Vores Handelsbetingelser

Dette er de almindelige forretningsbetingelser gældende for: https://www.care.com/da-dk – i det efterfølgende benævnt "hjemmeside", "Care.com Europe" og "Care.com/da-dk" og repræsenteret ved ejeren "Care.com Europe GmbH".

§1 Anvendelsesområde

(1) Nedenstående almindelige forretningsbetingelser regulerer kontraktforholdet mellem Care.com Europe GmbH og de forbrugere og erhvervsdrivende, der gør brug af Care.com Europe GmbH's internettilbud ("medlemmer", "brugere").

(2) Ved "medlemmerne" skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse ("tilbydende part"), og medlemmer, der søger en ydelse ("søgende part").

(3) I disse forretningsbetingelser defineres "forbrugere" i henhold til § 13 i den tyske civillovbog (BGB) som fysiske personer, der indtræder i et forretningsforhold med Care.com Europe GmbH, uden at dette kan sættes i forbindelse med deres erhvervsvirksomhed. I disse forretningsbetingelser defineres "erhvervsdrivende" i henhold til § 14 i den tyske civillovbog (BGB) som fysiske og juridiske personer eller personselskaber med retsevne, der i forbindelse udøvelsen af deres erhvervsvirksomhed indtræder i et forretningsforhold med Care.com Europe GmbH.

(4) Det er udelukkende disse almindelige forretningsbetingelser, der finder anvendelse på alle brugere. Dette gælder også, hvis brugen eller adgangen sker uden for Forbundsrepublikken Tyskland. Hvis brugerne råder over forretningsbetingelser med en anden ordlyd, har disse ingen gyldighed – heller ikke hvis Care.com Europe GmbH i det enkelte tilfælde ikke modsiger disse betingelser.

§1a Firmalicenser

(1) Der kræves en firmalicens, når den "søgende part" og/eller den "tilbydende part" er en erhvervsdrivende.

(2) Der kræves ligeledes en firmalicens, når en bruger ønsker at kontakte en "søgende part" og/eller den "tilbydende part" som erhvervsdrivende.

(3) At registrere sig på Care.com Europe GmbH som virksomhed uden den påkrævede virksomhedslicens er ikke tilladt. En sådan licens kan ikke indhentes via en normal tilmeldelse. Det kræver, at man kontakter Care.com Europe GmbH via: infoDK@care.com. En virksomhedslicens gives efter individuel autorisation og Care.com Europe GmbH forholder sig retten til at afvise anmodningen om en firmalicens uden at skulle fremsætte årsagerne hertil.

(4) I tilfælde af overtrædelser aftaler parterne en bøde i henhold til de givne forudsætninger og i henhold til § 4, stk. (5).

§2 Aftaleindgåelse

(1) Adgangen til at gøre brug af Care.com/da-dk-tjenesten forudsætter en registrering.

(2) Kun myndige fysiske personer kan registrere sig.

(3) Ved at registrere sig accepterer brugeren nærværende almindelige forretningsbetingelser. Med registreringen opstår der et kontraktforhold mellem Care.com/da-dk og den registrerede bruger. Dette forhold er underlagt bestemmelserne i disse almindelige forretningsbetingelser.

(4) Ved bestilling af en betalingstjeneste indgår den registrerede bruger endnu et kontraktforhold med Care.com/da-dk, som står uden forbindelse til registreringen. Forud for indgåelsen af dette kontraktforhold meddeles brugeren om den pågældende betalingstjeneste og betalingsbetingelserne. Kontraktforholdet opstår ved ordrebekræftelsen og bekræftelsen af betalingsforpligtelsen, hvilket sker ved brugerens klik.

§3 Beskrivelse af omfanget af ydelserne / Ophør af bestilte Premium ydelser.

(1) Care.com Europe GmbH driver en hjemmeside, hvor både arbejdsgivere og jobsøgende, der er registreret på følgende portaler, kan findes:

