket ditt og for å kunne se automatisk om du allerede har deltatt i en spørreundersøkelse eller om du har sett informasjonsmeldinger eller markedsføringstiltak på nettstedet vårt – slik at de ikke vises på nytt når du kommer til nettstedet igjen. Persistent cookies slettes automatisk etter en angitt periode, som kan være forskjellig avhengig av hvilken informasjonskapsler det er.

Analyse- og markedsføringstiltak fra Care.com (se også pkt. 7) er avhengig av informasjonskapsler.

Du kan når som helst endre innstillingene for informasjonskapsler ved å klikke her.

7. Analyse- og markedsføringstiltak

For å forbedre nettstedet bruker vi ulike teknologier for å analysere brukeradferden og for å evaluere dataene som er forbundet med dette. I tillegg informerer vi om våre tjenester ved markedsføringstiltak på nettet. Disse prosessene foregår anonymt eller ved hjelp av pseudonymer, men aldri personrelatert. I avsnittene under vil vi forklare nærmere om disse teknologiene og leverandørene vi bruker til dette.

Det juridiske grunnlaget er Art. 6 avs. 1. f.) i GDPR basert på at Care.com har legitim interesse i markedsføring av tjenester og analyse av brukeradferden for å forbedre og videreutvikle nettstedet.

7.1. Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler for å analysere brukeradferden din på vårt nettsted. Informasjonen om bruken av nettstedet som genereres informasjonskapsler overføres til en av Googles servere i USA og lagres der. Angående overføringer av personlig data til USA, eller andre land, dersom det er noen, som i henhold til den Europeiske Kommisjonen, ikke tilbyr et tilfredsstillende nivå av beskyttelse, har passende instrumenter eller tiltak for beskyttelse av datasubjekter blitt implementert. Merk imidlertid at din IP-adresse forkortes før evalueringen av bruksstatistikken, slik at det ikke er mulig å identifisere deg. Koden "anonymizeIP" er lagt til Google Analytics på vårt nettsted for å sikre anonymisert registrering av IP-adresser.

Google bruker informasjonen som er innhentet via informasjonskapslene til å analysere bruken av vårt nettsted, for å produsere rapporter over aktivitetene på nettstedet for den som drifter nettstedet, og for å utarbeide andre tjenester i tilknytning til bruken av nettstedet og bruken av internett.

Som nevnt over kan du konfigurere nettleseren din slik at den avviser informasjonskapsler, eller du kan hindre at opplysningene som informasjonskapselen genererer og som er relatert til bruken av nettstedet (inkl. IP-adresse) samles inn og at Google behandler disse opplysningene ved at du laster ned og installerer et tillegg i nettleseren.

Alternativt til tillegget til nettleseren eller i nettlesere på mobile enheter kan du opprette en Opt Out-informasjonskapsel for å hindre registrering fra Google Analytics på dette nettstedet i framtiden (Opt Out fungerer bare i nettleseren og bare for dette domenet). Hvis du sletter informasjonskapslene i denne nettleseren må du klikke på denne lenken på nytt. Klikk på lenken: https://www.care.com/no-no/deactivate-google

Mer informasjon finner du i Googles personverninformasjon.

7.1.1. Google Analytics 4

Nettstedet vårt bruker Google Analytics 4 («Google Analytics») levert av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland for personer fra Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA), og av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (samlet «Google») for alle andre personer.

Google Analytics bruker JavaScript og piksler til å lese informasjon på enheten din, og informasjonskapsler til å lagre informasjon på enheten din. Dette gjør det mulig for oss å analysere atferden din og forbedre nettstedet vårt. Vi behandler informasjonen vi innhenter for å evaluere bruken din av nettstedet og for å utarbeide rapporter om aktiviteter på nettstedet for nettstedets eiere.

Som en del av denne analysen bruker Google Analytics også kunstig intelligens, for eksempel maskinlæring, til automatisert analyse og berikelse av data. Mer spesifikt brukes dette til å utarbeide prognoser for besøkendes fremtidige atferd ved hjelp av strukturerte hendelsesdata, for eksempel forventet salg, sannsynlighet for kjøp og sannsynlighet for frafall. Prognosemålinger kan også brukes til å lage prognoser for målgrupper. Hvis du vil vite mer, kan du gå til: https://support.google.com/analytics/answer/9846734.
Google Analytics modellerer også konverteringer når det ikke finnes tilstrekkelig med data for å optimalisere evalueringen og rapportene. Du finner mer informasjon om dette på: https://support.google.com/analytics/answer/10710245.
Dataanalysen automatiseres ved hjelp av kunstig intelligens eller i henhold til spesifikke, individuelt definerte kriterier. Les mer på: https://support.google.com/analytics/answer/9443595.

