Vores Handelsbetingelser

Dette er de almindelige forretningsbetingelser gældende for: https://www.care.com/da-dk – i det efterfølgende benævnt "hjemmeside", "Care.com Europe" og "Care.com/da-dk" og repræsenteret ved ejeren "Care.com Europe GmbH".

§1 Anvendelsesområde

(1) Nedenstående almindelige forretningsbetingelser regulerer kontraktforholdet mellem Care.com Europe GmbH og de forbrugere og erhvervsdrivende, der gør brug af Care.com Europe GmbH's internettilbud ("medlemmer", "brugere").

(2) Ved "medlemmerne" skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse ("tilbydende part"), og medlemmer, der søger en ydelse ("søgende part").

(3) I disse forretningsbetingelser defineres "forbrugere" i henhold til § 13 i den tyske civillovbog (BGB) som fysiske personer, der indtræder i et forretningsforhold med Care.com Europe GmbH, uden at dette kan sættes i forbindelse med deres erhvervsvirksomhed. I disse forretningsbetingelser defineres "erhvervsdrivende" i henhold til § 14 i den tyske civillovbog (BGB) som fysiske og juridiske personer eller personselskaber med retsevne, der i forbindelse udøvelsen af deres erhvervsvirksomhed indtræder i et forretningsforhold med Care.com Europe GmbH.

(4) Det er udelukkende disse almindelige forretningsbetingelser, der finder anvendelse på alle brugere. Dette gælder også, hvis brugen eller adgangen sker uden for Forbundsrepublikken Tyskland. Hvis brugerne råder over forretningsbetingelser med en anden ordlyd, har disse ingen gyldighed – heller ikke hvis Care.com Europe GmbH i det enkelte tilfælde ikke modsiger disse betingelser.

§1a Firmalicenser

(1) Der kræves en firmalicens, når den "søgende part" og/eller den "tilbydende part" er en erhvervsdrivende.

(2) Der kræves ligeledes en firmalicens, når en bruger ønsker at kontakte en "søgende part" og/eller den "tilbydende part" som erhvervsdrivende.

(3) At registrere sig på Care.com Europe GmbH som virksomhed uden den påkrævede virksomhedslicens er ikke tilladt. En sådan licens kan ikke indhentes via en normal tilmeldelse. Det kræver, at man kontakter Care.com Europe GmbH via: mcimprint-en@care.com. En virksomhedslicens gives efter individuel autorisation og Care.com Europe GmbH forholder sig retten til at afvise anmodningen om en firmalicens uden at skulle fremsætte årsagerne hertil.

(4) I tilfælde af overtrædelser aftaler parterne en bøde i henhold til de givne forudsætninger og i henhold til § 4, stk. (5).

§2 Aftaleindgåelse

(1) Adgangen til at gøre brug af Care.com/da-dk-tjenesten forudsætter en registrering.

(2) Kun myndige fysiske personer kan registrere sig.

(3) Ved at registrere sig accepterer brugeren nærværende almindelige forretningsbetingelser. Med registreringen opstår der et kontraktforhold mellem Care.com/da-dk og den registrerede bruger. Dette forhold er underlagt bestemmelserne i disse almindelige forretningsbetingelser.

(4) Ved bestilling af en betalingstjeneste indgår den registrerede bruger endnu et kontraktforhold med Care.com/da-dk, som står uden forbindelse til registreringen. Forud for indgåelsen af dette kontraktforhold meddeles brugeren om den pågældende betalingstjeneste og betalingsbetingelserne. Kontraktforholdet opstår ved ordrebekræftelsen og bekræftelsen af betalingsforpligtelsen, hvilket sker ved brugerens klik.

§3 Beskrivelse af omfanget af ydelserne / Ophør af bestilte Premium ydelser.

