Erklæring om beskyttelse af personoplysninger


Præambel: Databeskyttelse og sikkerhed hos Care.com

Care.com Europe GmbH (herefter: Care.com) håndterer emnerne databeskyttelse og sikkerhed med ansvarlighed og overholder de lovmæssige bestemmelser. Hos Care.com sker der ikke noget salg eller anden uautoriseret brug af persondata og oplysninger. Dine personoplysninger vil ikke uautoriseret blive videregivet til andre virksomheder eller organisationer. Dine oplysninger er og bliver dine oplysninger.

Care.com træffer forskellige forholdsregler for at beskytte de oplysninger, du betror os, mod uautoriseret adgang: Ved hjælp af et differentieret system af adgangsrettigheder og tekniske beskyttelsesforanstaltninger som SSL/TLS-kryptering og serielle firewalls garanteres stor datasikkerhed. Indtastningen af konto- eller kreditkortoplysninger sker først efter skift til en særligt sikret internetforbindelse.

1. Kontakt

Kontaktorgan og såkaldt ansvarshavende for behandlingen af dine personoplysninger i henhold til lovgivningen om databeskyttelse er

Care.com Europe GmbH,
Rotherstr. 17,
10245 Berlin,
mcimprint-en@care.com.

Ved alle spørgsmål vedrørende databeskyttelse hos Care.com kan du når som helst henvende dig til vores virksomheds databeskyttelsesrådgiver. Denne kan kontaktes på ovenstående postadresse samt pr. e-mail på adressen privacy-dk@care.com.

2. Lovbestemmelser

Relationen mellem giveren og modtageren af en hverdagstjeneste er et tillidsforhold. Care.com vil i driften af sin tjeneste overholde de lovmæssige databeskyttelsesbestemmelser, navnlig forordning (EU) 2016/679 (generel forordning om databeskyttelse eller GDPR).

3. Behandling af personoplysninger

Når du bruger vores hjemmeside eller interagerer med vores hjemmeside (f.eks. udfylder og sender kontaktformularen eller logger på hos os med brugernavn og adgangskode), sker der en behandling af personoplysninger.

Personoplysninger er data, der vedrører en identificeret eller identificerbar naturlig person. Hertil hører først og fremmest oplysninger, der gør det muligt at aflede din identitet, eksempelvis dit navn, dit telefonnummer, din postadresse eller e-mailadresse. En naturlig person betragtes som identificerbar i det øjeblik, vedkommende kan identificeres direkte eller indirekte.

Statistiske data, som vi for eksempel registrerer ved et besøg på vores hjemmeside, og som ikke direkte kan sættes i forbindelse med din person, hører ikke ind under begrebet personoplysninger.

3.1. Orienterende brug

Ved ren orienterende brug af hjemmesiden, altså når du ikke har logget på eller i øvrigt sender os oplysninger, registrerer vi ingen personoplysninger, bortset fra de data, din browser sender, for at du kan besøge hjemmesiden. Det drejer sig om følgende:

  IP-adresse
  dato og tid for forespørgslen
  anmodningens indhold (konkret side)
  hjemmeside, som anmodningen kommer fra
  antal besøgte sider og udførte søgninger
  browsertype, sprog og version
  operativsystem og version
  terminaludstyr (desktop, tablet, mobil)

Brugernes IP-adresser slettes eller anonymiseres efter afsluttet brug. Ved anonymisering ændres IP-adresserne sådan, at de enkelte oplysninger om personlige eller faktuelle forhold ikke længere eller kun med et uforholdsmæssigt stort forbrug af tid, omkostninger og arbejdskraft kan henføres til en bestemt eller bestemmelig naturlig person. Dataene i de såkaldte logfiler evalueres af os i anonymiseret form med henblik på at forbedre Care.com yderligere og gøre den mere brugervenlig samt hurtigere finde og afhjælpe fejl. Desuden bruges de til at styre serverkapaciteten, så der ved behov kan stilles passende datadiskenheder til rådighed.

Databehandlingen er nødvendig, for at du først kan orientere dig om indholdet på Care.com. Retsgrundlaget er GDPR artikel 6, stk. 1, f.), på grundlag af Care.coms legitime interesse i at gøre kunder og potentielle kunder opmærksom på gratis og betalingspligtige tilbud. Behandlingen af de nævnte data er nødvendig for leveringen af indholdet. Uden den ville du ikke kunne bruge hjemmesiden som ønsket.

3.2. Brugere, der logger ind på webstedet

I forbindelse med levering af tjenester til brugere, der er logget ind på webstedet, skal Care.com behandle de personlige data, som de er betroet i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.Dette gøres kun, hvis du accepterer en sådan behandling af Care.com eller dets tjenesteudbydere, eller hvis der allerede findes en juridisk begrundelse for sådan behandling, f.eks. i det omfang det er nødvendigt i forventning om og for opfyldelsen af ​​en kontrakt mellem dig og Care.com.

Når du registrerer dig, beder vi dig specifikt om at angive dit efternavn, fornavn, postnummer og by eller by samt din e-mail-adresse.

Hvis du søger efter en hjælpende hånd og opretter en job, har du også muligheden for at give yderligere oplysninger, f.eks. den ønskede type af hjælp (f.eks. barnepige osv.), jobbeskrivelse, dit barns navn og fødselsdag, dit telefonnummer og et fotografi. Disse data indtastes direkte af dig. Du har muligheden for at se data, der er specifikt behandlet til de forskellige pleje-relaterede tjenester under ”Mine jobs”

Hvis du vil bruge en service, som der er en afgift for, indsamles betalingsdata også for at behandle købet.

Hvis du tilbyder en hjælpende hånd, beder vi dig også om dit køn og fødselsdato. Yderligere data kan indsamles, såsom den type hjælp, der tilbydes (f.eks. barnepiger osv.), personlig beskrivelse, timepris, erfaring, specifikke kvalifikationer (f.eks. kørekort, sprog), fotografi og referencer (valgfrit). Disse data indtastes direkte af dig. Du har muligheden for at se de behandlede data specifikt til de forskellige hjælp-relaterede tjenester under ”Mine profiler”

Vi beder også kommercielle / forretningsbrugere om at angive den omtrentlige størrelse på deres respektive virksomheder, deres handelsnavne og handelsadresser.