Vi har angitt følgende personverninnstillinger for Google Analytics:

 • IP-anonymisering (justering av IP-adressen før analyse).
 • Automatisk sletting av gamle besøkslogger med en begrenset lagringsperiode på 14 måneder.
 • Oppbevaringsperioden tilbakestilles ikke for ny aktivitet.
 • Innsamling av nøyaktig plassering og posisjonsdata er deaktivert.
 • Nøyaktig enhetsdatainnsamling deaktivert.
 • Annonseringsfunksjoner deaktivert (inkludert remarketing via GA Audience).
 • Remarketing er deaktivert.
 • Sporing på tvers av enheter og nettsteder er deaktivert (Google Signals).
 • Datadeling til andre Google-produkter og -tjenester, benchmarking, teknisk støtte og deaktivering av kontoadministrator.

Google Analytics behandler følgende data:

 • IP-adresse.
 • Bruker-ID, Google-ID (Google Signals) og/eller enhets-ID.
 • Henvisnings-URL (tidligere besøkt side).
 • Visning av sider (dato, klokkeslett, URL, tittel, besøkets varighet).
 • Begivenheter og detaljer (f.eks. rulleaktivitet, nedlastede filer, lenker til andre nettsteder, video- og skjemainteraksjoner, søk).
 • Der det er relevant, spesifikke mål som er oppnådd (konverteringer).
 • Teknisk informasjon: operativsystem, nettlesertype, versjon og språk, enhetstype, merke, modell og oppløsning.
 • Omtrentlig plassering (land og by, eventuelt basert på anonymisert IP-adresse).

Google Analytics setter følgende informasjonskapsler for et spesifikt mål med den respektive lagringsperioden:

 • „_ga« (2 år), „_gid» (24 timer): Gjenkjenning og differensiering av besøkende etter bruker-ID.
 • «_ga_[GA-ID]» (2 år): Pppbevaring av gjeldende øktinformasjon.
 • «_gac_gb_[GA-ID]» (90 dager): Lagring av kampanjerelatert informasjon og eventuell kobling til Google Ads Conversion Tracking.
 • Hvis relevant «IDE» (390 dager): Gjenkjenning og differensiering av besøkende etter bruker-ID, registrert annonseinteraksjon, personlig tilpasset reklame.

For mer informasjon om Google Analytics-informasjonskapsler, gå til: https://support.google.com/analytics/answer/11397207?hl=de.

Ditt samtykke utgjør det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen i henhold til artikkel 6 paragraf 1 (a) i personvernforordningen. Tilgang til og lagring av informasjon på en enhet er i samsvar med EUs personverndirektiv.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket med virkning for fremtidige aktiviteter. Du kan når som helst endre innstillingene for informasjonskapsler.
Vi har inngått en avtale om behandling av påmeldinger med Google Ireland Limited for bruk av Google Analytics. I tilfelle personopplysninger overføres fra Google Ireland Limited til USA, har Google Ireland Limited og Google LLC standard kontraktsklausuler (gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/914, modul 3) i henhold til art. 46 nr. 2 (c) i personvernforordningen. I tillegg innhenter vi også ditt uttrykkelige samtykke til overføring av opplysningene dine til tredjeland i henhold til artikkel 49 paragraf 1 (a) i personvernforordningen. Du finner mer informasjon i Googles retningslinjer for personvern

7.2. Google Marketing Platform og Ad Manager

Dette nettstedet bruker Google Marketing Platform og Ad Manager fra Google, en tjeneste fra Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Marketing Platform og Ad Manager fra Google bruker informasjonskapsler for å vise relevante annonser. Nettleseren din tilordnes da et anonymt identifikasjonsnummer (ID) for å kontrollere hvilke annonser som er vist i din nettleser og hvilke annonser som er åpnet. Bruk av Google Marketing Platform og Ad Manager-informasjonskapsler gjør det mulig for Google og partner-nettsteder å vise annonser basert på tidligere besøk på dette eller andre nettsteder på Internett. Informasjonen som genereres av informasjonskapslene overføres som til en av Googles servere i USA og lagres der. Angående overføringer av personlig data til USA, eller andre land, dersom det er noen, som i henhold til den Europeiske Kommisjonen, ikke tilbyr et tilfredsstillende nivå av beskyttelse, har passende instrumenter eller tiltak for beskyttelse av datasubjekter blitt implementert.