(1) Care.com Europe GmbH driver en hjemmeside, hvor både arbejdsgivere og jobsøgende, der er registreret på følgende portaler, kan findes:

 • www.care.com (Registreret som Care.com, Inc., 816 Congress Avenue, Suite 800, Austin, Texas 78701 USA)
 • www.betreut.de (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.betreut.at (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/de-ch (Registreret som Care.com Switzerland AG, Konstanzerstrasse 60, 8274 Tägerwilen)
 • www.care.com/en-gb (Registreret som Care.com Europe LTD., Suite 4, 7th Floor, 50 Broadway, London SW1H 0DB)
 • www.care.com/en-ca (Registreret som CareZen Family Solutions, Inc. 20th Floor, 250 Howe Street, Vancouver, BC V6C 3R8 Canada)
 • www.care.com/en-au (Registreret som Care.com Australia Pty Ltd, PO Box 629, North Sydney NSW 2059)
 • www.care.com/en-nz (Registreret som Care.com Australia Pty Ltd, PO Box 629, North Sydney NSW 2059)
 • www.care.com/en-ie (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fr-fr (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/es-es (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fr-be (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/nl-be (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/nl-nl (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/sv-se (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fi-fi (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/da-dk (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)
 • www.care.com/no-no (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 17, 10245 Berlin)

De registrerede service-udøvere listet ovenfor opbevarer profildata om service-arbejdsgivere og service-arbejdstagere centralt for kunne muliggøre søgning og matching af services.

(2) Alle tjenesteudbydere og brugere, der søger tjenester, kan i første omgang registrere sig gratis og anvende portalen i begrænset omfang (brugere, der søger tjenester, skal abonnere specifikt på en betalt premiumtjeneste for at kunne kontakte tjenesteudbydere). Betreut.de forbeholder sig ret til at variere det begrænsede anvendelsesområde for disse gratis registreringer afhængigt af stedet og tidspunktet for registreringen.

(3) Derudover er det muligt at tilmelde sig til premium-tjenester, som der opkræves et gebyr for. Omfanget og varigheden af disse tillægstjenester bestemmes af det tilbud, der gælder på bookingtidspunktet. Hvis den betalte tjeneste ophører, ophører disse betalte tjenester også. Derfor er det f.eks. ikke længere muligt at se de kontaktdata og e-mails, der findes i postboksen.

(4) Forudsat Care.com Europe GmbH tilbyder Premium-ydelser, hvor anvendelsen ikke er betinget tidsmæssigt, men derimod består af et betalt antal enheder (især såkaldte credits/point/poletter), forfalder retten til at gøre krav på disse enheder ved enden af det tredje kalenderår efter købet af dem.

(5) Care.com afgiver ingen garanti for, at der indenfor aftalens løbetid bliver skabt en vellykket kontakt.

§4 Gratis basismedlemskab/betalingsbaserede premium-tjenester/virksomhedslicenser

(1) Det kræver registrering at bruge Care.com. Ved at registrere sig på Care.com bliver servicesøgeren eller serviceudbyderen i første omgang gratis medlem.

(2) Ved at vælge en betalt premium-tjeneste (f.eks. premium-medlemskab) kan omfanget af ydelser udvides af hhv. den ”servicesøgende” eller ”serviceudbyderen”. Hvis brugeren ønsker at gøre brug af en betalingsbaseret ydelse, bliver brugeren informeret om betalingsforpligtelsen på forhånd. Brugeren oplyses især om det yderligere omfang af ydelser, omkostningerne herfor og betalingsmåden. Ved at trykke på knappen ”Bestil mod betaling” accepteres dette af brugeren.

(3) Operatøren forbeholder sig retten til at beregne forskellige betalingsmodeller for forskellige bookingtider og brugergrupper og i særdeleshed for forskellige brugsperioder, samt at tilbyde forskelligt omfang af ydelser. Care.com forbeholder sig også retten til ikke at gøre de forskellige løbetidsmodeller tilgængelige til enhver tid og/eller ikke for alle kundegrupper.

(4) For virksomhedsejere, der er ”servicesøgende” og ”serviceydere”, eller virksomhedsejere, som gerne vil kontakte ”servicesøgende” og/eller ”serviceydere”, kræves der en udtrykkelig tilmelding til virksomhedslicensen (se § 1a).