For at øge dine chancer for at finde et job eller den rette hjælpende hånd kan andre brugere se dele af din profil. Specifikt følgende oplysninger er synlige for andre brugere af webstedet: fornavn, fotografi (hvis angivet), alder og - af databeskyttelsesårsager - kun det første bogstav i dit efternavn. Anmeldelser, du giver, eller som er lavet om dig, er ligeledes synlige på webstedet. Disse anmeldelser kan også distribueres gennem vores nyhedsbrev (r) (se afsnit 9 nedenfor) for at øge dine chancer for at finde et job eller for at anbefale plejere til plejesøgende.

Derudover kan indholdet af jobprofiler og jobannoncer, der er indsendt af dig, ses på de relevante webstedssider. I overensstemmelse hermed har du en afgørende indflydelse på hvor meget information om dig selv, du ønsker at afsløre. At give relevant og passende information øger dine chancer for at finde det rigtige job eller en plejer for dig. Vi forbeholder os retten til af hensyn til databeskyttelse, at slette følsomme oplysninger fra profilerne og reklamerne i henhold til afsnit 3 i vores almindelige forretningsbetingelser. < / p>

Databehandlingen beskrevet i dette afsnit er nødvendigt for at indgå en kontrakt mellem dig og Care.com, dvs. i påvente af og derefter for at opfylde en kontrakt. Retsgrundlaget er således Retsgrundlaget er således GDPR artikel 6, stk. 1, b.). Hvis du ikke leverer de data, der er beskrevet i dette afsnit, kan der ikke stilles eller søges efter job på webstedet.

3.3. Care for Business-programmet

Vores ”Care for Business–program” (eller også ”Care@Work–program”) henvender sig til virksomheder. Ved hjælp af vores løsninger kan de gøre balancen mellem familie og arbejde lettere for deres medarbejdere. I den forbindelse kan der på vores hjemmeside eller på de samarbejdende virksomheders sider være formularfelter, der opfordrer dig til én gang at indtaste oplysninger. Hvis du deltager som medarbejder i vores Care for Business-program, kan du eksempelvis blive bedt om oplysninger om passede børn eller om dig selv som forælder. Med henblik på afregning kan der også registreres oplysninger om din arbejdsgiver. For at der kan stilles tilstrækkeligt med hjælpere til virksomheder, vil yderligere udbydere af hjælp desuden blive kontaktet ved behov og i tilfælde af et hjælpejob få tilsendt de nødvendige oplysninger (f.eks. fornavn, efternavn, kontaktoplysninger, antal børn, særlige oplysninger, der er nødvendige for hjælpen).

Når du deltager som (hverdags-)hjælper i vores Care for Business-program, kan dine kontaktoplysninger (fornavn, efternavn, kontaktoplysninger, osv.) blive formidlet til interesserede familier eller private husholdninger som en del af vores tjenesteydelser.

Oplysningerne behandles udelukkende til det tilgrundliggende formål, som her formidling, udførelse og afregning af hjælpejobs, og slettes, når ydelserne er leveret, og ingen lovbestemte opbevaringsfrister er til hinder for en sletning. Databehandlingen er nødvendig, for at en aftale mellem virksomhed og Care.com kan komme i stand, dvs. for at nødvendige foranstaltninger forud for aftalen kan gennemføres, og derefter for at en aftale kan opfyldes. Retsgrundlaget er således GDPR artikel 6, stk. 1, b.).

3.4. Mobilt brug

Når du åbner Care.com med browseren på mobilt terminaludstyr eller downloader og installerer vores app fra en app-butik (f.eks. Google Play Store eller Apple App Store), får du den samme brugeroplevelse som ved åbning med ikke-mobilt terminaludstyr. Det vil sige, at de samme personoplysninger behandles.

Vær opmærksom på, at du i app-butikkerne først skal tilmelde dig en brugerkonto og indgå en tilhørende brugeraftale i den forbindelse. Dette har vi ingen indflydelse på, i særdeleshed er vi ikke part i en sådan brugeraftale. Når appen downloades og installeres, overføres de herfor nødvendige oplysninger til den pågældende app-butik, særligt dit brugernavn, din e-mailadresse og din kontos kundenummer, downloadtidspunktet og den unikke udstyrsidentifikation. Denne dataregistrering har vi ingen indflydelse på og ikke noget ansvar for. Vi behandler kun disse leverede oplysninger i det omfang, download og installation af appen på dit mobile terminaludstyr (f.eks. smartphone, tablet) kræver det.

4. Videresendelse

En videresendelse af de af Care.com registrerede oplysninger til tredjepart sker alene, når det er nødvendigt for at gennemføre aftalen eller tilvejebringe Care.coms tekniske funktionalitet, eller når der foreligger et andet retsgrundlag for videresendelse af oplysningerne.

Oplysninger, som af os sendes videre til tjenesteudbydere, må udelukkende bruges af vores tjenesteudbydere til at opfylde deres opgave. De er omhyggeligt udvalgt af os og har modtaget skriftlig fuldmagt. De er forpligtet til at følge vores anvisninger og bliver regelmæssigt kontrolleret af os. Anden brug af oplysningerne er ikke tilladt og sker heller ikke hos nogen af de af os engagerede tjenesteudbydere.

Ud over de tjenesteudbydere, der særskilt er anført i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, sker der ved betalingspligtige tjenester en videresendelse af de indtastede betalingsdata til den betalingstjenesteudbyder, brugeren i det enkelte tilfælde har valgt. Til levering af vores tjenester bruger vi desuden eksterne hosting- og infrastruktur-tjenesteudbydere, udviklingsmiljøer, udbydere af spørgeundersøgelser og udbydere af pasnings- og plejetjenester. Hvis du søger plads som au pair i udlandet eller ønsker at invitere en au pair, deles oplysninger med andre platforme fra Care.com-koncernsammenslutningen med henblik på levering af vores ydelser. Du kan altid se en liste over koncernvirksomheder. For at udføre og optimere vores serviceydelser stiller vi også dine brugeroplysninger (jf. pkt. 3.2) til rådighed for vores moderselskab Care.com, Inc., 1501 S Mopac Expressway, Barton Skyway One, Suite 340, Austin, TX 78746 USA. Med Care.com, Inc. er der aftalt egnede garantier til beskyttelse af de registrerede i form af standardklausuler vedrørende beskyttelse af personoplysninger. I øvrigt sender vi ikke personoplysninger videre til tredjeparter, medmindre du forinden har givet os dit samtykke hertil, eller videresendelsen allerede er tilladt på basis af lovmæssige begrundelser.

Ønsker du en komplet liste over vores modtagere, er du velkommen til at skrive til os med brug af de kontaktoplysninger, der er anført under ”Kontakt” ovenfor.