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres ved å konfigurere nettleseren din (som beskrevet under pkt. 6). Vi gjør likevel oppmerksom på at du i så fall ikke kan kunne bruke alle funksjonene på nettstedet slik de er tenkt. Du kan også hindre at Google samler inn dataene som genereres av informasjonskapslene og som er relatert til bruken av nettstedet, samt at Google behandler disse dataene ved at du laster ned og installerer et tillegg i nettleseren for å deaktivere Google Marketing Platform og Ad Manager. Alternativt til tillegget i nettleseren eller i nettlesere på mobile enheter kan du deaktivere knappen "Personlig tilpasning av annonser" i Googles innstillinger for annonser. I så fall vil Google bare vise generelle annonser som ikke er valgt ut på bakgrunn av informasjon som er registrert om deg.

Mer informasjon finner du i Googles retningslinjer for personvern.

7.3. Bing Ads

Dette nettstedet bruker Bing Ads, en tjeneste fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft"). Microsoft bruker informasjonskapsler for å vise relevante annonser. Annonsene vises i det såkalte Bing Network med nettsteder fra Microsoft, Yahoo og AOL. Bruk av informasjonskapsler gjør det mulig for Microsoft og partner-nettsteder å vise annonser basert på tidligere besøk på dette eller andre nettsteder på internett. Informasjonen som genereres av informasjonskapslene overføres som til en av Microsofts servere i USA og lagres der. Angående overføringer av personlig data til USA, eller andre land, dersom det er noen, som i henhold til den Europeiske Kommisjonen, ikke tilbyr et tilfredsstillende nivå av beskyttelse, har passende instrumenter eller tiltak for beskyttelse av datasubjekter blitt implementert.

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres ved å konfigurere nettleseren din (som beskrevet under pkt. 6). Vi gjør likevel oppmerksom på at du i så fall ikke kan kunne bruke alle funksjonene på nettstedet slik de er tenkt. Du kan også hindre at Microsoft samler inn dataene som genereres av informasjonskapslene og som er relatert til bruken av nettstedet, samt at Microsoft behandler disse dataene ved at deaktiverer personlig tilpassede annonser på Microsofts reservasjonsside. Vær oppmerksom på at du må reservere deg mot dette igjen etter at alle informasjonskapsler i nettleseren er slettet eller hvis du senere bruker en annen nettleser og/eller profil.

Mer informasjon finner du i Microsofts retningslinjer for personvern.

7.4. Dunnhumby

Dette nettstedet bruker dunnhumby, en tjeneste fra dunnhumby Germany GmbH, Paul-Lincke-Ufer 39-40, 10999 Berlin ("dunnhumby"). Dunnhumby bruker informasjonskapsler for å vise relevante annonser. Nettleseren din tilordnes da anonyme identifikasjonsnummer (ID-er) for å kontrollere hvilke annonser som er vist i din nettleser og hvilke annonser som er åpnet. Bruk av informasjonskapsler gjør det mulig for dunnhumby og partner-nettsteder å vise annonser basert på tidligere besøk på dette eller andre nettsteder på internett.

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres ved å konfigurere nettleseren din (som beskrevet under pkt. 6). Vi gjør likevel oppmerksom på at du i så fall ikke kan kunne bruke alle funksjonene på nettstedet slik de er tenkt. Du kan også hindre at dunnhumby samler inn dataene som genereres av informasjonskapslene og som er relatert til bruken av nettstedet, samt at dunnhumby behandler disse dataene ved at deaktiverer personlig tilpassede annonser på dunnhumby reservasjonsside. Vær oppmerksom på at du må reservere deg mot dette igjen etter at alle informasjonskapsler i nettleseren er slettet eller hvis du senere bruker en annen nettleser og/eller profil.

Mer informasjon finner du i dunnhumby retningslinjer for personvern.

7.5. Facebook Pixel

Nettstedet bruker remarketingskoder (såkalte “Facebook piksler”) fra det sosiale nettverket Facebook, en tjeneste for brukere utenfor USA og Canada som leveres av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, og tilbys til alle andre brukere av Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA ("Facebook"). Når du besøker nettstedet vårt, inneholder informasjonskapsler (såkalte “cookies”) web-beacons og lignende lagringsteknologier remarketing-koder mellom nettleseren din og en Facebook-server.

Slik får Facebook informasjon om at vårt nettsted ble åpnet med din IP-adresse. Angående overføringer av personlig data til USA, eller andre land, dersom det er noen, som i henhold til den Europeiske Kommisjonen, ikke tilbyr et tilfredsstillende nivå av beskyttelse, har passende instrumenter eller tiltak for beskyttelse av datasubjekter blitt implementert. Facebook bruker denne informasjonen for å gi oss statistiske og anonyme data om generell bruk av vårt nettsted, samt effekten av våre Facebook-annonser ("Facebeook Ads"). Hvis du bruker Facebook og du har gitt Facebook tillatelse til det i innstillingene for personvern i kontoen din, kan Facebook koble sammen informasjonen som er registrert om deg når du besøker nettstedet og Facebook-kontoen din og bruke dette til målrettet visning av Facebook Ads.