(5) En strafbar overtrædelse af reglerne i stk. (4) giver Care.com Europe GmbH ret til at kræve en konventionalbod på 100,00 € fra den respektive bruger, såfremt denne er virksomhedsejer, for det første tilfælde af krænkelse og en konventionalbod på 500,00 € for hvert yderligere tilfælde. Håndhævelsen af et erstatningskrav forbliver upåvirket af dette, hvorved eventuelle ifaldne konventionalbøder da skal modregnes.

§5 Kontraktperiode, stiltiende kontraktfornyelse

(1) Brugeren kan vælge imellem forskellige løbetider (f.eks. 1 måned, 3 måneder, 6 måneder, 12 måneder).

(2) Efter den oprindelige kontraktperiode er udløbet, forlænges kontraktforholdet stiltiende på ubestemt tid. For at afslutte dette kræves der derfor en udtrykkelig opsigelse.

§6 Betalingsbetingelser, forfaldsdato

(1) Betalingsintervallet ved indgåelse af en betalingsbaseret tjeneste svarer i første omgang til den af ​​brugeren valgte kontraktperiode.

(2) En påløbende betaling skal betales forud til Care.com uden fradrag (= forfaldsdato). Behandlingen foregår via en betalingstjenesteudbyder, og omkostninger til denne afholdes af Care.com.

(3) I tilfælde af stiltiende forlængelse af kontrakten på ubestemt tid bibeholdes det oprindelige betalingsinterval. Det betyder, at brugeren i første omgang fortsat vil blive faktureret for en brugerbetaling på det beløb, der er aftalt for den oprindeligt valgte kontraktperiode. Eventuelle rabatter, værdibeviser eller andre prisnedsættelser, der var gældende ved aftalens indgåelse, vil ikke blive taget i betragtning igen for at reducere prisen. Uddybning: En premium-tjeneste med en oprindelig minimumskontraktperiode på 1 måned vil fortsat blive opkrævet forud med 1-måneds intervaller. Med en oprindelig løbetid på 3 måneder vil 3 måneder blive debiteret forud også efter en stiltiende kontraktforlængelse, og ved en årspakke vil beløbet for en årspakke tilsvarende blive debiteret. opsigelse i den ubestemte kontraktperiode ydes en forholdsmæssig refusion efter reglerne i §7.

(4) Ved at tilmelde sig en premium-tjeneste og give de til betalingsprocessen nødvendige oplysninger giver brugeren operatøren tilladelse til at opkræve det pågældende beløb.

§7 Opsigelse

(1) Brugere af de betalingsbaserede premium-tjenester kan opsige den betalingsbaserede tjeneste for første gang ved udgangen af ​​den aftalte oprindelige kontraktperiode. Efterfølgende, dvs. hvis den betalingsbasereden premium-tjeneste er blevet forlænget på ubestemt tid, kan premium-tjenester opsiges ordinært som følger:

 • Brugere, hvis resterende løbetid, der er betalt forud i henhold til § 6, stk. 3, er mindre end eller lig med 1 måned, kan til enhver tid opsige tjenesten ved udløbet af denne resterende løbetid.
 • Brugere, hvis resterende løbetid, der er betalt forud i henhold til § 6, stk. 3, er mere end 1 måned, kan til enhver tid opsige tjenesten med 1 måneds varsel.

Medlemskabet fortsætter herefter som et basismedlemskab, medmindre dette også udtrykkeligt opsiges.

(2) Basismedlemmer er til enhver tid berettiget til at opsige deres medlemskab.

(3) Opsigelsen hhv. ophørserklæring kan ske skriftligt pr. post, e-mail eller telefon uden angivelse af grund. Hvis du kun benytter det gratis basismedlemskab, har du samtidig mulighed for helt og personligt at deaktivere det i indstillingerne på brugerkontoen. For at din opsigelse kan registreres, skal kundens fulde navn, angivne e-mailadresse og postadresse oplyses. Ved opsigelse over telefonen kræves en telefonadgangskode.