 • www.care.com (Registreret som Care.com, Inc., 1501 S Mopac Expressway, Barton Skyway One, Suite 340, Austin, TX 78746 USA)
 • www.betreut.de (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.betreut.at (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/de-ch (Registreret som Care.com Switzerland AG, Limmatquai 94, 8001 Zurich)
 • www.care.com/en-gb (Registreret som Care.com Europe LTD., Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire RG7 1NT)
 • www.care.com/en-ca (Registreret som CareZen Family Solutions, Inc. 20th Floor, 250 Howe Street, Vancouver, BC V6C 3R8 Canada)
 • www.care.com/en-au (Registreret som Care.com Australia Pty Ltd, PO Box 629, North Sydney NSW 2059)
 • www.care.com/en-nz (Registreret som Care.com Australia Pty Ltd, PO Box 629, North Sydney NSW 2059)
 • www.care.com/en-ie (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fr-fr (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/es-es (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fr-be (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/nl-be (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/nl-nl (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/sv-se (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/fi-fi (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/da-dk (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)
 • www.care.com/no-no (Registreret som Care.com Europe GmbH, Rotherstr. 19, 10245 Berlin)

De registrerede service-udøvere listet ovenfor opbevarer profildata om service-arbejdsgivere og service-arbejdstagere centralt for kunne muliggøre søgning og matching af services.

(2) Alle jobgivere og jobsøgende kan indledningsvist oprette en medlemsprofil gratis og hermed bruge portalen uden begrænsninger. Care.com forbeholder sig retten til at variere området for ubegrænset brug af disse omkostningsfrie medlemsprofiler med tid og sted for øje.

(3) Ydermere, Premium-ydelser baseret på brugerbetaling hvis omfang og gyldighedsperiode afhænger af det afgivne tilbud lavet på tidspunktet for ordren, kan foretages. Hvis ydelsen baseret på brugerbetaling bliver afsluttet, vil de betalte services frafalde således at for eksempel adgang til information opbevaret i postkassen og e-mail indbakken ikke længere er mulig.

(4) Forudsat Care.com Europe GmbH tilbyder Premium-ydelser, hvor anvendelsen ikke er betinget tidsmæssigt, men derimod består af et betalt antal enheder (især såkaldte credits/point/poletter), forfalder retten til at gøre krav på disse enheder ved enden af det tredje kalenderår efter købet af dem.

(5) Care.com afgiver ingen garanti for, at der indenfor aftalens løbetid bliver skabt en vellykket kontakt.

§4 Priser

(1) For at bruge Care.com er det nødvendigt først at oprette en medlemsprofil. Ved oprettelse af en medlemsprofil på Care.com vil både det jobgivende og det jobsøgende medlem indledningsvist blive medlem gratis.

(2) Kun ved at vælge en Premium-service (dvs. en periodebaseret premiumpakke eller ved at købe credits/point/poletter), kan omfanget af servicen blive udvidet for den jobgivende og den jobsøgende part. Premium (betalte) services er kun udbudt til den jobgivende og den jobsøgende part, der tilmelder sig et Premium-medlemskab eller køber credits/point/poletter. Hvis en bruger ønsker at gøre brug af en premium-service, vil brugeren blive henvist til sin betalingspligt, hvor de yderligere services, omkostningerne herved samt betalingsmetoden er anført. Ved at klikke på knappen "Opgrader" accepterer brugeren disse.

(3) Ejeren forbeholder sig retten til at bruge forskellige gebyrmodeller på forskellige brugergrupper og navnlig forskellige brugsperioder.

(4) De jobgivere og jobsøgere, der fungerer som virksomheder, når de benytter sig af services på Care.com Europe GmbH, skal have en virksomhedslicens, der udbydes via en separat tilmeldingsproces (se § 1a).

(5) Ved at forbryde sig mod reglerne foreskrevet i paragraf (4) forholder Care.com Europe GmbH sig retten til at kræve en aftalebaseret afgift på 1.000 DKK ved første overtrædelse. For hver efterfølgende overtrædelse af reglerne foreskrevet i paragraf (4), forholder Care.com Europe GmbH sig retten til at kræve en aftalebaseret afgift på 5.000 DKK. Retten til at håndhæveaftalebaserede afgifter for overtrædelser forbliver uantastet selvom tidligere aftalebaserede sanktioner er henfaldne.

§5 Betalingsvilkår, forfaldsdato, automatisk forlængelse / abonnement

(1) Alle betalingsaftaler skal betales til Care.com Europe GmbH på forhånd inden forfaldsdato og uden reduktion. Betalingsaftalen udføres af en leverandør af betalingstjenester, hvor eventuelle forbundne omkostninger vil blive dækket af Care.com.

Brugere kan vælge at betale for et Premium-medlemskab på 1 uge eller 1, 3, 6 eller 12 måneder (afhængigt af aktuelle tilbud og tilgængelighed). Care.com Europe GmbH hævder sig retten til at ændre og korrigere de ovennævnte løbetider til hver en tid.