Du kan se og endre innstillingene for personvern for Facebook-profilen din når som helst. Hvis du ikke har en Facebook-konto kan du reservere deg mot at Facebook behandler opplysningene dine ved å deaktivere tilbyderen "Facebook" på nettstedet TRUSTe som er nevnt under pkt. 7.8. Du kan også reservere deg mot at opplysningene dine behandles ved å klikke på følgende lenke: https://www.care.com/no-no/deactivate-facebook

Hvis du har deaktivert at Facebook behandler dataene dine vil Facebook bare vise generelle Facebook Ads som ikke er valgt ut på bakgrunn av informasjon som er registrert om deg.

Mer informasjon finner du i Facebooks personvernerklæring.

7.6. Monetate

Dette nettstedet bruker tjenesten Monetate for analyse og personlig tilpasning, en tjeneste som tilbys av Monetate Inc., 311 W 43rd St., New York, NY 10036, USA. Monetate bruker informasjonskapsler som lagres på datamaskinen og som gjør det mulig for oss å analysere din bruk av nettstedet vårt og utvelgelsen av innhold som er spesielt tilpasset ditt behov. Informasjonen om din bruk av nettstedet som genereres informasjonskapsler overføres til en av Monetates servere i USA eller EU og lagres og behandles der på oppdrag fra oss. Angående overføringer av personlig data til USA, eller andre land, dersom det er noen, som i henhold til den Europeiske Kommisjonen, ikke tilbyr et tilfredsstillende nivå av beskyttelse, har passende instrumenter eller tiltak for beskyttelse av datasubjekter blitt implementert. Før videre behandling anonymiseres IP-adressen og byttes ut med en generisk, altså en som det ikke er mulig å tilordne. Det er dermed ikke mulig å identifisere personer direkte. Du kan hindre at informasjonskapsler lagres ved å konfigurere nettleseren din. Vi gjør likevel oppmerksom på at du i så fall ikke kan kunne bruke alle funksjonene på dette nettstedet slik de er tenkt. I tillegg kan du hindre at Monetate samler inn dataene som genereres av informasjonskapselen og som er relatert til bruken av nettstedet (inkl. IP-adresse), og at Monetate behandler disse opplysningene, ved å klikke her.

Mer informasjon finner du i Monetates retningslinjer for personvern.

7.7. Tealium Tag Management

Dette nettstedet bruker Tealium Tag Management, en tjeneste for å administrere nettsted-tags fra Tealium Inc., 11095 Torreyana Road, San Diego, CA 92121, USA. En tag er kode som andre tjenesteleverandører som er nevnt i denne personvernerklæringen trenger for å utføre oppgaver som analyse, markedsføring eller chat-funksjon. Dette gjør at Care.com kan implementere, administrere og vedlikeholde funksjoner i nettstedet. Angående overføringer av personlig data til USA, eller andre land, dersom det er noen, som i henhold til den Europeiske Kommisjonen, ikke tilbyr et tilfredsstillende nivå av beskyttelse, har passende instrumenter eller tiltak for beskyttelse av datasubjekter blitt implementert. Tealium Tag Management behandler tidsstemplet for besøket på nettstedet, ID-en som åpnet nettstedet, besøkerens ID og økt-ID, og i tillegg sørger det for at andre tagger aktiveres, som eventuelt også registrerer opplysninger. Tealium Tag Management bruker ikke disse opplysningene.

Mer informasjon finner du i Tealiums retningslinjer for personvern.

7.8. Reservasjon via TRUSTe

Care.com bruker markedsføringstiltakene nevnt over for å gi brukere informasjon om egne produkter og tjenester. Her brukes markedsføring i søkemotorer, partnerprogrammer (affiliate marketing) og remarketing-kampanjer. For å styre og optimalisere disse kampanjene bruker vi informasjonskapsler og ulike sporingsteknologier. Remarketing gir oss i særlig grad mulighet til å nå målrettet ut med interesseavhengige annonser til brukere på nettsteder i våre partnernettverk som allerede har vist interesse for vårt tilbud. Visning av annonser skjer her på bakgrunn av en analyse av tidligere brukeradferd basert på informasjonskapsler.

Hvis du ikke ønsker interesseavhengig visning av annonser kan du reservere deg ved å bruke innstillingene på http://preferences-mgr.truste.com/, en side som tilbyr en samlet reservasjonsmulighet fra flere annonsører, i stedet for reservasjonsmulighetene nevnt over. På nettstedet til TRUSTe, Inc, 835 Market Street, San Francisco, CA 94103-1905, USA ("TRUSTe") kan du deaktivere alle annonser på en gang med Opt Out-informasjonskapsler, eller alternativt å konfigurere innstillingene for hver tilbyder. Vær oppmerksom på at du må opprette en Opt Out-informasjonskapsel igjen etter at alle informasjonskapsler i nettleseren er slettet eller hvis du senere bruker en annen nettleser og/eller profil.