For at besvare henvendelser om brugerinformation i henhold til afsnit 14 nedenfor bruger vi OneTrust, LLC Abernathy Road, Atlanta, Georgia 10328, USA (“OneTrust”). I tilfælde af at personlige data transmitteres til USA eller andre lande, som ifølge Europa-Kommissionen ikke tilbyder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, er der implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger eller instrumenter til beskyttelse af registrerede.

5. Opbevaring og sletning

IP-adresser (se pkt. 3.1) slettes eller anonymiseres senest efter syv dage.

Brugerkonti (se pkt. 3.2) bruges til at opbevare oplysninger med henblik på fremtidig søgning efter hjælpetilbud og jobs. De indeholdte oplysninger slettes senest et år efter, at du har opsagt din brugerkonto i henhold til de almindelige forretningsbetingelser, eller omgående, når du kontakter os med ønske om sletning, medmindre aftale- eller lovmæssige forpligtelser er til hinder herfor, eller vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne eller dele af oplysningerne (f.eks. på grund af skatte- eller handelsretlige forpligtelser).

6. Anvendelse af cookies

Til en del af vores serviceydelser er det nødvendigt, at vi anvender såkaldte cookies. En cookie er en tekstfil, der opbevares enten midlertidigt (”sessionscookie”) eller varigt (”permanent” cookie) på harddisken. Cookies anvendes ikke til at udføre programmer eller indlæse vira på din computer. Hovedformålet med cookies er derimod at tilvejebringe et tilbud, der er tilpasset specielt til dig, og at udforme brugen af vores service så tidsbesparende som muligt. De fleste browsere er som standard indstillet til at acceptere cookies. Du kan dog ændre din browser sådan, at den afviser cookies eller først kræver en bekræftelse fra dig. Hvis du afviser cookies, er det ikke alle vores tilbud, der vil kunne fungere uproblematisk for dig.

Vi anvender cookies til at udforme din online-oplevelse individuelt og optimere den. Vi anvender hovedsagelig ”sessionscookies”, som slettes, når browseren afsluttes. Sessionscookies anvendes i den forbindelse til login-autentificering og load balancing (afbalancering af systembelastningen). Vi placerer selv cookies for at kunne registrere, behandle og anvende oplysninger om din brug af hjemmesiden. Anvendelsen af disse cookies har til formål at udforme Care.com brugervenligt og brugerrelateret samt effektivt og sikkert.

”Permanente” cookies bruger vi til at gemme dit sprog og til automatisk at afgøre, om du allerede har deltaget i en spørgeundersøgelse eller har set en informationsmeddelelse eller reklame på hjemmesiden –så den ikke vises igen, næste gang du besøger hjemmesiden. Permanente cookies slettes automatisk efter et på forhånd fastlagt tidsrum, som kan variere alt efter cookie.

Også analyse- og annonceaktiviteter fra Care.coms side (jf. pkt. 7 umiddelbart nedenfor) beror på cookies.

Du kan når som helst ændre dine cookieindstillinger ved at klikke her.

7. Analyse- og annonceaktiviteter

For at forbedre vores hjemmeside anvender vi forskellige teknologier til analyse af brugeradfærd og evaluering af de hermed forbundne data. Desuden gør vi ved hjælp af online-annonceaktiviteter opmærksom på vores serviceydelser. Disse processer sker anonymt eller ud fra pseudonymer, dog aldrig personrelateret. I nedenstående afsnit vil vi gøre nærmere rede for disse teknologier og de hertil anvendte udbydere.

Retsgrundlaget er GDPR artikel 6 stk. 1, f.), på grundlag af Care.coms legitime interesse i at annoncere for serviceydelser og analysere brugeradfærden, så hjemmesiden kan forbedres og videreudvikles.

7.1. Google Analytics

Denne hjemmeside benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Google Analytics bruger cookies til at analysere vores hjemmeside med hensyn til din brugeradfærd. De oplysninger, der ved hjælp af cookies genereres om brugen af denne hjemmeside, sendes til en Google-server i USA og opbevares her. Med hensyn til overførsel af personoplysninger til USA eller eventuelle andre lande, som ifølge Europa-Kommissionen ikke tilbyder et passende niveau af beskyttelse, er der implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger eller instrumenter til beskyttelse af registrerede. Din IP-adresse forkortes dog før evalueringen af brugsstatistikkerne, så det ikke er muligt at aflede din identitet. Til det formål er Google Analytics på vores hjemmeside blevet udvidet med koden ”anonymizeIp” for at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser.

Google vil bruge de oplysninger, der indhøstes med cookies, til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter til hjemmesidens ejere om aktiviteterne på hjemmesiden og levere andre serviceydelser i relation til hjemmeside- og internetbrugen.

Som skitseret ovenfor kan du konfigurere din browser til at afvise cookies, eller du kan forhindre registrering af de oplysninger, der genereres ved hjælp af cookies og vedrører din brug af denne hjemmeside (inkl. din IP-adresse), samt forhindre, at Google behandler disse oplysninger, ved at downloade og installere browser-plugin.

Som alternativ til en browserudvidelse eller i browsere på mobile enheder kan du placere en frameldingscookie for fremover at forhindre, at Google Analytics registrerer oplysninger på denne hjemmeside (frameldingen virker kun i browseren og kun for dette domæne). Hvis du sletter dine cookies i denne browser, skal du klikke på dette link igen. Det gør du ved at klikke på følgende link: ttps://www.care.com/da-dk/deactivate-google

Du finder nærmere oplysninger herom i Googles privatlivspolitik.

7.1.1. Google Analytics 4

Vores websted bruger Google Analytics 4 ("Google Analytics"), der leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, for enkeltpersoner i Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA) og af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (samlet "Google") for alle andre personer.

Google Analytics bruger JavaScript og pixels til at læse oplysninger på din enhed og cookies til at gemme oplysninger på din enhed. Det giver os mulighed for at analysere din adfærd og forbedre vores hjemmeside. Vi behandler de indhentede oplysninger for at evaluere din brug af webstedet og for at generere rapporter om webstedsaktiviteter for webstedsejere.