Når credits/point/poletter bliver købt, kan medlemmet vælge at foretage en engangsbetaling eller påbegynde en abonnementsordning. Ved valg af en abonnementsordning bliver credits/pointe/poletter automatisk opfyldt på brugerens konto for samme pris som ved første køb, såfremt brugeren forsøger at foretage sig en handling på hjemmesiden, der koster credits/point/poletter, og ikke har tilstrækkeligt af dem på sin konto.

(2) Den betalingsbaserede service bliver fornyet automatisk når den første løbsperiode (abonnement) slutter, eller fornyet automatisk når den købte mængde credits/point/poletter er brugt op, hvis ikke brugeren har opsagt abonnementet telefonisk, per e-mail eller per brev. For at opsige abonnement se venligst § 6.

(3) Med registreringen, angivelsen af de relevante betalingsoplysninger og brugen af betalingstjenesten giver brugeren ejeren ret til at hæve det pågældende beløb.

§6 Registrering, opsigelse

(1) Brugeren erklærer endvidere, at han/hun – og så vidt han/hun ved heller ingen medlemmer af hans/hendes husholdning – ikke er tidligere straffet for en forsætlig lovovertrædelse, som bragte tredjeparters sikkerhed i fare, navnlig ikke for en lovovertrædelse af den seksuelle selvbestemmelsesret (§§ 174 ff. i den tyske straffelov (StGB), en lovovertrædelse, der var rettet mod personers liv (§§ 211 ff. StGB), en lovovertrædelse, der var rettet mod personers legeme (§ 223 ff. StGB), en lovovertrædelse mod den personlige frihed (§§ 232 ff. StGB), tyveri og underslæb (§§ 242 ff. StGB), røveri og afpresning (§§ 249 ff. StGB) eller stofmisbrug.

(2) En brugerkonto er udelukkende til egen og personlig brug, og en bruger er ikke berettiget til at give tredjeparter lov til at bruge kontoen. En bruger må ikke overdrage sin konto til tredjeparter.

(3) Med forbehold af bestemmelsen i stk. 4 er en bruger til enhver tid berettiget til at afmelde sig pr. brev, e-mail eller telefon uden angivelse af en årsag. Ved afmeldelse sletter Care.com/da-dk brugerens profildata. Dette afslutter det tidligere indgåede kontraktforhold.

(4) Brugere skal opsige deres abonnement mindst 7 kalenderdage før deres nuværende abonnement slutter. Får brugeren ikke gjort dette, vil abonnementet blive forlænget med det forrige abonnements løbetid, og opsigelsen vil ikke træde i kraft før denne løbetid er ovre. Opsigelsen af abonnement for credits/point/poletter kan ske til hver en tid.

Opsigelsen af et abonnement til betalte services kan blive anmodet om via telefon, email eller per brev og vil blive bekræftet skriftligt af os. Brugerens fulde navn, e-mail adresse og hjemadresse skal bekræftes i opsigelsen. Ved opsigelse via telefon vil brugerens individuelle telefonkodeord være påkrævet.

(5) Care.com Europe GmbH kan når som helst frit opsige sin kontrakt med brugere med eller uden forudgående varsel samt uden at opgive årsagen hertil. Care.com Europe GmbH forbeholder sig også retten til at fjerne profiler og/eller indhold, der er lagt op på hjemmesiden af sig selv eller af hjemmesidens brugere. Hvis Care.com Europe GmbH fjerner en brugerprofil, eller af en bruger publiceret indhold, har Care.com Europe GmbH ingen forpligtelse til at informere brugeren om årsagen dertil.

(6) Efter ophøret af enhver individuel brug af Care.com/da-dk's tjenester forbeholder Care.com/da-dk sig retten til at sende en skrivelse om dette ud til andre registrerede brugere, som efter Care.com/da-dk's viden har været i kontakt med denne bruger. Care.com/da-dk's beslutning om at ophæve brugerens registrering og/eller informere andre brugere, som efter Care.com/da-dk´s viden har været i kontakt med denne bruger, betyder ikke eller er under ingen omstændigheder ensbetydende med, at Care.com/da-dk udtaler sig om den individuelle karakter, det generelle omdømme, personlige kendetegn eller livsstil.

(7) Brugerne er forpligtede til ikke forsætligt eller svigagtigt at give forkerte oplysninger i deres profil og andre steder på portalen. Sådanne oplysninger kan medføre anlæggelse af et civilt søgsmål. Ejeren forbeholder endvidere retten til i et sådant tilfælde at ophæve det eksisterende kontraktforhold med øjeblikkelig virkning.