(4) Care.com kan til enhver tid opsige kontrakten efter eget skøn, med eller uden forudgående varsel og uden at angive nogen grund. Care.com forbeholder sig endvidere retten til at fjerne profiler og/eller ethvert indhold, der er opslået på hjemmesiden af brugeren. Hvis Care.com opsiger brugerens registrering og/eller fjerner brugerens profiler eller offentliggjorte indhold, har Care.com ingen forpligtelse til at informere brugeren om dette, ej heller om årsagen til opsigelsen eller fjernelsen.

(5) Såfremt en brugers adgang spærres på grund af strafbar misligholdelse, og/eller kontraktforholdet bringes til ophør, skal brugeren betale erstatning for den resterende kontraktperiode svarende til den aftalte betaling fratrukket de sparede omkostninger, dog mindst et beløb på 25 euro. Størrelsen af ​​de sparede omkostninger fastsættes til et fast beløb på 10 % af betalingen. Det er op til begge kontraherende parter at bevise, at skaden og/eller de sparede omkostninger faktisk er højere eller lavere.

(6) Efter ophør af kontraktforholdet vil alle brugerens data blive slettet af Care.com, medmindre dette strider imod lovmæssige eller kontraktmæssige opbevaringsperioder.

(7) Efter ethvert ophør af enhver individuel brug af Care.com’s services forbeholder Care.com sig retten til at sende information om dette til andre registrerede brugere, som Care.com antager har været i kontakt med brugeren. Beslutningen for Care.com om at afslutte brugerens registrering og/eller at underrette andre brugere, som Care.com antager, at brugeren var i kontakt med, indebærer eller antyder ikke, at Care.com fremsætter udtalelser om brugerens individuelle karakter, generelle omdømme, personlige karakteristika eller livsstil.

§8 Tilmelding

(1) Brugeren erklærer endvidere, at han/hun – og så vidt han/hun ved heller ingen medlemmer af hans/hendes husholdning – ikke er tidligere straffet for en forsætlig lovovertrædelse, som bragte tredjeparters sikkerhed i fare, navnlig ikke for en lovovertrædelse af den seksuelle selvbestemmelsesret (§§ 174 ff. i den tyske straffelov (StGB), en lovovertrædelse, der var rettet mod personers liv (§§ 211 ff. StGB), en lovovertrædelse, der var rettet mod personers legeme (§ 223 ff. StGB), en lovovertrædelse mod den personlige frihed (§§ 232 ff. StGB), tyveri og underslæb (§§ 242 ff. StGB), røveri og afpresning (§§ 249 ff. StGB) eller stofmisbrug.

(2) En brugerkonto er udelukkende til egen og personlig brug, og en bruger er ikke berettiget til at give tredjeparter lov til at bruge kontoen. En bruger må ikke overdrage sin konto til tredjeparter.

(3) Brugerne er forpligtede til ikke forsætligt eller svigagtigt at give forkerte oplysninger i deres profil og andre steder på portalen. Sådanne oplysninger kan medføre anlæggelse af et civilt søgsmål. Ejeren forbeholder endvidere retten til i et sådant tilfælde at ophæve det eksisterende kontraktforhold med øjeblikkelig virkning.

§9 Care.com/da-dk's ansvar

(1) Care.com/da-dk fralægger sig ethvert ansvar for indholdet i og rigtigheden af oplysningerne i brugernes registrerings- og profildata og andet indhold genereret af brugerne. Care.com/da-dk hæfter endvidere ikke for eventuelt misbrug af oplysningerne.