Som en del af denne analyse bruger Google Analytics også kunstig intelligens såsom maskinlæring til automatiseret analyse og databerigelse. Det udføres specifikt for at lave prognosemålinger om besøgendes fremtidige adfærd ved hjælp af strukturerede begivenhedsdata, såsom forventet salg samt sandsynlighed for køb og besøg. Prognosemålinger kan også bruges til at analysere målgrupper. Hvis du ønsker flere oplysninger bedes du gå til: https://support.google.com/analytics/answer/9846734.
Google Analytics genererer også konverteringer, når der ikke er tilstrækkelige data til rådighed til at optimere evaluering og rapporter. For mere information om dette henvises du til: https://support.google.com/analytics/answer/10710245.
Dataanalyse automatiseres ved hjælp af kunstig intelligens eller i henhold til specifikke, individuelt definerede kriterier. Læs mere på: https://support.google.com/analytics/answer/9443595.

Vi har angivet følgende databeskyttelsesindstillinger for Google Analytics:

 • IP-anonymisering (justering af IP-adressen før analyse);
 • Automatisk sletning af gamle besøgslogfiler med en begrænset opbevaringsperiode på 14 måneder;
 • Opbevaringsperioden forbliver ikke nulstillet for ny aktivitet;
 • Indsamling af præcis placerings- og positionsdata er deaktiveret;
 • Indsamling af præcis enhedsdata er deaktiveret;
 • Annonceringsfunktioner er deaktiveret (herunder målgrupperemarketing via GA Audience);
 • Remarketing er deaktiveret;
 • Sporing på tværs af enheder og sider er deaktiveret (Google Signals);
 • Deling af data til andre Google-produkter og -tjenester, benchmarking, teknisk support og kontoadministratorer er deaktiveret.

Google Analytics behandler følgende data:

 • IP-adresse;
 • Bruger-id, Google-id (Google Signals) og/eller enheds-id;
 • Henvisnings-URL (tidligere besøgt side);
 • Viste sider (dato, klokkeslæt, URL, titel, besøgets varighed);
 • Begivenheder og detaljer (f.eks. rulleaktivitet, downloadede filer, links klikket til andre websteder, video- og formularinteraktioner, søgeforespørgsler);
 • Specifikke opnåede mål (konverteringer), hvor det er relevant;
 • Tekniske oplysninger: operativsystem, browsertype, -version og -sprog, enhedstype, -mærke, -model og opløsning;
 • Omtrentlig placering (land og by, hvis det er relevant, baseret på anonymiseret IP-adresse).

Google Analytics indstiller følgende cookies til et specifikt mål med den respektive opbevaringsperiode:

 • „_ga" (2 år), „_gid" (24 timer): Genkendelse og differentiering af besøgende ved hjælp af bruger-ID;
 • "_ga_[GA-ID]" (2 år): opbevaring af aktuelle sessionsoplysninger;
 • "_gac_gb_[GA-ID]" (90 dage): Opbevaring af kampagnerelaterede oplysninger og, hvis det er relevant, sammenkædning med Google Ads Conversion Tracking;
 • hvis det er relevant "IDE" (390 dage): Genkendelse og differentiering af besøgende efter bruger-ID, registreret reklameinteraktion, personaliserede reklamer.

For mere information om Google Analytics-cookies henvises der til: https://support.google.com/analytics/answer/11397207?hl=de.

Dit samtykke udgør retsgrundlaget for denne databehandling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR. Adgang til og lagring af oplysninger på en enhed er i overensstemmelse med EU-medlemsstaternes e-databeskyttelsesdirektiv.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, som vil være gældende for fremtidige aktiviteter. Du kan til enhver tid få adgang til cookie-indstillingerne og foretage de nødvendige ændringer.
Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale med Google Ireland Limited om brugen af Google Analytics. Hvis personoplysninger overføres fra Google Ireland Limited til USA, har Google Ireland Limited og Google LLC standardkontraktbestemmelser (gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/914, modul 3) i henhold til Art. 46, stk. 2 (c) i GDPR. Derudover indhenter vi også dit udtrykkelige samtykke til overførsel af dine data til tredjelande i overensstemmelse med Art. 49 stk. 1 (a) i GDPR. Se venligst Googles privatlivspolitik for mere information.

7.2. Google Marketing Platform og Annoncemanager

Denne hjemmeside benytter Google Marketing Platform og Annoncemanager by Google, en serviceydelse leveret af Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Marketing Platform og Annoncemanager by Google anvender cookies for at vise reklameannoncer, der er relevante for dig. I den forbindelse tildeles din browser et pseudonymt identifikationsnummer (ID) med henblik på at undersøge, hvilke annoncer der er blevet vist i din browser, og hvilke annoncer der er blevet åbnet. Anvendelsen af Google Marketing Platform og Annoncemanager-cookies gør det derfor muligt for Google og deres partner-hjemmesider at vise annoncer på basis af tidligere besøg på vores eller andre hjemmesider på internettet. De oplysninger, der genereres ved hjælp af cookies, sendes af Google til en server i USA og opbevares der med henblik på evaluering. Med hensyn til overførsel af personoplysninger til USA eller eventuelle andre lande, som ifølge Europa-Kommissionen ikke tilbyder et passende niveau af beskyttelse, er der implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger eller instrumenter til beskyttelse af registrerede.

Du kan forhindre opbevaringen af cookies ved hjælp af en passende indstilling i din browser (som beskrevet under pkt. 6 ovenfor); vi gør dog opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke vil kunne bruge alle hjemmesidens funktioner i fuldt omfang. Derudover kan du forhindre, at de oplysninger, der genereres ved hjælp af cookies og er relateret til din brug af hjemmesiden, registreres hos Google, og at Google behandler disse oplysninger, ved at downloade og installere browser-plugin for at deaktivere Google Marketing Platform og Annoncemanager. Som alternativ til browser-plugin eller i browsere på mobile enheder kan du deaktivere knappen ”Tilpasset annoncering” i Googles Annonceindstillinger. Herefter vil Google kun vise generelle annoncer, som ikke er valgt ud fra de oplysninger, der er registreret om dig.

Du finder nærmere oplysninger herom i Googles privatlivspolitik.

7.3. Bing Ads

Denne hjemmeside bruger Bing Ads, en serviceydelse leveret af Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (”Microsoft”). Microsoft anvender cookies for at vise reklameannoncer, der er relevante for dig. Annoncerne vises i det såkaldte Bing Network med hjemmesider tilhørende Microsoft, Yahoo og AOL. Anvendelsen af cookies gør det muligt for Microsoft og deres partner-hjemmesider at vise annoncer på basis af tidligere besøg på vores eller andre hjemmesider på internettet. De oplysninger, der genereres ved hjælp af cookies, sendes af Microsoft til en server i USA og opbevares der med henblik på evaluering. Med hensyn til overførsel af personoplysninger til USA eller eventuelle andre lande, som ifølge Europa-Kommissionen ikke tilbyder et passende niveau af beskyttelse, er der implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger eller instrumenter til beskyttelse af registrerede.