(8) Hvis der spærres for en brugers adgang, og/eller kontraktforholdet ophæves som følge af strafbare overtrædelser, skal brugeren betale skadeserstatning for den resterende kontraktløbetid svarende til et aftalt gebyr fratrukket de sparede omkostninger, dog mindst 25 EUR. De sparede omkostninger sættes som standard til 10 % af gebyret. Det står kontraktparterne frit at dokumentere, at skaden og/eller de sparede omkostninger reelt er højere eller mindre.

(9) Efter afsluttet kontraktforhold sletter Care.com/da-dk alle brugerens data, medmindre andet er fastsat i henhold til lovmæssige eller kontraktlige opbevaringsfrister.

§7 Care.com/da-dk's ansvar

(1) Care.com/da-dk fralægger sig ethvert ansvar for indholdet i og rigtigheden af oplysningerne i brugernes registrerings- og profildata og andet indhold genereret af brugerne. Care.com/da-dk hæfter endvidere ikke for eventuelt misbrug af oplysningerne.

(2) Aftalen vedrørende den søgte eller tilbudte tjenesteydelse gælder udelukkende mellem de brugere, der benytter ydelsen. Care.com/da-dk påtager sig derfor intet ansvar for de deltagende brugeres tjenesteydelser. På samme måde skal alle henvendelser vedrørende relationen mellem den søgende og tilbydende part, inklusive de tjenester, en søgende har modtaget, eller de betalinger, som er forfaldet til betaling til en tilbydende, uden undtagelse rettes direkte til den pågældende part. Care.com/da-dk kan ikke holdes til ansvar for dette og afviser hermed udtrykkeligt ethvert eventuelt erstatningskrav, herunder fordringer, ydelser, direkte eller indirekte beskadigelser af enhver art, bevidste eller ubevidste, formodede eller uformodede, åbenlagte eller ej, uanset deres form i forbindelse med den pågældende henvendelse.

(3) Care.com Europe hæfter kun for krænkelse af liv, legeme eller helbred i tilfælde af en undladelse fra Care.com Europes side eller en fejl eller undladelse begået af en lovlig repræsentant eller en agent for Care.com Europe. Care.com Europe hæfter kun for andre skader i tilfælde af en undladelse fra Care.com Europes side eller en fejl eller undladelse begået af en lovlig repræsentant eller en agent for Care.com Europe – så vidt disse ikke skyldes en krænkelse af de kontraktlige forpligtelser (de forpligtelser, der danner grundlaget for kontraktens gennemførelse, og som, kontraktparterne må forudsætte, bliver overholdt).

(4) Krav om skadeserstatning er begrænset til forudsigelige, kontrakttypiske skader med undtagelse af de tilfælde, der er anført i stk. (3). Dette krav udgør i tilfælde af restance højst 5 % af ordreværdien.

(5) Krav om skadeserstatning som følge af krænkelse af liv, legeme eller helbred eller frihed har en forældelsesfrist på 30 år. Andre krav har en forældelsesfrist på 1 år, hvorved forældelsen gælder fra udløbet af det år, hvor kravet opstod, og fordringshaver blev eller uden grov uagtsomhed kunne forventes at blive bekendt med de faktiske omstændigheder og skyldneren som person (§ 199, stk.1, i BGB).

(6) Ejeren hæfter ikke for tredjeparters uvedkommende adgang til personlige brugeroplysninger (f.eks. som følge af "hacker-aktivitet" i databasen). Ejeren hæfter heller ikke for tredjeparters misbrug af brugernes oplysninger, som brugerne selv har givet tredjeparter adgang til.

(7) Ejeren forbeholder sig retten til – forpligter sig dog ikke til – at kontrollere overensstemmelsen med love og bestemmelser for indholdet i en tekst skrevet af en bruger og uploadede filer (billeder, videoer) og i givet fald helt eller delvist at slette indholdet.

§8 Care.com/da-dk´s tilgængelighed

Set over et år har Care.com/da-dk en tilgængelighed på 97 %. Tilgængelighed henviser i den henseende til forholdet mellem den reelle tid (RT) og den nominelle tid (NT): Tilgængelighed(%) =(RT / NT) *100. Den reelle tid (RT) er det tidsrum, hvor der reelt er adgang til Care.com/da-dk´s datacenters system på routerudgangen. Den reelle tid omfatter ikke vedligeholdelsestid, der er nødvendig for systemets vedligeholdelse, og afbrydelser af hensyn til offline-sikringer inden for passende rammer (industriel standard) og afbrydelser som følge af force majeure og andre årsager, der ikke kan føres tilbage på Care.com/da-dk´s forsæt eller grove uagtsomhed.

