Onze algemene voorwaarden

PDF

Dit zijn de algemene bedrijfsvoorwaarden van Care.com - deze worden op de volgende "Care.com/nl-be", "Care.com", "Betreut.de" genoemd en door de operator "Care.com” vertegenwoordigd.

Operator is de Care.com

§1 Toepassingsgebied;

(1) De volgende algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen Care.com en de consumenten en ondernemers die gebruik maken van het internetaanbod van Care.com ("leden", "gebruikers").

(2) De "leden" worden onderverdeeld in degenen die een dienst aanbieden ("verzorgers") en degenen die een dienst zoeken ("zoekenden").

(3) "Consument" in de zin van deze bedrijfsvoorwaarden worden vastgesteld in overeenstemming met § 13 BGB, dus als natuurlijke personen, die met Care.com een overeenkomst aangaan in het bedrijfsleven, zonder dat deze hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegerekend.
"Ondernemer" in de zin van deze bedrijfsvoorwaarden worden vastgesteld in overeenstemming met § 14 BGB, dus als natuurlijke en rechtspersonen of samenwerkingsverbanden met een rechtspersoonlijkheid, die in hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit met Care.com Europe GmbH een zakelijke relatie hebben.

(4) Care.com behoudt zich het recht voor om deze gebruiksinformatie te gebruiken evenals alle andere contract relevante documenten, zoals bijv. de prijs- en servicelijst te veranderen met oog op de toekomst. In dit geval zal Care.com alle geregistreerde gebruikers van tevoren op de hoogte brengen van de wijzigingen. De wijzigingen worden geacht als zijnde geaccepteerd als de gebruiker niet binnen twee weken na de release reageert of de diensten blijft gebruiken. Als de gebruiker de wijziging tegenspreekt, heeft Care.com het recht om de gebruiksovereenkomst te beëindigen.

(5) Voor alle gebruikers gelden uitsluitend de algemene bedrijfsvoorwaarden, ook als het gebruik of de toegang van buiten Nederland plaatsvindt. Andere bedrijfsvoorwaarden hebben geen geldigheid, ook niet als Care.com in een enkel geval deze niet tegenspreekt.

§1a Bedrijfslicenties

(1) Bedrijfslicenties zijn geen onderwerp in deze algemene voorwaarden en vereisen een individuele schriftelijke overeenkomst. Meer informatie over bedrijfslicenties ontvangt u via infobe@care.com.

(2) Een bedrijfslicentie is nodig voor wie als ondernemer een "zoekende" is.

(3) Registreren op Care.com Europe GmbH als bedrijf zonder de juiste bedrijfslicentie is niet toegestaan. In het geval dat een bedrijfslicentie niet beschikbaar is via normale online registratie kunt u een licentie aanvragen door Care.com Europe GmbH te contacteren via: infobe@care.com. Een bedrijfslicentie wordt toegekend op individuele basis en Care.com Europe GmbH behoudt zich het recht voor om de toekenning van een bedrijfslicentie te weigeren zonder opgave van redenen.

(4) Voor overtredingen van paragraaf (2) en (3) komen de partijen een boete overeen, zoals bepaald in § 4 paragraaf (5).

§2 Conclusie

(1) De toegang tot het gebruik van de Care.service begint met de registratie.

(2) Voor natuurlijke personen is de registratie slechts toegestaan, als ze meerderjarig zijn.

(3) Met de registratie erkent de gebruiker de algemene bedrijfsvoorwaarden. Met de registratie ontstaat er een overeenkomst tussen Care.com en de geregistreerde gebruiker, dat loopt volgens de regelingen van deze algemene bedrijfsvoorwaarden.

(4) Met de bestelling van een betaalde dienst gaat de geregistreerde gebruiker een ander, van de registratie vrijstaand contract met Care.com aan. De gebruiker wordt voor het tekenen van dit contract over de desbetreffende betaalde dienst en betaalvoorwaarden geïnformeerd. Het contract ontstaat met de bevestiging van de bestelling en de betalingsverplichting door de gebruiker door een klik.