Du kan forhindre opbevaringen af cookies ved hjælp af en passende indstilling i din browser (som beskrevet under pkt. 6 ovenfor); vi gør dog opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke vil kunne bruge alle hjemmesidens funktioner i fuldt omfang. Derudover kan du forhindre, at de oplysninger, der genereres ved hjælp af cookies og er relateret til din brug af hjemmesiden, registreres hos Microsoft, og at Microsoft behandler disse oplysninger, ved at deaktivere tilpassede annoncer på Microsofts fravalgsside. Vær opmærksom på, at fravalget i dette tilfælde skal gentages efter en eventuel sletning af alle cookies i din browser eller ved senere brug af en anden browser og/eller profil.

Du finder nærmere oplysninger herom i Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

7.4. dunnhumby Germany GmbH

Denne hjemmeside benytter dunnhumby, en serviceydelse leveret af dunnhumby Germany GmbH, Paul-Lincke-Ufer 39-40, 10999 Berlin (”dunnhumby”). Dunnhumby anvender cookies for at vise reklameannoncer, der er relevante for dig. I den forbindelse tildeles din browser pseudonyme identifikationsnumre (ID’er) med henblik på at undersøge, hvilke annoncer der er blevet vist i din browser, og hvilke annoncer der er blevet åbnet. Anvendelsen af cookies gør det derfor muligt for dunnhumby og deres partner-hjemmesider at vise annoncer på basis af tidligere besøg på vores eller andre hjemmesider på internettet.

Du kan forhindre opbevaringen af cookies ved hjælp af en passende indstilling i din browser (som beskrevet under pkt. 6 ovenfor); vi gør dog opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke vil kunne bruge alle hjemmesidens funktioner i fuldt omfang. Derudover kan du forhindre, at de oplysninger, der genereres ved hjælp af cookies og er relateret til din brug af hjemmesiden, registreres hos dunnhumby, og at dunnhumby behandler disse oplysninger, ved at deaktivere tilpassede annoncer på dunnhumby fravalgsside. Vær opmærksom på, at fravalget i dette tilfælde skal gentages efter en eventuel sletning af alle cookies i din browser eller ved senere brug af en anden browser og/eller profil.

Du finder nærmere oplysninger herom i dunnhumby databeskyttelsesbestemmelser.

7.5. Facebook Pixel

Webstedet bruger remarketing-tags (såkaldte "Facebook-pixels") fra Facebooks sociale netværk, en tjeneste for brugere udenfor USA og Canada af Facebook Ireland Limited, 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland og for alle andre brugere tilbudt af Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA ("Facebook"). Når du besøger vores websted placerer cookies, web-beacons og lignende lagringsteknologier remarketing-tags mellem din browser og en Facebook-server.

Derved modtager Facebook oplysning om, at vores hjemmeside er blevet åbnet fra din IP-adresse. Med hensyn til overførsel af personoplysninger til USA eller eventuelle andre lande, som ifølge Europa-Kommissionen ikke tilbyder et passende niveau af beskyttelse, er der implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger eller instrumenter til beskyttelse af registrerede. Facebook anvender disse oplysninger til at forsyne os med statistiske og anonyme data vedrørende den generelle brug af vores hjemmeside samt effektiviteten af vores Facebook-annoncering (”Facebook Ads”). Hvis du er medlem på Facebook og via din kontos privatlivsindstillinger har givet Facebook tilladelse til det, kan Facebook desuden sammenkæde den information, der er registreret i forbindelse med dit besøg hos os, med din medlemskonto og bruge den til målrettet visning af Facebook Ads.

Du kan til enhver tid se og ændre din Facebook-profils privatlivsindstillinger. Hvis du ikke er Facebook-medlem, kan du forhindre Facebooks databehandling ved at klikke på deaktiverings-knappen for udbyderen ”Facebook” på den under pkt. 7.8 nævnte TRUSTe-hjemmeside. Du kan fortsat forhindre databehandlingen ved at klikke på følgende link: https://www.care.com/da-dk/deactivate-facebook

Hvis du deaktiverer Facebooks databehandling, vil Facebook kun vise generelle Facebook Ads , som ikke vælges ud fra de oplysninger, der er registreret om dig.

Du finder yderligere oplysninger herom i Facebooks datapolitik.

7.6. Monetate

Denne hjemmeside benytter analyse- og personaliseringstjenesten Monetate, en serviceydelse, der tilbydes af Monetate Inc., 311 W 43rd St., New York, NY 10036, USA. Monetate anvender cookies, som gemmes på din computer og sætter os i stand til at analysere din brug af vores hjemmeside og tilrettelægge indholdet ud fra dine behov. De oplysninger, der ved hjælp af cookies genereres om din brug af denne hjemmeside, sendes til en Monetate-server i USA eller EU og opbevares og behandles her på vores vegne. Med hensyn til overførsel af personoplysninger til USA eller eventuelle andre lande, som ifølge Europa-Kommissionen ikke tilbyder et passende niveau af beskyttelse, er der implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger eller instrumenter til beskyttelse af registrerede. Desuden er der for overførsler til USA og andre lande, som i henhold til Europa-Kommissionen ikke råder over et passende niveau af beskyttelse af personoplysninger, aftalt egnede garantier til beskyttelse af de registrerede. Før den videre behandling anonymiseres IP-adressen og erstattes af en generisk, altså en adresse, der ikke kan henføres til en person. En direkte henføring til personer er dermed udelukket. Du kan forhindre opbevaringen af cookies ved hjælp af en passende indstilling i din browsersoftware; vi gør dog opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke vil kunne bruge alle denne hjemmesides funktioner i fuldt omfang. Derudover kan du forhindre, at de oplysninger, der genereres ved hjælp af cookies og er relateret til din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse), registreres hos Monetate og behandles af Monetate ved at klikke her.

Du finder nærmere oplysninger herom i Monetates databeskyttelsesbestemmelser.