(2) Aftalen vedrørende den søgte eller tilbudte tjenesteydelse gælder udelukkende mellem de brugere, der benytter ydelsen. Care.com/da-dk påtager sig derfor intet ansvar for de deltagende brugeres tjenesteydelser. På samme måde skal alle henvendelser vedrørende relationen mellem den søgende og tilbydende part, inklusive de tjenester, en søgende har modtaget, eller de betalinger, som er forfaldet til betaling til en tilbydende, uden undtagelse rettes direkte til den pågældende part. Care.com/da-dk kan ikke holdes til ansvar for dette og afviser hermed udtrykkeligt ethvert eventuelt erstatningskrav, herunder fordringer, ydelser, direkte eller indirekte beskadigelser af enhver art, bevidste eller ubevidste, formodede eller uformodede, åbenlagte eller ej, uanset deres form i forbindelse med den pågældende henvendelse.

(3) Care.com Europe hæfter kun for krænkelse af liv, legeme eller helbred i tilfælde af en undladelse fra Care.com Europes side eller en fejl eller undladelse begået af en lovlig repræsentant eller en agent for Care.com Europe. Care.com Europe hæfter kun for andre skader i tilfælde af en undladelse fra Care.com Europes side eller en fejl eller undladelse begået af en lovlig repræsentant eller en agent for Care.com Europe – så vidt disse ikke skyldes en krænkelse af de kontraktlige forpligtelser (de forpligtelser, der danner grundlaget for kontraktens gennemførelse, og som, kontraktparterne må forudsætte, bliver overholdt).

(4) Krav om skadeserstatning er begrænset til forudsigelige, kontrakttypiske skader med undtagelse af de tilfælde, der er anført i stk. (3). Dette krav udgør i tilfælde af restance højst 5 % af ordreværdien.

(5) Krav om skadeserstatning som følge af krænkelse af liv, legeme eller helbred eller frihed har en forældelsesfrist på 30 år. Andre krav har en forældelsesfrist på 1 år, hvorved forældelsen gælder fra udløbet af det år, hvor kravet opstod, og fordringshaver blev eller uden grov uagtsomhed kunne forventes at blive bekendt med de faktiske omstændigheder og skyldneren som person (§ 199, stk.1, i BGB).

(6) Ejeren hæfter ikke for tredjeparters uvedkommende adgang til personlige brugeroplysninger (f.eks. som følge af "hacker-aktivitet" i databasen). Ejeren hæfter heller ikke for tredjeparters misbrug af brugernes oplysninger, som brugerne selv har givet tredjeparter adgang til.

(7) Ejeren forbeholder sig retten til – forpligter sig dog ikke til – at kontrollere overensstemmelsen med love og bestemmelser for indholdet i en tekst skrevet af en bruger og uploadede filer (billeder, videoer) og i givet fald helt eller delvist at slette indholdet.

§10 Care.com/da-dk´s tilgængelighed

Set over et år har Care.com/da-dk en tilgængelighed på 97 %. Tilgængelighed henviser i den henseende til forholdet mellem den reelle tid (RT) og den nominelle tid (NT): Tilgængelighed(%) =(RT / NT) *100. Den reelle tid (RT) er det tidsrum, hvor der reelt er adgang til Care.com/da-dk´s datacenters system på routerudgangen. Den reelle tid omfatter ikke vedligeholdelsestid, der er nødvendig for systemets vedligeholdelse, og afbrydelser af hensyn til offline-sikringer inden for passende rammer (industriel standard) og afbrydelser som følge af force majeure og andre årsager, der ikke kan føres tilbage på Care.com/da-dk´s forsæt eller grove uagtsomhed.

§11 Brugerens ansvar og forpligtelser

(1) Brugeren er eneansvarlig for indholdet i sin registrering og således for de oplysninger, brugeren giver. Care.com/da-dk bærer intet ansvar for krav i forbindelse med forkerte, upassende eller ufuldstændige oplysninger, der er stillet til rådighed af brugeren. Brugeren forsikrer, at de oplysninger, han/hun har givet på Care.com/da-dk, er i overensstemmelse med sandheden. Brugeren forsikrer endvidere, at han/hun ikke bruger oplysninger givet af tredjeparter til andre kommercielle formål, herunder reklamemæssige formål, som går ud over platformens formål. Uden begrænsning af ovenstående erklærer brugeren, at han/hun har ret til at offentliggøre de pågældende oplysninger på hjemmesiden, herunder og uden undtagelse at brugeren er i besiddelse af godkendelsen eller tilladelsen fra forældre eller formyndere til at offentliggøre indholdet.