§3 Beschrijving van de omvang van de diensten / Geldigheidsduur van Geboekte Premium Services

(1) Care.com Europe GmbH beheert een website waarmee zowel zorgzoekenden als zorgverleners die op de volgende portals zijn geregistreerd, kunnen worden gevonden:

 • www.care.com (Geregistreerd als Care.com Inc., 1501 S Mopac Expressway, Barton Skyway One, Suite 340, Austin, TX 78746 USA)
 • www.betreut.de (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.betreut.at (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/de-ch (Geregistreerd als Care.com Switzerland AG, Limmatquai 94, 8001 Zurich)
 • www.care.com/en-gb (Geregistreerd als Care.com Europe LTD., Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire RG7 1NT)
 • www.care.com/en-ca (Geregistreerd als CareZen Family Solutions, Inc. 20th Floor, 250 Howe Street, Vancouver, BC V6C 3R8 Canada)
 • www.care.com/en-au (Geregistreerd als Care.com Australia Pty Ltd, PO Box 629, North Sydney NSW 2059)
 • www.care.com/en-nz (Geregistreerd als Care.com Australia Pty Ltd, PO Box 629, North Sydney NSW 2059)
 • www.care.com/en-ie (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fr-fr (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/es-es (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fr-be (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/nl-be (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/nl-nl (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/sv-se (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fi-fi (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/da-dk (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/no-no (Geregistreerd als Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)

De hierboven vermelde portalen bewaren de profieldata van zorgzoekenden en zorgverleners om het zoeken en het in verbinding brengen van leden mogelijk te maken.

(2) Alle service-aanbieders en service-zoekenden kunnen zich gratis registreren, een zorgaanbieder-profiel ofwel een gezocht-advertentie aanmaken en voorstellen ontvangen voor passende service-aanbieders of service-zoekenden evenals hulp en informatie over het optimale gebruik van Care.com. De profielen van de service-aanbieders en serivce-zoekenden zijn in een centrale database opgeslagen. De service-aanbieders en service-zoekenden kunnen profielen van andere service-aanbieders en service-zoekenden bekijken en met hen contact opnemen door middel van het sturen van een bericht of meer informatie aan te vragen.

(3) Care.com garandeert niet, dat tijdens contractperiode een succesvolle bemiddeling tot stand komt.

(4) Omdat Care.com Europe GmbH haar premium diensten aanbiedt aan de hand van een gekocht aantal vorderingen (met name de "credits") in plaats van op basis van tijdsperioden, zal het recht om deze diensten te gebruiken vervallen op het einde van het derde kalenderjaar na hun aankoop.

§4 Prijzen

(1) De registratie en het aanmaken van een profiel zijn voor alle leden gratis, evenals de wijziging van het profiel.

(2) Enkel door het selecteren van een premium service (bijvoorbeeld door middel van een premium lidmaatschap of "credits"), kan de omvang van de dienstverlening worden uitgebreid door de "zorgzoeker" of "dienstverlener". Premium (betaalde) diensten worden alleen uitgebreid voor "zorgzoekers" of "dienstverleners" die zich abonneren op een premium lidmaatschap of "credits" aankopen. Als een gebruiker een premium service wenst te gebruiken, zullen ze worden doorverwezen naar de desbetreffende pagina waar de extra omvang van de diensten, de gemaakte kosten en de wijze van betaling worden vermeld. Door te klikken op de knop "Aankopen", worden deze door de gebruiker geaccepteerd.

(3) Voor "verzorgers is het gebruik van het platform gratis, zolang slechts met "zoekenden" contact wordt opgenomen. In andere gevallen moet u vooraf een bedrijfslicentie aanschaffen en daarvoor contact opnemen met infobe@care.com.

(4) De "zorgzoekers" en "dienstverleners" die als bedrijf werken tijdens het gebruik van de diensten van Care.com Europe GmbH moeten in het bezit zijn van een bedrijfslicentie, voorzien via een apart registratie proces (zie § 1a).