7.7. Tealium Tag Management

Denne hjemmeside bruger Tealium Tag Management, et tilbud om administration af hjemmeside-tags, leveret af Tealium Inc., 11095 Torreyana Road, San Diego, CA 92121, USA. Et tag er en kode, som andre i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger nævnte tjenesteudbydere behøver for at udføre en opgave som for eksempel analyse, annoncering eller chat-funktioner. Det gør det muligt for Care.com at implementere, administrere og vedligeholde funktionaliteter på hjemmesiden. Med hensyn til overførsel af personoplysninger til USA eller eventuelle andre lande, som ifølge Europa-Kommissionen ikke tilbyder et passende niveau af beskyttelse, er der implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger eller instrumenter til beskyttelse af registrerede. Tealium Tag behandler hjemmesidebesøgets tidsstempel, hjemmesideåbningens ID, den besøgendes ID og sessionens ID, og derudover varetager det udløsning af andre tags, som igen undertiden registrerer data. Tealium Tag Management tilgår ikke disse data.

Du finder nærmere oplysninger herom i Tealiums databeskyttelsesbestemmelser.

7.8. Fravalg via TRUSTe

Care.com anvender de ovenfor anførte marketingaktiviteter til at gøre brugere opmærksom på sine produkter og serviceydelser. I den forbindelse tages søgemaskinemarketing, partnerprogrammer (affiliate marketing) og remarketing-kampagner i anvendelse. For at styre og optimere disse kampagner anvender vi cookies og forskellige sporingsteknologier. Især remarketing gør det muligt for os målrettet på hjemmesider i vores partnernetværk at ramme de brugere, som allerede har vist interesse for vores tilbud, med interesserelateret annoncering. Visningen af reklamemidler sker i denne sammenhæng på grundlag af en cookie-baseret analyse af den tidligere brugeradfærd.

Hvis du ikke ønsker interesserelateret visning af annoncer, kan du også, i stedet for de ovenfor anførte muligheder for fravalg, foretage fravalg ved hjælp af passende indstillinger på http://preferences-mgr.truste.com/, en side, der samlet viser annoncørers fravalgsmuligheder. Hjemmesiden tilhørende TRUSTe, Inc, 835 Market Street, San Francisco, CA 94103-1905, USA (”TRUSTe”) gør det ved hjælp af frameldingscookies muligt at deaktivere samtlige annoncer på én gang eller som alternativ at foretage indstillingerne enkeltvis for hver annoncør. Vær opmærksom på, at der efter en eventuel sletning af alle cookies i din browser eller ved senere brug af en anden browser og/eller profil igen skal placeres en frameldingscookie.

7.9. Amplitude

Siden bruger Amplitude, et webanalyseværktøj fra Amplitude, Inc., 631 Howard Street, 3. etage, San Francisco, Californien 94105, USA (”Amplitude”). Information omkring dit brug af siden bliver indsamlet via et interface (en såkaldt API), der er kodet ind i siden, og så sendt til Amplitudes servere i USA til opbevaring og analyse. Med hensyn til overførsel af personoplysninger til USA eller eventuelle andre lande, som ifølge Europa-Kommissionen ikke tilbyder et passende niveau af beskyttelse, er der implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger eller instrumenter til beskyttelse af registrerede.

Amplitude bruger informationen til at analysere dit brug af siden, selvom du benytter forskellige enheder, og til at generere rapporter om dit sidebrug til os. Behandlingen af denne information finder sted på en sådan måde, at det ikke kan blive tillagt en specific dataenhed uden yderligere information. Denne yderligere information bliver opbevaret seperat og bliver udsat for tekniske og organisatoriske forholdsregler, der sikrer, at det ikke kan blive associeret med en allerede identificeret eller identificerbar person (såkaldt pseudonymisering). We har også konfigureret systemet på en måde så information som IP-adresse og geolokation aldrig når Amplitudes servere. Du kan hindre Amplitudes indhentning og behandling af information ved at klikke her.

Du kan finde mere detaljeret information om emnet i Amplitudes fortrolighedserklæring.

7.10. Google reCAPTCHA

Dette websted bruger Google reCAPTCHA, der er en analysetjeneste leveret af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google reCAPTCHA beskytter webstedet mod svindel og misbrug ved at kontrollere, om de data, der indtastes på webstedet, er fra et menneske eller et automatiseret program. For at gøre dette analyserer reCAPTCHA automatisk de besøgendes adfærd baseret på forskellige karakteristika, så snart de kommer ind på webstedet.

Til brug for analysen evaluerer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks IP-adressen, hvor længe den besøgende har været på hjemmesiden eller musebevægelser foretaget af brugeren). Med hensyn til overførsel af personoplysninger til USA eller eventuelle andre lande, som ifølge Europa-Kommissionen ikke tilbyder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, er der indført passende sikkerhedsforanstaltninger eller værktøjer til beskyttelse af brugernes data.

Du kan finde mere detaljerede oplysninger om dette emne i Googles privatlivspolitik.

7.11. Hotjar

Dette websted bruger Hotjar, en analysetjeneste leveret af Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julians STJ 3141, Malta.

Hotjar bruger cookies, der gemmes på din computer, til at indsamle data, der gør det muligt for os at analysere, hvordan du bruger webstedet. Disse data inkluderer enhedens IP-adresse (registreret under din session og gemt i en anonymiseret form), enhedens skærmstørrelse, enhedstype (unikke enhedsidentifikatorer), browser-oplysninger, geografisk placering (kun land) og det foretrukne sprog, der bruges til at vise vores hjemmeside.

De oplysninger, der opstår i cookies om din brug af webstedet, overføres til en af Hotjars servere i EU og lagres og behandles der. Hotjar gemmer disse oplysninger på egne vegne i en pseudonymiseret brugerprofil. For Hotjar er det kontraktmæssigt forbudt at sælge nogen af de oplysninger, der er indsamlet på vores vegne.

Klik her for at få oplysninger om, hvorledes du kan forhindre indsamlingen af data via cookies, der er relateret til din brug af webstedet (inklusive din IP-adresse) samt til Hotjars behandling af sådanne data, via indstillingerne i din browser.

Du kan finde detaljerede oplysninger om dette emne under sektionen "om Hotjar" på Hotjars supportwebsted.