(2) Brugeren har ret til og giver hermed Care.com/da-dk og alle de selskaber, partnervirksomheder, licenstagere og efterfølgere, der står i forbindelse med Care.com/da-dk, midlertidigt, ikke-eksklusivt, vederlagsfrit og globalt ret til at bruge, kopiere, anvende, offentliggøre, reproducere, tilpasse, ændre i og udbrede det indhold, som er stillet til rådighed af brugerne på hjemmesiden. Brugeren erklærer, at han/hun ikke krænker tredjeparters rettigheder eller overtræder disse som følge af det offentliggjorte indhold og Care.com/da-dk´s brug heraf.

(3) Brugeren forstår og accepterer, at Care.com/da-dk efter rimelig vurdering har ret til at kontrollere alt indhold offentliggjort af brugeren, helt eller delvist, og/eller at slette dette enten midlertidigt eller endegyldigt, navnlig hvis indholdet efter Care.com/da-dk´s vurdering udgør en overtrædelse af nærværende almindelige forretningsbetingelser eller ikke er passende, dvs. er ærekrænkende eller ulovligt, eller på anden vis krænker tredjeparters rettigheder eller sikkerhed.

(4) Brugeren forpligter sig til fritage Care.com Europe for ethvert ansvar i forbindelse med klager, skader, tab eller fordringer som følge af brugerens strafbare, ukorrekte registrering og/eller brug af tjenesten. Dette gælder navnlig for de rimelige omkostninger til et korrekt forsvar.

(5) Brugeren forpligter sig til at behandle e-mails og andre meddelelser fortroligt og kun at stille dem til rådighed for tredjeparter efter en udtrykkelig forhåndstilladelse fra afsenderen. Dette gælder også for navne, telefon- og faxnumre, adresseoplysninger, e-mail-adresser og URL-adresser.

(6) Brugeren forpligter sig til ikke at misbruge tjenesten, navnlig ikke at udbrede nedsættende, stødende eller på anden vis retsstridigt materiale eller sådanne oplysninger om Care.com/da-dk. Dette gælder navnlig pornografisk, racistisk indhold, indhold, der opfordrer til had, eller lignende indhold. Brugeren forpligter sig til ikke at bruge Care.com/da-dk med det formål at true, genere andre brugere eller krænke tredjeparters rettigheder.

Brugeren forpligter sig til ikke at anvende programmer, software, scripts eller andre hjælpemidler i forbindelse med brugen af tjenesten, som kan indskrænke eller begrænse Care.com/da-dk´s funktionalitet eller tilgængelighed. Brugeren må ikke ændre, overskrive, slette eller på anden vis manipulere indhold offentliggjort af Care.com/da-dk. Brugeren forpligter sig til ikke skabe sig adgang til systemmeddelelser og e-mails, der er stilet til andre brugere eller at forsøge på dette. Brugeren forpligter sig til ikke at offentliggøre eller udsende e-mails eller kædebreve eller tilbud på varer eller ydelser, der ikke direkte kan relatere til Care.com/da-dk´s formål.

Uden begrænsning af ovenstående skal brugerens anvendelse af Care.com Europes hjemmeside og/eller tjeneste, navnlig det indhold, brugeren har offentliggjort, være i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser.

(7) Hvis en af de ovenstående forpligtelser ikke bliver overholdt, har Care.com/da-dk ret til at opsige kontrakten, og dette kan have civil- og strafferetlige konsekvenser for brugeren. Care.com/da-dk forbeholder sig udtrykkeligt retten til at udelukke brugeren fra platformen, hvis han/hun ved registreringen eller på et senere tidspunkt overtræder disse bestemmelser.