(5) Een verwijtbare schending van de in paragraaf (4) genoemde voorwaarden geeft Care.com Europe GmbH het recht om een contractuele boete van €100,00 op te leggen in het eerste geval van inbreuk, en in elke volgende overtreding, een contractuele boete van €500,00. Het recht om contractuele boetes af te dwingen voor overtredingen zal niet worden beïnvloed wanneer de contractuele sancties worden verbeurd.

(6) De kosten voor de betaalde gebruikersstatus door een zoekende kan worden bekeken.

(7) Als de gebruiker een betaalde dienst wil aanschaffen, wordt hij vooraf op de betalingsplicht gewezen. De bijkomende kosten van de betaalde diensten en de betaalwijze worden toegelicht.

(8) Bezwaren tegen de hoogte van de afgeboekte of in rekening gebrachte kosten moet de gebruiker uiterlijk binnen 14 dagen na het afboeken van de betwiste kosten dan wel na de ontvangst van de factuur, een schriftelijk bezwaar naar Care.com/nl-be sturen en rechtvaardigen. Als de gebruiker binnen deze periode van 14 dagen geen redelijke bezwaren kenbaar geeft, dan gelden afgeboekte dan wel in rekening gebrachte kosten als goedgekeurd.

(9) De operator behoudt zich het recht om voor verschillende gebruikersgroepen en in het bijzonder voor de verschillende gebruikstermijnen meerdere prijsmodellen te berekenen.

§5 Betalingsvoorwaarden, Opleveringsdatum, Automatische verlenging / Abonnement

(1) Alle eventuele kosten moeten volledig en vooraf betaald worden, op de opleveringsdatum, aan Care.com Europe GmbH. De betaling wordt uitgevoerd door een betaalservice waarvan de kosten worden gedragen door Care.com Europe GmbH.

Gebruikers kunnen kiezen om te betalen voor een premium lidmaatschap van 1 week of 1, 3, 6 of 12 maanden (afhankelijk van de huidige aanbiedingen). Care.com Europe GmbH behoudt zich het recht de hierboven genoemde looptijden op eender welk moment te wijzigen.

Wanneer "Credits" worden gekocht, kan het lid de keuze maken tussen een eenmalige aankoop en een abonnement. In het geval van een abonnement, wanneer een gebruiker credits tracht te gebruiken voor betaalde diensten met onvoldoende credits, worden automatisch opnieuw credits aangekocht aan dezelfde prijs als de eerste bestelling.

(2) De betalende service wordt automatisch verlengd aan het einde van de oorspronkelijk gekochte periode (abonnement) of automatisch verlengd als het gekochte volume ("credits") werd gebruikt, tenzij anders opgezegd door de gebruiker per telefoon, e-mail of brief. Voor de beëindiging van de betaalde diensten, zie § 6.

(3) Met de registratie, het aangeven van de voor het betalen noodzakelijke informatie, zoals het gebruik van de betaalde dienst, verleent de gebruiker de operator de machtiging voor (tot?) het vorderen van het desbetreffende bedrag.

§6 Registratie, beëindiging

(1) Een gebruiker is, voorbehouden aan de regeling in paragraaf 2, altijd gerechtigd zich zonder opgave van reden, schriftelijk per post of per e-mail af te melden. Door deze afmelding verwijdert Care.com de profielgegevens van de gebruiker. Het voorheen afgesloten contract is daarmee beëindigd.

(2) Heeft de gebruiker zich voor een betaalde dienst geregistreerd, dan kan hij/zij uiterlijk drie (3) dagen, bij een 1 weektermijn zeven (7) dagen, voor afloop van het lopende betalingstermijn de dienst beëindigen. Wordt dit termijn niet aangehouden, dan verlengt de betaalde dienst zich (premium lidmaatschap) naar de gekozen termijn met 1 week, 1 maand dan wel 3 of 12 maanden en de beëindiging treedt dan pas aan het eind van de volgende betalingstermijn in werking. Beëindiging per e-mail of brief is mogelijk. De gebruiker heeft geen recht op een restitutie van het aan Care.com betaalde geld. Voor een wettelijke, schriftelijke beëindiging tegenover Care.com moet de volledige naam, het e-mailadres en het adres van de klant correct blijken.

