Gebruiksvoorwaarden

21. maart 2013

Leest u de volgende, voor elke bezoeker van de website Care.com/nl-be (vervolgens "website" genoemd) geldende gebruiksvoorwaarden door. Door gebruik van deze website verklaart u het eens te zijn met deze gebruiksvoorwaarden. Care.com behoudt zich het recht om de informatie op deze website altijd zonder voorafgaande aankondiging te veranderen, in te trekken of aan te vullen.

Intellectueel eigendom
De website is eigendom van en wordt onderhouden door Care.com. Alle merken, logo's en andere kenmerken, die op deze website verschijnen, zijn eigendom of licentie van Care.com. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Care.com dan wel van de eigenaren van het merk Care.com, verlenen op deze website de bezoekers impliciet noch expliciet een licentie of een recht op het merk.

Het kopiëren, de verspreiding, de wijziging of het gebruik van de inhoud van deze website voor andere dan persoonlijke, niet commerciële doelen is slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Care.com toegestaan. Elke kopie van de inhoud van deze website dan wel een gedeeltelijke kopie daarvan, moet de volgende voorbehoudsvermelding bevatten: Copyright © 2007 - 2019 Care.com inc. - Alle rechten voorbehouden.

Care.com behoudt zich het recht voor om elke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op de volle omvang van de desbetreffende wet na te streven. Dit omvat, in voorkomend geval, strafrechtelijke sancties.

Algemene voorwaarden
Gebruikers van de websites verplichten zich om de dienst niet te misbruiken, d.w.z. in het bijzonder:

 • geen lasterlijke, beledigende of illegale materialen of gelijke informatie te verspreiden;
 • ze niet te gebruiken om andere personen te bedreigen, lastig te vallen of de rechten van derden te schenden;
 • geen gegevens te uploaden die:
  • een virus bevatten (geïnfecteerde software) of
  • software of ander materiaal bevatten, die auteursrechtelijk beschermd zijn, tenzij de gebruiker de rechten of noodzakelijke toestemming heeft.
 • geen foto's te uploaden,
  • die niet de geregistreerden tonen (neppe foto's)
  • waarop stripfiguren, dieren, landschappen etc. zijn afgebeeld

Het niet in achting nemen van een van de bovengenoemde gebruiksvoorwaarden kan zowel tot een directe afsluiting van het gebruik van de website leiden als ook tot civiel- en strafrechtelijke gevolgen voor de gebruiker. De exploitant van de website heeft het recht op de desbetreffende maatregelen.

Links naar andere websites
De site kan van tijd tot tijd links naar andere websites van derden bevatten. Hiervoor geldt: Care.com heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van deze website te controleren, omdat deze volledig onafhankelijk van Care.com zijn. Om deze reden neemt Care.com geen verantwoording voor de inhoud van deze websites en de gevolgen voor het gebruik door de bezoekers hiervan. Het aanklagen van alle via links bereikbare websites gebeurt op eigen risico. Er verschijnt geen uitzonderlijke aanwijzing als gebruikers de websites verlaten. We vragen u dan ook om goed op te letten en twijfelachtige inhoud van de websites te melden.

Andere websites beschikken mogelijk over een link naar de websites van Care.com. Een desbetreffende link vereist toestemming van Care.com.

Beperking van aansprakelijkheid
We vinden het belangrijk dat de website actueel is, waardoor we deze dan ook regelmatig updaten. We bieden daarom geen garantie voor de juistheid of volledigheid van de inhoud. Met uitzondering van schade, die door Care.com opzettelijk of per ongeluk werd aangebracht, is Care.com niet verantwoordelijk voor directe, indirecte, atypische, toevallig ontstane en andere gevolgschade of schadevergoedingsclaims, die zich door of samen met uw bezoek of deze websites ontstaan. Dit geldt ook voor onterechte ingreep van derden in de vormgeving van deze sites evenals voor mogelijke overdragingen van computervirussen.

Beschikbaarheid van de website
Care.com wijst erop,dat het technisch onmogelijk is de website vrij van fouten beschikbaar te stellen en dat Care.com daarom geen verantwoording daarvoor neemt,dat fouten tot tijdelijke uitschakeling van de website kunnen leiden,dat Care.com niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van haar websites, omdat de voorwaarden en prestaties extern zijn, zoals bijv. de overdrachtscapaciteiten en telefoonverbindingen tussen de desbetreffende deelnemers. Voor storingen op dit gebied hoeft Care.com geen verantwoordelijkheid te nemen. Care.com en / of haar dienstverleners behouden zich het richt om altijd, op korte of lange termijn, het bedrijf van de website geheel of gedeeltelijk in te stellen, om verbeteringen of veranderingen aan te brengen. Er bestaat geen recht op het gebruik en beschikbaarheid van de dienst.

Discussieforums
Zover Care.com tijdelijk of op lange termijn op haar websites discussieforums aanbiedt, verwacht Care.com van de deelnemers hieraan, dat ze de gebruikelijke communicatieregels met wederzijds respect behandelen. Bezoekers mogen geen beledigende, eventueel vernederende, onfatsoenlijke, lasterlijke of obscene berichten of berichten die het intellectuele eigendom van derden beschadigen, verspreiden of plaatsen.

Persoonlijke informatie
Let u op ons privacybeleid.

Gebruikers van de website, die een gebruikersaccount openen, hebben de mogelijkheid hun hele registratie te verwijderen, in het geval ze een bericht naar de website sturen.

Slotopmerkingen
Zou een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet werkzaam zijn of worden, dan heeft deze geen invloed op de werkzaamheid van de overige bepalingen. In de plaats van een niet-werkzame bepaling komt een gelijke bepaling, die dezelfde werking heeft. De bepalingen kunnen altijd door de exploitanten door een bewerkte versie vervangen worden. Alle veranderingen zijn bindend. Daarom zou u regelmatig de actuele versie van de gebruiksvoorwaarden op deze website kunnen doorlezen. Ze gelden vanaf het tijdstip van verschijning op de website. Bezwaren of overtredingen tegen de boven uitgevoerde gebruiksvoorwaarden kunnen via het contactformulier op onze website dan wel via mcimprint-en@care.com gemeld worden.