7.9. Amplitude

Denne Siden bruker Amplitude, en web-analytisk tjeneste levert av Amplitude, Inc., 631 Howard Street, Floor 3, San Francisco, California 94105, USA ("Amplitude"). Informasjon om din bruk av Siden er samlet via en interface (en såkalt API) kodet inn på Siden og sendt til Amplitudes servere i Amerika for lagring og analyse. Angående overføringer av personlig data til USA, eller andre land, dersom det er noen, som i henhold til den Europeiske Kommisjonen, ikke tilbyr et tilfredsstillende nivå av beskyttelse, har passende instrumenter eller tiltak for beskyttelse av datasubjekter blitt implementert.

Amplitude bruker informasjonen til å analysere din bruk av Siden, selv om du benytter deg av Siden på ulike enheter, og for å generere rapporter om bruk og aktivitet på Siden for oss. Prosesseringen av denne informasjonen foregår på en slik måte at det kan ikke attribueres til et spesifikt datapunkt uten tilleggsinformasjon. Denne tilleggsinformasjonen er adskilt og under tekniske og organisatoriske forholdsregler som sikrer at det ikke kan knyttes opp mot en identifisert eller identifiserbar naturlig person (såkalt pseudo-anonymisering). Vi har også konfigurert systemet på en slik måte at informasjon, slik som en fullstendig IP-adresse og geolokasjonsdata, aldri når Amplitudes servere. Du kan forhindre at vi innhenter og prosesserer data fra Amplitude ved å klikke her .

Du kan finne videre detaljert informasjon om dette emnet i Amplitudes egne regler og retningslinjer for personvern.

7.10. Google reCAPTCHA

Dette nettstedet bruker Google reCAPTCHA, en analysetjeneste levert av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google reCAPTCHA beskytter nettstedet mot svindel og misbruk ved å sjekke om dataene som legges inn på nettstedet, er fra et menneske eller et automatisert program. reCAPTCHA gjør dette ved å automatisk analysere atferden til besøkende så snart de kommer inn på nettstedet, basert på diverse karakteristikker.

Under analysen evaluerer reCAPTCHA ulike opplysninger (f.eks. IP-adresse, hvor lenge den besøkende har vært på nettstedet, eller musebevegelser gjort av brukeren). Når det gjelder overføring av personopplysninger til USA eller andre land som ifølge EU-kommisjonen ikke gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, er det iverksatt sikkerhetstiltak eller instrumenter for å beskytte de registrerte.

Du finner mer detaljert informasjon om dette emnet i Googles personvernerklæring.

7.11. Hotjar

Dette nettstedet bruker Hotjar, en analysetjeneste som tilbys av Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julians STJ 3141, Malta.

Hotjar bruker informasjonskapsler lagret på datamaskinen din for å samle inn data som gjør det mulig for oss å analysere hvordan du bruker nettstedet. Disse dataene inkluderer enhetens IP-adresse (behandlet under økten og lagret i en avidentifisert form), enhetens skjermstørrelse, enhetstype (unike enhetsidentifikatorer), nettleserinformasjon, geografisk plassering (bare land) og det foretrukne språket som brukes til å vise nettstedet vårt.

Informasjonen opprettet av informasjonskapslene om bruken din av nettstedet overføres til en server av Hotjar i EU og lagres og behandles der. Hotjar lagrer denne informasjonen på våre vegne i en pseudonymisert brukerprofil. Hotjar er kontraktmessig bundet til ikke å selge noen av dataene som er samlet inn på våre vegne.

Klikk her for informasjon om hvordan du forhindrer innsamling av data til Hotjar gjennom informasjonskapsler relatert til din bruk av nettstedet (inkludert IP-adresse), og hvordan du forhindrer Hotjars behandling av slike data, via nettleserinnstillingene dine.

Du finner mer detaljert informasjon om dette emnet i «Om Hotjar» på Hotjars støtteside.