8. Anvendelse af Facebook Connect

Betruet.des internettjeneste giver dig mulighed for at logge på hjemmesiden med dine eksisterende Facebook-profildata. Til det formål anvender vi tjenesten Facebook Connect, et tilbud fra Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA (”Facebook”). Hvis du vil bruge denne funktion, bliver du først ledt videre til Facebook. Her opfordres du til at logge på med dit brugernavn og din adgangskode. Vi får selvfølgelig ikke dine brugeroplysninger at se. Er du allerede logget på hos Facebook, springes dette trin over. Herefter sendes din e-mailadresse og dine offentlige profiloplysninger (særligt navn, profilbillede, fødselsdata, antal venner, køn, sprog og land) til os, når du bekræfter proceduren med knappen ”Log på med Facebook”. Der sker således ikke en varig sammenkædning af din kundekonto med din konto hos Facebook. Med hensyn til overførsel af personoplysninger til USA eller eventuelle andre lande, som ifølge Europa-Kommissionen ikke tilbyder et passende niveau af beskyttelse, er der implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger eller instrumenter til beskyttelse af registrerede. Retsgrundlaget er GDPR artikel 6, stk. 1, f.), på grundlag af Care.coms legitime interesse i at tilvejebringe en enkel og brugervenlig logon for brugere. Yderligere oplysninger om Facebook Connect og mulighederne for indstillinger til beskyttelse af dit privatliv finder du i Facebooks datapolitik.

9. Nyhedsbreve

På Care.com kan du få oplysninger om vores serviceydelser og særlige rabatter (nyheder om service og tilbud) på produkter og ydelser fra vores samarbejdspartnere (partnertilbud og events).

Til udsendelse af vores nyhedsbreve anvender vi IBM Watson Campaign Automation, en serviceydelse leveret af IBM, International Business Machines Corp., New Orchard Road Armonk, New York 10504, USA (”IBM”). Desuden er der for overførsler til USA og andre lande, som i henhold til Europa-Kommissionen ikke råder over et passende niveau af beskyttelse af personoplysninger, aftalt egnede garantier til beskyttelse af de registrerede. Et samtykke til modtagelse af vores nyhedsbreve kan afgives i forbindelse med registreringen eller i din brugerkontos indstillinger. Retsgrundlaget er GDPR artikel 6, stk. 1, a.).

For at sende vores nyhedsbrev bruger vi også Iterable, en service leveret af Iterable, Inc., 360 3rd Street, Suite 675, San Francisco, CA 94107, USA (“Iterable”). Hvis der i en usædvanlig situation overføres personoplysninger til USA eller andre lande, hvis nogen, som ifølge Europa-Kommissionen ikke tilbyder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, er der implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger eller instrumenter til beskyttelse af registrerede. Vi giver dig en mulighed for at acceptere modtagelse af vores nyhedsbrev mens du registrerer dig på webstedet og inden for indstillingerne på din brugerkonto. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR.

Afbestilling af nyhedsbrevene er selvfølgelig mulig til hver en tid, du finder et link til formålet i hvert nyhedsbrev. Hvis du er logget på Care.com, kan du også afbestille de pågældende nyhedsbreve i privatlivsindstillingerne og præferencerne under Indstillinger/Meddelelser og sikkerhed. Som alternativ kan du også henvende dig til os med brug af de ovennævnte kontaktoplysninger.

Den eneste oplysning, der er obligatorisk for at få tilsendt nyhedsbrevet, er din e-mailadresse. En afgivelse af oplysningerne i forbindelse med ”Nyheder om service og tilbud” samt ”Partnertilbud og events” er frivillig og ikke påkrævet for brugen af Care.com.

10. Offentliggørelse på tredjepartswebsteder

Du kan øge rækkevidden af dine annoncer og få vist dine jobannoncer eller søgeprofiler på tredjeparters sider og blive fundet i søgemaskiner. Hertil kræves dit udtrykkelige samtykke. Hvis du afgiver samtykket, vil billede, fornavn, første bogstav i efternavnet, alder, by, region, beskrivelse af job/hjælper, dato for offentliggørelsen, kategori, timeløn og URL til din profil blive delt med vores samarbejdspartnere. Private kontaktoplysninger som telefonnummer, adresse eller e-mailadresse vil selvfølgelig ikke blive sendt videre. Du finder en liste over samarbejdspartnere på https://www.care.com/da-dk/tredjepart. Med hensyn til overførsel af personoplysninger til USA, som ifølge Europa-Kommissionen ikke tilbyder et passende niveau af beskyttelse, er der implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger eller instrumenter til beskyttelse af registrerede. Også for andre lande, som i henhold til Europa-Kommissionen ikke råder over et passende niveau af beskyttelse af personoplysninger, er der aftalt egnede garantier til beskyttelse af de registrerede i form af standardklausuler vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Du kan altid tilbagekalde samtykket i privatlivsindstillingerne og præferencerne under Indstillinger/Meddelelser og sikkerhed.

11. Synlighed for søgemaskiner

For at øge dine chancer for at finde en hjælpende hånd eller et job, kan udvalgt information tilgås af søgemaskiner, f.eks. Google eller Bing. Søgemaskinerne kan få adgang til oversigtsider (f.eks. Babysittere i København eller Aarhus), der inkluderer billede, fornavn, alder, antal års erfaring, antal verifikationer og certifikater, by, region, uddrag af beskrivelse af job eller hjælper, kategori, timepris og URL til din profil (kontaktoplysninger som e-mailadresse og telefonnummer vises ikke). Disse data er synlige for internetbrugere, der ikke er medlemmer af vores websted eller ikke er logget ind på vores websted. Bemærk, at dette kun gælder for oversigtsider - selve profilen er ikke tilgængelig for søgemaskiner.

Det retlige grundlag for behandling er artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, der er baseret på vores legitime interesser i at øge chancerne for brugere til at finde et match uden for vores platform og lede internetbrugere til vores websted, som kan resultere i medlemskab. Denne funktion er ikke nødvendig for brug af webstedet. Du kan deaktivere offentlig synlighed af dine oplysninger på oversigtsiderne via dine indstillinger og fortroligheder på webstedet under Indstillinger / Meddelelser og sikkerhed. Bemærk, at det kan tage et par timer eller dage, før søgemaskinerne behandler denne ændring på deres websteder. Vi kan ikke påvirke tidsrammen, når søgemaskiner indleder scanninger for at behandle ændringer. Alternativt kan du kontakte søgemaskinen direkte og bede om fjernelse af dine data.