(3) Care.com kan het contract met een termijn van een week beëindigen. Bij betaalde diensten kan Care.com altijd na afloop van de lopende betalingsdienst beëindigen. Het recht op beëindiging voor een belangrijke reden blijft hierbij onaangetast.

(4) Gebruikers moeten hun abonnement ten minste 7 kalenderdagen vóór het einde van hun huidige abonnement beëindigen. Indien dit niet gebeurt, wordt het abonnement verlengd voor de eerder aangekochte periode en beëindiging zal niet van kracht zijn tot het einde van deze periode. De beëindiging van een abonnement gebaseerd op "credits" kan op elk moment worden aangevraagd.

De beëindiging van een abonnement op betaalde diensten kan per telefoon, e-mail of brief worden aangevraagd en zal door ons schriftelijk worden bevestigd. De volledige naam, e-mailadres en het adres van de gebruiker moet worden bevestigd in de opzegging. Bij telefonische beëindiging is het telefoon wachtwoord van de gebruiker vereist.

(5) Care.com Europe GmbH kan het contract met de gebruikers beëindigen naar eigen goeddunken, met of zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen, op elk moment. Care.com Europe GmbH behoudt zich ook het recht om profielen en / of de inhoud op de website te verwijderen, door zichzelf of door haar gebruikers gepubliceerd. Als Care.com Europe GmbH de registratie van een gebruiker beëindigt en / of profielen of de gepubliceerde inhoud van een gebruiker verwijdert, is er geen verplichting voor Care.com Europe GmbH om de gebruiker te informeren over de reden.

(6) Na beëindiging van het contract worden alle gegevens van de gebruiker op Care.com/nl-be verwijderd, tenzij wettelijke of contractuele bewaartermijnen dat verhinderen.

§7 Aansprakelijkheid van Care.com

(1) Care.com is niet aansprakelijk voor de inhoud en de juistheid van de registratie- en profielgegevens evenals door de gebruikers aangemaakte inhoud. Ook neemt Care.com geen verantwoordelijkheid voor het eventuele misbruik van de informatie.

(2) Het contract komt uitsluitend tussen de desbetreffende gebruikers tot stand. Daarbij is Care.com niet aansprakelijk voor de prestaties van de deelnemende partijen.

(3) Care.com is onbeperkt aansprakelijk voor schade van gebruikers, die Care.com, haar wettelijke vertegenwoordigers, leidende medewerkers of plaatsvervangers opzettelijk of door grove nalatigheid hebben veroorzaakt.

(4) Onafhankelijk van de schuld/kapitaal-ratio is Care.com aansprakelijk voor schade, die erdoor ontstaan zijn, dat de in paragraaf 3 genoemde schadeveroorzakers een verplichting beschadigd hebben, die voor de prestatie van het doel van het contract van wezenlijk belang is (grote verplichting) evenals in het geval van een bedrieglijke voorstelling. Op gelijke wijze is Care.com onafhankelijk van de schuld/kapitaal-ratio aansprakelijk, zover de schade gebaseerd is op een schending van een door Care.com verkregen garantie of op een fout van een organisatie berust.

(5) In andere dan in paragraaf 3 en 4 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Care.com- onafhankelijk van de rechtsgrond - uitgesloten. Door deze aansprakelijkheidsuitsluiting blijven vergoedingclaims van de gebruiker over verwonding van het leven, lichaam of de gezondheid onaangetast, die op een plichtsverzuim van Care.com of op de in de derde paragraaf genoemde personen berusten.

(6) De schadevergoeding is, behalve in de in paragraaf 3 en 5 genoemde gevallen, op de voorspelbare, typische schade beperkt. Ze bedragen in het geval van verzuim hoogstens 5% van de contractwaarde.