8. Bruk av Facebook Connect

Nettstedet til Care.com gir deg mulighet for å logge på nettstedet med din eksisterende Facebook-profil. Til dette bruker vi tjenesten Facebook-Connect, en tjeneste fra Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA ("Facebook"). Hvis du vil bruke denne funksjonen sendes du først videre til Facebook. Der blir du bedt om å logge på med brukernavn og passord. Vi får selvsagt ikke vite dine påloggingsdata. Hvis du allerede har logget på Facebook hopper du over dette trinnet. Deretter sendes e-postadressen og den offentlige profilinformasjonen (spesielt navn, profilbilde, fødselsdato, antall venner, kjønn, språk og land) til oss når du bekrefter prosessen med knappen "Logg på med Facebook". Din kundekonto og din Facebook-konto er nå koblet sammen permanent. Angående overføringer av personlig data til USA, eller andre land, dersom det er noen, som i henhold til den Europeiske Kommisjonen, ikke tilbyr et tilfredsstillende nivå av beskyttelse, har passende instrumenter eller tiltak for beskyttelse av datasubjekter blitt implementert. Det juridiske grunnlaget er Art. 6 avs. 1. f.) i GDPR, på bakgrunn av at Care.com har legitim interesse i å gjøre det enkelt og brukervennlig for brukere å logge på. Mer informasjon om Facebook Connect og konfigurasjonsmulighetene for å beskytte ditt privatliv finner du i Facebooks personverninformasjon.

9. Nyhetsbrev

På Care.com kan du få informasjon om egne tjenester og spesielle rabatter (nyheter om service og tilbud) og for produkter eller tjenester fra våre samarbeidspartnere (Partner-tilbud og arrangementer).

For å sende ut nyhetsbrevet bruker vi IBM Watson Campaign Automation, en tjeneste fra IBM, International Business Machines Corp., New Orchard Road Armonk, New York 10504, USA ("IBM"). Angående overføringer av personlig data til USA, eller andre land, dersom det er noen, som i henhold til den Europeiske Kommisjonen, ikke tilbyr et tilfredsstillende nivå av beskyttelse, har passende instrumenter eller tiltak for beskyttelse av datasubjekter blitt implementert. I tillegg er det avtalt garantier for å beskytte de berørte personene for overføring til USA og andre land som ikke har tilstrekkelig personvernnivå iht. EU-kommisjonen. Du kan samtykke til å få nyhetsbrevet når du registrerer deg eller i innstillingene for brukerkontoen din. Det juridiske grunnlaget er Art. 6 avs. 1. a.) i GDPR.

For å sende ut nyhetsbrevet bruker vi Iterable, en tjeneste fra Iterable, Inc., 360 3rd Street, Suite 675, San Francisco, CA 94107, USA (“Iterable”). Angående overføringer av personlig data til USA, eller andre land, dersom det er noen, som i henhold til den Europeiske Kommisjonen, ikke tilbyr et tilfredsstillende nivå av beskyttelse, har passende instrumenter eller tiltak for beskyttelse av datasubjekter blitt implementert. I tillegg er det avtalt garantier for å beskytte de berørte personene for overføring til USA og andre land som ikke har tilstrekkelig personvernnivå iht. EU-kommisjonen. Du kan samtykke til å få nyhetsbrevet når du registrerer deg eller i innstillingene for brukerkontoen din. Det juridiske grunnlaget er Art. 6 avs. 1. a.) i GDPR.

Vi fører statistikk over hvordan nyhetsbrevet brukes. Dette skjer ved hjelp av små grafikker som er integrert i meldingene (såkalte Pixel). Hvis du ikke ønsker at brukeradferden skal analyseres kan du avbestille nyhetsbrevet (se under) eller deaktivere grafikk i e-postprogrammet ditt som standard. Mer informasjon finner du i veiledningene for Microsoft Outlook og Mozilla Thunderbird. Det juridiske grunnlaget for dette er Art. 6 avs. 1. a.) i GDPR basert på at Care.com har legitim interesse i analyse av brukeradferden for å forbedre og videreutvikle nettstedet.

Det er selvfølgelig alltid mulig å melde seg av nyhetsbrevet. Du finner en lenke i hvert nyhetsbrev. Hvis du er logget på Care.com kan du også avbestille nyhetsbrevet i innstillingene for personvern og preferanser under Innstillinger / Varsler og sikkerhet. Alternativt kan du henvende deg til kontaktinformasjonen nevnt over.

Kun e-postadressen er obligatorisk for å få tilsendt nyhetsbrevet. Det er frivillig å angi opplysningene som en del av "Nyheter om service og tilbud" og "Partnertilbud og arrangementer" og det er ikke nødvendig for å bruke Care.com.

10. Publisering på nettsider hos tredjepart

Du kan øke rekkevidden til annonsene dine og la jobbannonsene eller søkeprofilene vises på sidene til tredjepart eller la de bli funnet av søkemotorer. Dette krever et klart samtykke fra deg. Hvis du gir samtykke til det blir bilde, fornavn, først bokstav i etternavnet, alder, by, region, beskrivelse av jobben/hjelperen, publiseringsdato, kategori, timelønn og URL til din profil delt med våre samarbeidspartnere. Privat kontaktinformasjon som telefonnummer, adresse eller e-postadresse formidles naturligvis ikke. Du finner en liste over samarbeidspartnere på https://www.care.com/no-no/tredjepart. Angående overføringer av personlig data til USA, eller andre land, dersom det er noen, som i henhold til den Europeiske Kommisjonen, ikke tilbyr et tilfredsstillende nivå av beskyttelse, har passende instrumenter eller tiltak for beskyttelse av datasubjekter blitt implementert.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket i innstillingene for personvern og preferanser under Innstillinger / Varsler og sikkerhet.