12. Identitetskontroller

Vi tillader brugere at registrere sig hos os for at verificere deres personlige data. For at gøre dette, og for at kunne opnå et ”Verificeret” badge på vores hjemmeside, kan registrerede brugere få deres e-mailadresser og telefonnumre verificeret. Til det formål sender vi telefonnummeret til tjenesteudbyderen Nexmo Inc., 217 Second Street, 4th Floor, San Francisco, California 94105, USA (”Nexmo”. For de tilfælde, hvor personoplysninger sendes til USA og andre lande, som i henhold til Europa-Kommissionen ikke råder over et passende niveau af beskyttelse af personoplysninger, er der aftalt egnede garantier til beskyttelse af de registrerede i form af standardklausuler vedrørende beskyttelse af personoplysninger. Retsgrundlaget er GDPR artikel 6, stk. 1, f.), på grundlag af Care.coms legitime interesse i at tilvejebringe en funktion for særligt troværdige profiler, navnlig til beskyttelse af personer, der modtager pasning og pleje. Dataregistreringens formål og omfang samt vores tjenesteudbyders videre behandling og brug af oplysningerne samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder i den forbindelse til beskyttelse af dit privatliv fremgår af Nexmos erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

Der kan også udføres identitetskontroller ved hjælp af det sociale netværk Facebooks funktion Facebook Connect. Nærmere oplysninger herom finder du under pkt. 8.

13. Spørgeundersøgelser og konkurrencer

Når du deltager i en af vores spørgeundersøgelser, anvender vi dine oplysninger til markeds- og opinionsforskning. Vi anvender principielt oplysningerne i anonymiseret form til interne formål. Hvis spørgeundersøgelser i enkeltvise undtagelsestilfælde ikke gennemføres anonymt, registreres personoplysningerne udelukkende med dit samtykke.

I forbindelse med konkurrencer anvender vi dine oplysninger til underretning om vinderpræmier. Detaljerede oplysninger finder du eventuelt i betingelserne for deltagelse i den enkelte konkurrence. Du kan altid afvise anvendelsen af oplysninger til spørgeundersøgelser og konkurrencer helt eller til bestemte aktiviteter uden at blive opkrævet andet herfor end forsendelsesomkostningerne efter grundtarifferne. Hertil er en meddelelse i tekstform til de ovennævnte kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, brev) tilstrækkelig. Ved anonyme spørgeundersøgelser finder GDPR ikke anvendelse, og ved undtagelsesvise personoplysninger er retsgrundlaget ovennævnte samtykke i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, a.). En afgivelse af oplysningerne i forbindelse med spørgeundersøgelser eller konkurrencer er frivillig og ikke påkrævet for brugen af Care.com.

14. Facebook fan page

Vi har adgang til data relateret til vores fan-side fra Facebook såsom besøgstal, navne på følgere, interaktioner som likes og kommentarer samt statistik over demografi og anden information. For mere information om arten og omfanget af disse statistikker, besøg da venligst sektionen Facebook Page Statistics. For yderligere information om Facebooks ansvar henvises til Facebook Side Insights Supplement. Retsgrundlaget for behandlingen af sådanne data findes i Art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR som er baseret på vores legitime interesser.

Vi har ingen kontrol over de data, der behandles af Facebook for hvilken det påtager sig ansvar i overensstemmelse med dets brugsbetingelser. Bemærk, at når du besøger en Facebook-side, overføres data om din brug til Facebook. Facebook behandler disse data for at producere detaljerede statistikker for sine egne markedsundersøgelser og reklameformål, over hvilke vi ikke har nogen kontrol. Flere oplysninger om Facebooks dataindsamling samt behandling deraf findes i deres politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Med hensyn til overførsel af personoplysninger til USA eller eventuelle andre lande, som ifølge Europa-Kommissionen ikke tilbyder et passende niveau af beskyttelse, er der implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger eller instrumenter til beskyttelse af registrerede.

For så vidt som vi modtager dine personlige oplysninger, når du driver en Facebook fan-side, har du ret til at hævde dine rettigheder som beskrevet i afsnit 15 i denne privatlivspolitik. Hvis du desuden ønsker at gøre dine rettigheder gældende i relation til Facebook, er den nemmeste måde at gøre dette ved at kontakte Facebook direkte, da de kender detaljerne i platformens tekniske drift samt den tilhørende databehandling og de specifikke formål med denne databehandling. Facebook kan hjælpe dig med alle henvendelser, du måtte have om dine rettigheder, og vi er glade for at kunne hjælpe, så vidt det er muligt, med at videresende din anmodning til Facebook.

15. Dine rettigheder

På opfordring oplyser vi dig om, hvorvidt oplysninger om dig og i givet fald hvilke der opbevares hos os. Såfremt de lovmæssige forudsætninger er til stede, har du desuden ret til berigtigelse, begrænsning af behandlingen eller sletning af oplysningerne. Du har også ret til at modtage de oplysninger om dig, som du har afgivet til os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format fra os. For at gøre disse rettigheder gældende bedes du henvende dig til os med brug af ovennævnte kontaktoplysninger eller ved at benytte vores webformular. Det gælder også, hvis du ønsker at modtage kopier af sikkerhedsforanstaltninger som dokumentation for et passende niveau for beskyttelse af personoplysninger eller som helhed eller for enkelte aktiviteter vil afvise behandlingen af dine oplysninger i henhold til denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

Du kan også foretage rettelser af dine personoplysninger direkte på Care.com under Data og indstillinger.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, du tidligere har givet os. Konsekvensen heraf er, at vi ikke længere behandler dine data i forhold til dette samtykke i fremtiden. Tilbagekaldelsen af samtykket påvirker ikke lovligheden af den behandling, der udføres på grundlag af samtykke til ophævelsen.

Hvis vi behandler dine data på grundlag af legitime interesser, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data til enhver tid af årsager i henhold til din specifikke situation. Hvis du protesterer mod databehandling til direkte markedsføring, har du en generel indsigelsesret, som vi vil gennemføre uden at kræve, at du angiver dine bevæggrunde for indsigelse.

Hvis du ønsker at udøve din ret til tilbagekaldelse eller indsigelse, skal du blot sende en uformel besked til de kontaktoplysninger, der er angivet ovenfor.


Endelig har du en klageret hos den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelse, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af personoplysningerne om dig er i strid med databeskyttelseslovgivningen. Du kan gøre denne ret gældende hos en tilsynsmyndighed i medlemsstaten for dit opholdssted, din arbejdsplads eller stedet for den formodede overtrædelse. I Berlin, hvor Care.com har sæde, er den kompetente tilsynsmyndighed: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin.

16. Ændringer af erklæringen om beskyttelse af personoplysninger

Vi forbeholder os retten til at ændre denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Den aktuelle version kan altid hentes på https://www.care.com/da-dk/fortrolighedspolitik.Ajourført: Juli 2023
Care.com Europe GmbH | Berlin | Germany