(7) Schadevergoedingen tegen Care.com verjaren na afloop van 12 maanden sinds uw vordering, tenzij ze zijn gebaseerd op een onwettige of opzettelijke handeling.

(8) De operator is niet aansprakelijk voor onbevoegde toegang tot persoonlijke gebruikersdata van derden (bijv. door "hacking" van de databank). Ook is de operator niet aansprakelijk voor misbruik van informatie van gebruikers door derden, die door deze gebruikers zelf voor derden toegankelijk werd gemaakt.

(9)De operator behoudt zich het recht - maar is niet verplicht - om de inhoud van een door een gebruiker geschreven tekst evenals geüploade bestanden (afbeeldingen, video's) op de naleving van de wet en het recht te controleren en, indien nodig, te veranderen of geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

§8 Beschikbaarheid van Care.com

Care.com heeft een beschikbaarheid van 97% ten opzichte van het jaar. Beschikbaarheid is de verhouding van de werkelijke tijd om de doeltijd: Beschikbaarheid (%) = (werkelijke tijd / doeltijd) x 100. De werkelijke tijd is de periode waarin het systeem op de router-output van het datacenter van Care.com daadwerkelijk beschikbaar is. Niet in de doeltijd opgenomen zijn voor het systeemonderhoud nodige wachttijden en onderbrekingen voor offline beveiliging in elke passende context (industriestandaard) evenals onderbrekingen op grond van overmacht of andere door de Care.com niet, op grond van grove nalatigheid of opzet, verantwoordelijke oorzaken.

§9 Verantwoordelijkheden en plichten van de gebruiker

(1) Voor de inhoud van zijn registratie en daarmee voor de informatie, die hij over zichzelf openbaar maakt, is uitsluitend de gebruiker verantwoordelijk. De gebruiker verzekert dat de door hem op Care.com aangegeven gegevens de waarheid zijn. De gebruiker verzekert bovendien dat de aan hem (toe)vertrouwde gegevens niet aan derden, via de bepaling van het platform uitgaande commerciële doelen, inclusief reclamedoelen geeft.

(2) De gebruiker verplicht zich om de operator bij elke vorm van rechtszaken, schade, verliezen of claims, die door de registratie van de gebruiker en/of zijn gebruik van de dienst kunnen ontstaan, schadeloos te stellen. De gebruiker verplicht zich om de operator van elke vorm van aansprakelijkheid evenals alle verplichtingen, kosten en vorderingen, die voortvloeien uit schade als gevolg van beledigingen, laster, schending van persoonlijke rechten, omwille van de onbeschikbaarheid van diensten voor andere gebruikers, schending van intellectuele eigendomsrechten of andere rechten, vrij te stellen. Deze vrijwaring dekt ook de kosten die voor het verdedigen van dergelijke claims nodig zijn.

(3) De gebruiker verplicht zich om e-mails en andere berichten vertrouwelijk te behandelen en deze slechts met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de afzender voor derden toegankelijk te maken. Dit geldt ook voor namen, telefoon- en faxnummers, adresgegevens, e-mailadressen evenals internet URL's.

(4) De gebruiker verplicht zich om de dienst niet te misbruiken, in het bijzonder: op Care.com lasterlijk, beledigend, of op andere wijze onrechtmatig materiaal of dergelijke informatie te verspreiden. Dit geldt in het bijzonder voor pornografische, racistische, opruiende of soortgelijke inhoud. De gebruiker verplicht zich om Care.com niet te gebruiken om andere gebruikers te bedreigen, kwellen of de rechten van derden te schenden. De gebruiker verplicht zich om geen mechanismen, software, scripts of andere hulpmiddelen in verband met het gebruik van de service te gebruiken, die de functionaliteit of bereikbaarheid van Care.com beperken of verhinderen. Het is voor de gebruiker niet toegestaan om de door Care.com/nl-be ingestelde inhoud te veranderen, te kopiëren, te verwijderen of op een andere manier te manipuleren. De gebruiker verplicht zich om geen systeemberichten en e-mails te onderscheppen die voor andere gebruikers bestemd zijn, of dit te proberen. De gebruiker verplicht zich geen e-mails, kettingbrieven, aanbiedingen van goederen of diensten, die niet direct iets met het beoogde doel te doen hebben, in te stellen of te verzenden.