§9 Brugerens ansvar og forpligtelser

(1) Brugeren er eneansvarlig for indholdet i sin registrering og således for de oplysninger, brugeren giver. Care.com/da-dk bærer intet ansvar for krav i forbindelse med forkerte, upassende eller ufuldstændige oplysninger, der er stillet til rådighed af brugeren. Brugeren forsikrer, at de oplysninger, han/hun har givet på Care.com/da-dk, er i overensstemmelse med sandheden. Brugeren forsikrer endvidere, at han/hun ikke bruger oplysninger givet af tredjeparter til andre kommercielle formål, herunder reklamemæssige formål, som går ud over platformens formål. Uden begrænsning af ovenstående erklærer brugeren, at han/hun har ret til at offentliggøre de pågældende oplysninger på hjemmesiden, herunder og uden undtagelse at brugeren er i besiddelse af godkendelsen eller tilladelsen fra forældre eller formyndere til at offentliggøre indholdet.

(2) Brugeren har ret til og giver hermed Care.com/da-dk og alle de selskaber, partnervirksomheder, licenstagere og efterfølgere, der står i forbindelse med Care.com/da-dk, midlertidigt, ikke-eksklusivt, vederlagsfrit og globalt ret til at bruge, kopiere, anvende, offentliggøre, reproducere, tilpasse, ændre i og udbrede det indhold, som er stillet til rådighed af brugerne på hjemmesiden. Brugeren erklærer, at han/hun ikke krænker tredjeparters rettigheder eller overtræder disse som følge af det offentliggjorte indhold og Care.com/da-dk´s brug heraf.

(3) Brugeren forstår og accepterer, at Care.com/da-dk efter rimelig vurdering har ret til at kontrollere alt indhold offentliggjort af brugeren, helt eller delvist, og/eller at slette dette enten midlertidigt eller endegyldigt, navnlig hvis indholdet efter Care.com/da-dk´s vurdering udgør en overtrædelse af nærværende almindelige forretningsbetingelser eller ikke er passende, dvs. er ærekrænkende eller ulovligt, eller på anden vis krænker tredjeparters rettigheder eller sikkerhed.

(4) Brugeren forpligter sig til fritage Care.com Europe for ethvert ansvar i forbindelse med klager, skader, tab eller fordringer som følge af brugerens strafbare, ukorrekte registrering og/eller brug af tjenesten. Dette gælder navnlig for de rimelige omkostninger til et korrekt forsvar.

(5) Brugeren forpligter sig til at behandle e-mails og andre meddelelser fortroligt og kun at stille dem til rådighed for tredjeparter efter en udtrykkelig forhåndstilladelse fra afsenderen. Dette gælder også for navne, telefon- og faxnumre, adresseoplysninger, e-mail-adresser og URL-adresser.

(6) Brugeren forpligter sig til ikke at misbruge tjenesten, navnlig ikke at udbrede nedsættende, stødende eller på anden vis retsstridigt materiale eller sådanne oplysninger om Care.com/da-dk. Dette gælder navnlig pornografisk, racistisk indhold, indhold, der opfordrer til had, eller lignende indhold. Brugeren forpligter sig til ikke at bruge Care.com/da-dk med det formål at true, genere andre brugere eller krænke tredjeparters rettigheder.

Brugeren forpligter sig til ikke at anvende programmer, software, scripts eller andre hjælpemidler i forbindelse med brugen af tjenesten, som kan indskrænke eller begrænse Care.com/da-dk´s funktionalitet eller tilgængelighed. Brugeren må ikke ændre, overskrive, slette eller på anden vis manipulere indhold offentliggjort af Care.com/da-dk. Brugeren forpligter sig til ikke skabe sig adgang til systemmeddelelser og e-mails, der er stilet til andre brugere eller at forsøge på dette. Brugeren forpligter sig til ikke at offentliggøre eller udsende e-mails eller kædebreve eller tilbud på varer eller ydelser, der ikke direkte kan relatere til Care.com/da-dk´s formål.

Uden begrænsning af ovenstående skal brugerens anvendelse af Care.com Europes hjemmeside og/eller tjeneste, navnlig det indhold, brugeren har offentliggjort, være i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser.