(8) Brugeren forpligter sig til at informere sig om de lovmæssige bestemmelser, der gælder for levering af og godtgørelse for familie- og husholdningsrelaterede tjenester (f.eks. hos en skatterådgiver, sygekasser, pensionsforsikringer eller erhvervsfællesskab), og at tage højde for disse. Care.com Europe hjælper gerne videre i den henseende og tager således udtrykkeligt afstand fra sort arbejde.

§12 Inddragelse af tredjeparter

Care.com/da-dk er berettiget til at bestille tredjeparter til at udføre dele af eller hele viften af tjenester.

§13 Værneting, gældende lov; ugyldighedsbestemmelse

Det juridiske værneting i tilfælde af tvister med kunder, der ikke er forbrugere, ikke er juridiske personer i henhold til offentlig ret og ikke er særlige aktiver i henhold til offentlig ret, er udbyderens domicil. For alle kunder gælder dette for tvister, der opstår som følge af eller relateret til ordren, ligesom når kunden, efter transaktionen af kontrakten, skifter hans/hendes faste eller midlertidige bopæl i et anden land end Fobundsrepublikken Tyskland eller når kundens faste eller midligertidige bopæl, i tilfælge af en klage, er ukendt.

§14 Bestemmelser om fortrydelsesret

Følgende fortrydelsesrettigheder gælder for forbrugeren:

Du har retten til, inden for 14 dage, at fortyde denne kontrakt uden angivelse af grund.

Fortrydelses fristen løber i 14 dage, fra den dag kontrakten bliver indgået.

For at at du kan benytte dig af fortrydelsesretten, skal du kontakte os under

Care.com Europe GmbH
Rotherstr. 17
10245 Berlin
Tyskland

Tel: 08 0253 627
Fax: +49 30 29 36 38 99
E-Mail: mcimprint-en@care.com

og give en klar redegørelse (f.eks via Post brev, Fax eller Email) for din beslutning, hvorfor du ønsker at fotryde kontrakten. Du kan bruge det vedhæftede fortrydelsesformular, som et eksempel, hvilket dog ikke er et krav.

For at sikre fortrydelsesretten rækker det, at du meddeler os omkring udøvelse af denne før fortrydelsesfristen udløber.

Følger af fortrydelsen

I tilfælde af at du fortyder denne kontrakt, skal vi tilbageføre alle betalinger du har overført til os. Dertil gælder inklusive lerveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, som du har fået fordi du har valgt andre leveringsformer end den billigere standart løsning som vi anbefaler), som du omgående vil få tilbage eller senest 14 dage fra den dag, hvor din meddelelse om fortrydelse af denne kontrakt indgik hos os.

For denne tilbagebetaling vil vi benytte samme betalingsmetode, som du brugte ved den oprindelige transaktion, med mindre at andet udtrykkeligt er blevet aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil der tilfalde dig ekstra opkrævninger ved denne tilbagebetaling.

Hvis du har efterspurgt, at vores service skal begynde under fortrydelsesfristen, skal du betale et rimeligt beløb til os, der dækker over indkomsten du har måttet fået indtil det tidspunkt, hvor du har indgået fortrydelsen af denne kontrakt. Dette gælder i henhold til det udbudsmateriale der er tilknyttet servicen og som er indgået i kontrakten.

--- Vedhæftet skablon til fortrydelsesmormularen ---

Skablon- fortrydelsesformular

(Ønsker du at annullere kontrakten, beder vi dig udfylde dette formular og sende det tilbage til os.)

- Til
Care.com Europe GmbH
Rotherstr. 17
10245 Berlin
Tyskland
Fax: +49 30 29 36 38 99
E-Mail: mcimprint-en@care.com

- Hermed annullerer jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgået kontrakt ved købet af følgende produkt (*)/ levering af følgende tjenesteydelse (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Navn af forbrugeren

- Andressen af forbrugeren

- Underskrift af forbrugeren (kun ved meddelelse via papir)

- Dato

______________

(*) Ikke relevant overstreges.

Status: 13. marts 2023