11. Synlighet for søkemotorer

For å øke dine sjanser for å finne en tjenesteleverandør eller ansatt; eller en jobb, kan utvalgt informasjon bli gjort tilgjengelig for søkemotorer. For eksempel Google eller Bing. Søkemotorer har tilgang til oversiktssider (f.eks. barnevakter i Oslo eller Bergen) som inkluderer bilde, fornavn, alder, erfaring i antall år, antall verifikasjoner og attester, by eller område, utdrag av beskrivelse av jobb eller hjelper, kategori, timepris og URL til profil (kontaktdetaljer som e-postadresse og telefonnummer er ikke berørt av denne tilgangen). Denne informasjonen er synlig for internett-brukere som ikke er medlemmer på nettsiden vår eller ikke logget inn på nettsiden. Vær oppmerksom på at dette kun gjelder og berører oversiktssider – profilene i seg selv er ikke gjort tilgjengelige for søkemotorer.

Det rettslige grunnlaget for behandling er Artikkel 6, paragraf 1 (f) under GDPR, basert på våre legitime interesse i å øke sjansene for våre brukere til å finne passende treff også utenfor vår plattform og henvise internettbrukere til nettstedet vårt og muligens resultere i et medlemskap. Denne funksjonen er ikke nødvending for bruk av nettstedet. Du kan derfor deaktivere offentlig synlighet av din informasjon i oversiktssidene gjennom dine personverninnstillinger og preferanser på nettstedet under Innstillinger / Meldinger og Sikkerhet. Vær oppmerksom på at det kan ta noen timer eller dager før de diverse søkemotorene behandler denne endringen på sine nettsteder. Vi kan ikke påvirke tidsrammen for når søkemotorer igangsetter prosesser for å behandle endringer. Alternativt kan du kontakte leverandøren av søkemotoren direkte og be om sletting eller en fjerning av dine data.

12. Identitetskontroll

Pleieforhold er relasjoner er basert på tillit. For å beskytte disse utfører vi identitetskontroll av medlemmene som er logget på hos oss. For å vise at du har logget på med din egentlige identitet og derfor er til å stole på med merknaden "Verifisert" på Betreut.de/ Care.com, kan e-postadresser og telefonnummer bli kontrollert. Vi oversender da telefonnumrene til tjenesteleverandøren Nexmo Inc., 217 Second Street, 4th Floor, San Francisco, California 94105, USA ("Nexmo"). Hvis personopplysninger overføres til USA og andre land som ikke har tilstrekkelig personvernnivå iht. EU-kommisjonen, er det avtalt garantier implementer for å beskytte de berørte personene. Det juridiske grunnlaget er Art. 6 avs. 1. f.) i GDPR, på bakgrunn av at Care.com har legitim interesse i å tilby en funksjon for spesielt tiltrodde profiler, spesielt for å beskytte personer som får tilsyn. Formål og omfang av datainnsamlingen og våre tjenesteleverandørers videre behandling og bruk av dataene, samt rettighetene og innstillingsmulighetene for å verne ditt privatliv står i Nexmos personverninformasjon.

Identitetskontroller kan også utføres med funksjonen Facebook Connect til det sosiale nettverket Facebook. Mer informasjon om dette finner du i pkt. 8.

13. Spørreundersøkelser og konkurranser

Hvis du deltar i en av våre spørreundersøkelser bruker vi dine data til markeds- og opinionsforskning. I utgangspunktet bruker vi bruker dataene anonymisert for interne formål. Hvis spørreundersøkelser i noen tilfeller ikke utføres anonymt innhentes dine personopplysninger kun med ditt samtykke.

I konkurranser bruker vi dine data for å varsle vinnere. Detaljert informasjon finner du ev. i deltakervilkårene til den enkelte konkurransen. Du kan reservere deg helt eller delvis mot bruk av data til spørreundersøkelser og konkurranser eller til bestemte formål, uten at det påløper andre kostnader enn overføringskostnadene iht. grunnsatsene. Det er nok å sende en tekstlig melding til kontaktinformasjonen nevnt over (f.eks. e-post, brev). For anonyme spørreundersøkelser kommer ikke GDPR til anvendelse og hvis det unntaksvis brukes personopplysninger er det juridiske grunnlaget samtykket nevnt over iht. Art. 6 avs. 1.a.) i GDPR. Det er frivillig å angi opplysningene for spørreundersøkelser og konkurranser, og det er ikke nødvendig for å bruke Care.com.