(7) Hvis en af de ovenstående forpligtelser ikke bliver overholdt, har Care.com/da-dk ret til at opsige kontrakten, og dette kan have civil- og strafferetlige konsekvenser for brugeren. Care.com/da-dk forbeholder sig udtrykkeligt retten til at udelukke brugeren fra platformen, hvis han/hun ved registreringen eller på et senere tidspunkt overtræder disse bestemmelser.

(8) Brugeren forpligter sig til at informere sig om de lovmæssige bestemmelser, der gælder for levering af og godtgørelse for familie- og husholdningsrelaterede tjenester (f.eks. hos en skatterådgiver, sygekasser, pensionsforsikringer eller erhvervsfællesskab), og at tage højde for disse. Care.com Europe hjælper gerne videre i den henseende og tager således udtrykkeligt afstand fra sort arbejde.

§10 Inddragelse af tredjeparter

Care.com/da-dk er berettiget til at bestille tredjeparter til at udføre dele af eller hele viften af tjenester.

§11 Værneting, gældende lov; ugyldighedsbestemmelse

Det juridiske værneting i tilfælde af tvister med kunder, der ikke er forbrugere, ikke er juridiske personer i henhold til offentlig ret og ikke er særlige aktiver i henhold til offentlig ret, er udbyderens domicil. For alle kunder gælder dette for tvister, der opstår som følge af eller relateret til ordren, ligesom når kunden, efter transaktionen af kontrakten, skifter hans/hendes faste eller midlertidige bopæl i et anden land end Fobundsrepublikken Tyskland eller når kundens faste eller midligertidige bopæl, i tilfælge af en klage, er ukendt.

§12 Bestemmelser om fortrydelsesret

Følgende fortrydelsesrettigheder gælder for forbrugeren:

Du har retten til, inden for 14 dage, at fortyde denne kontrakt uden angivelse af grund.

Fortrydelses fristen løber i 14 dage, fra den dag kontrakten bliver indgået.

For at at du kan benytte dig af fortrydelsesretten, skal du kontakte os under

Care.com Europe GmbH
Rother Str. 19
10245 Berlin
Tyskland

Tel: 08 0253 627
Fax: +49 30 29 36 38 99
E-Mail: infoDK@care.com

og give en klar redegørelse (f.eks via Post brev, Fax eller Email) for din beslutning, hvorfor du ønsker at fotryde kontrakten. Du kan bruge det vedhæftede fortrydelsesformular, som et eksempel, hvilket dog ikke er et krav.

For at sikre fortrydelsesretten rækker det, at du meddeler os omkring udøvelse af denne før fortrydelsesfristen udløber.

Følger af fortrydelsen

I tilfælde af at du fortyder denne kontrakt, skal vi tilbageføre alle betalinger du har overført til os. Dertil gælder inklusive lerveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, som du har fået fordi du har valgt andre leveringsformer end den billigere standart løsning som vi anbefaler), som du omgående vil få tilbage eller senest 14 dage fra den dag, hvor din meddelelse om fortrydelse af denne kontrakt indgik hos os.

For denne tilbagebetaling vil vi benytte samme betalingsmetode, som du brugte ved den oprindelige transaktion, med mindre at andet udtrykkeligt er blevet aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil der tilfalde dig ekstra opkrævninger ved denne tilbagebetaling.

Hvis du har efterspurgt, at vores service skal begynde under fortrydelsesfristen, skal du betale et rimeligt beløb til os, der dækker over indkomsten du har måttet fået indtil det tidspunkt, hvor du har indgået fortrydelsen af denne kontrakt. Dette gælder i henhold til det udbudsmateriale der er tilknyttet servicen og som er indgået i kontrakten.

--- Vedhæftet skablon til fortrydelsesmormularen ---

Skablon- fortrydelsesformular

(Ønsker du at annullere kontrakten, beder vi dig udfylde dette formular og sende det tilbage til os.)

- Til
Care.com Europe GmbH
Rother Str. 19
10245 Berlin
Tyskland
Fax: +49 30 29 36 38 99
E-Mail: infoDK@care.com

- Hermed annullerer jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgået kontrakt ved købet af følgende produkt (*)/ levering af følgende tjenesteydelse (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Navn af forbrugeren

- Andressen af forbrugeren

- Underskrift af forbrugeren (kun ved meddelelse via papir)

- Dato

______________

(*) Ikke relevant overstreges.

Status: 19. April 2021