(5) In het geval dat een van de bovengenoemde gedragsverplichtingen niet wordt nageleefd, kan dit zowel tot een beëindiging van het contract door Care.com leiden evenals civiel-en strafrechtelijke gevolgen voor de gebruiker zelf hebben. Care.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de gebruiker van het platform uit te sluiten, indien hij/zij bij zijn registratie of op een later tijdstip in strijd met de regels handelt.

(6) De gebruiker verplicht zich ertoe, zelf naar de wettelijke bepalingen en regelingen omtrent de beoefening en salariëring van arbeid en diensten rondom huis en gezin te informeren en deze ook in acht te nemen.Care.com helpt daarbij en distantieert zich daarom ook uitdrukkelijk van zwartwerken.

§10 Inbegrip van derden

Care.com is gerechtigd om derden met de voorziening van delen of het hele vermogenspectrum te belasten.

§11 Bevoegdheid, toepasselijk recht; scheidbaarheid

(1) Voor zover wettelijk is toegestaan, is de plaats van nakoming en bevoegde rechtbank, de vestigingsplaats van Care.com Europe GmbH.

(2) Het Duitse recht is van toepassing met uitzondering van de VN-inkoop wet.

(3) Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar is, of na het afsluiten van het contract ongeldig of onuitvoerbaar is, zal de geldigheid van de overige bepalingen niet worden aangetast. De ongeldige of onuitvoerbare bepaling zal worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling, die zo dicht mogelijk in de buurt komt van de economische doelstelling, die de partijen met de ongeldige of onuitvoerbare bepaling hebben willen nastreven.

§12 Herroeping

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

U hebt het recht om uw wilsverklaring voor de overeenstemming binnen 14 dagen te herroepen, zonder vermelding van reden.

De herroepingstermijn duurt 14 dagen en begint op de dag waarop het abonnement afgesloten is.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, neemt u contact op met ons

Care.com Europe GmbH
Rotherstrasse 19
10245 Berlin

Tel: 080 076 103
Fax: +493029363899
E-mail: infoBE@care.com

met een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, fax of e-mail) over uw beslissing het abonnement te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, volstaat het dat u de mededeling over het gebruik van het herroepingsrecht voor de afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dienen wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten, die voortkomen uit de keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaard levering) onmiddellijk en op zijn laatst binnen veertien dagen, vanaf de dag waarop uw mededeling met betrekking tot de herroeping van uw abonnement door ons ontvangen is, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij het betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken met u; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht vanwege deze terugbetaling.

Heeft u ervoor gekozen de dienstverlening tijdens de herroepingstermijn te laten beginnen, dan dient u ons een adequaat bedrag betalen, dat hoort bij de omvang van de, tot het moment waarop u ons heeft medegedeeld gebruik te willen maken van het herroepingsrecht met betrekking tot uw abonnement, al uitgevoerde diensten in verhouding tot de totale omvang van de in de overeenkomst vastgelegde diensten.

--- Bijlage voorbeeld-herroepingsformulier ---

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u de overeenkomst wenst te herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons op.)

- Aan
Care.com Europe GmbH
Rother Str. 19
10245 Berlin
Fax: +493029363899
E-Mail: infoBE@care.com

- Bij deze verklaar ik/wij (*) dat het door mij/ons (*) afgesloten contract betreffende de aankoop van de volgende producten/diensten (*) wordt herroepen

- Besteld op / ontvangen op (*)

- Naam / namen (*) van de gebruiker(s)

- Adres van de gebruiker(s)

- Handtekening van de gebruiker(s) (alleen bij mededeling op papier)

- Datum

_____________

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.

Bron: 19 April 2021