14. Facebook fanpage

Vi har tilgang til data som er relatert til vår fan-side fra Facebook, for eksempel besøkstall, navn på følgere, interaksjoner som likes og kommentarer, samt samlet demografisk statistikk og annen informasjon. For mer informasjon om arten og omfanget av denne statistikken, vennligst besøk seksjonene Facebook Page Statistics. I tillegg, for ytterligere informasjon om Facebooks ansvar vil vi henvise til siden Facebook Page Insights Supplement. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av slike data kan bli funnet i Art. 6, paragraf 1 (f) i GDPR, som er basert på våre legitime interesser.

Vi har ingen kontroll over de data som behandles av Facebook, som de påtar seg ansvar for i samsvar med deres vilkår for bruk. Vær oppmerksom på at når du besøker en Facebook-side blir data om din bruk overført til Facebook. Facebook behandler eller prosesserer data for å produsere detaljerte statistikker for egne markedsundersøkelser og reklameformål som vi ikke har noe kontroll over. Mer informasjon om Facebooks datainnsamling og behandling kan bli funnet i deres respektive Datasikkerhetspolitikk (“Data Privacy Policy”). Hvis personopplysninger overføres til USA og andre land som ikke har tilstrekkelig personvernnivå iht. EU-kommisjonen, er det avtalt garantier implementer for å beskytte de berørte personene.

I den grad vi mottar din personlige data når du bruker Facebook fan side, har du rett til å hevde dine rettigheter som beskrevet i seksjon15 av disse Retningslinjer for Personvern. Hvis du i tillegg ønsker å hevde dine rettigheter vis a vis Facebook, er det enklest å gjøre dette ved å kontakte Facebook direkte, da det er disse som sitter på detaljert informasjon om plattformens tekniske drift, samt tilhørende databehandling og de spesifikke formålene med den nevnte prosessering og behandling. Facebook kan assisterere deg med eventuelle spørsmål du kan ha om dine rettigheter, og vi er glade for å tilrettelegge så langt vi kan, ved å videresende din forespørsel til Facebook.

15. Dine rettigheter

På forespørsel opplyser vi om og hvilken informasjon vi har lagret om deg. Forutsatt at de juridiske forutsetningene er til stede har du i tillegg rett til å korrigere, begrense behandlingen av eller slette opplysningene. Du har også rett til å motta informasjon om deg som du har gitt til oss i et strukturert, gjengs og maskinlesbar format fra oss. For å gjøre disse rettighetene gjeldende henvender du deg til kontaktinformasjonen nevnt over, eller du kan bruke vårt online-skjema. Dette gjelder også hvis du ønsker å motta kopier av sikkerhetstiltak for å dokumentere et tilstrekkelig personvernnivå, eller hvis du vil reservere deg mot at dine opplysninger behandles helt eller for enkelte tiltak i samsvar med denne personverninformasjonen. Du kan også korrigere dine personopplysninger direkte under Data og innstillinger på Care.com.

Du har rett til å tilbakekalle samtykke som tidligere er gitt til oss når som helst. Konsekvensen av dette er at vi ikke lenger vil behandle dataene dine i forhold til det tidligere samtykket i fremtiden. Tilbakekallingen av samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen som har blitt utført på grunnlag av samtykke frem til tilbakekallingen av samtykke.

Dersom vi behandler dataene dine på grunnlag av legitime interesser, har du rett til å motsette deg behandlingen av dataene dine til enhver tid, av grunner som følge av din spesielle situasjon. Hvis du har innvendinger mot databehandling for direkte markedsføringsformål, har du en generell innvendingsrett, som vi vil implementere uten at du må angi årsaken til dine innvendinger.

Hvis du ønsker å utøve din rett til tilbakekalling eller innvendinger mot samtykke, kan du sende en uformell melding til kontaktinformasjonen som er oppført ovenfor.


Til slutt har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten for personvern hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger bryter personvernlovgivningen. Du kan bruke denne retten ved en tilsynsmyndighet i medlemslandet du bor i, der ditt arbeidssted befinner seg eller det stedet der den antatte overtredelsen har skjedd. I Berlin, hovedkontoret til Care.com, er den ansvarlige tilsynsmyndigheten: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin.

16. ÄEndring av personverninformasjonen

Vi forbeholder oss rett til å endre denne personverninformasjonen. Gjeldende versjon er alltid tilgjengelig på https://www.care.com/no-no/personvern.Versjon: Juli 2023
Care.com Europe GmbH | Berlin | Germany